Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Y cyfyng gyngor gwisg: 'Mae'n rhith. Ond mae popeth yn rhith '” Ysgrifennwyd gan Jessica Glenza yn Efrog Newydd, am theguardian.com ar ddydd Gwener 27 Chwefror 2015 22.41 UTC

Mae'n gamp prin i meme i gropian allan o'r dail o ddiwylliant rhyngrwyd ac i mewn i'r ymwybyddiaeth o Folks bob dydd. Yn enwedig pan fydd yn digwydd mor gyflym fel "y ffrog" Gwnaeth.

Rhwng nos Iau a bore dydd Gwener, Tyfodd y ffrog o swydd Tumblr gan yn gerddor Gwyddelig i ffenomen ryngwladol ac yn ddarostyngedig i dadl ar draws y byd.

Graidd y cwestiwn gwisg, ac efallai ei apêl, yn syml: yw'r ffrog wen ac aur, neu las a du?

Gallai'r ffenomen fod yn ganlyniad i rhith optegol syml, mae amwysedd, neu gallai fod yn fwy cymhleth. Beth bynnag yw'r achos, 'i' llun y gall hyd yn oed ymchwilwyr canfyddiad yn cytuno ar.

"Mae cymaint o'n gweledigaeth a'n clyw yn wirioneddol gywir,"Meddai Howard C Hughes, sy'n ymchwilio mecanweithiau o canfyddiad yng Ngholeg Dartmouth adran o gwyddorau seicolegol a ymennydd. "Os nad oedd y mor, Ni allem cerdded drwy'r drws, ac yn sicr ni allai redeg 50 buarthau a dal pêl hedfan ym maes canol. "

Yn fyr, nad ydych yn crazy: rhan fwyaf o'r hyn yr ydych yn gweld yr hyn y mae pobl eraill yn gweld. Ond Hughes yn ein hatgoffa bod yr amcanion yr ydym yn "gweld" Nid o reidrwydd yn cael y nodweddion sylfaenol yr ydym yn gweld, yn enwedig pan rydym yn gweithio gyda gwybodaeth gyfyngedig, megis grainy, photo dau ddimensiwn.

Delweddau hynny yn cael eu cnoi i fyny data a gasglwyd gan ein llygaid a'u ailosod gan ein meddyliau, a gyfansoddwyd drwy brosesau biolegol a seicolegol cymhleth.

"Mae hynny'n creu, Rwy'n credu, y teimlad bod … rydym yn unig yn gweld beth sydd ar gael,"Meddai. "Ond mae'n rhaid i ni adeiladu'r hynny - yr ymennydd wedi i adeiladu hynny - a rhaid i bobl sylweddoli mewn modd dibwys sydd ei angen arnoch llygaid i weld, ond mae arnoch angen ymennydd i ganfod, ac fel bod canfyddiad yn rhywbeth sydd wedi deillio. "

Mae'r cyfyng gyngor gwisg yn canolbwyntio ar liw, canfyddiad nad yw "go iawn" fel y cyfryw. Mae'r profiad o liw yn y canfyddiad o hyd pelydrau golau gweladwy a adlewyrchir oddi ar wyneb, ddehongli fel un o dri lliwiau sylfaenol gan y llygad dynol.

Er enghraifft,, hyn a welwn fel "coch,"Nid yw ansawdd cynhenid ​​gwrthrych. Yn hytrach, 'i' canfyddiad hynod homogenaidd bodau dynol 'y golau a adlewyrchir. Ac mae digon o anifeiliaid sy'n profi llawer o liw yn llawer wahanol nag bodau dynol. Y eyeballs o berdys mantis, er enghraifft, cael 12 derbynyddion lliw o gymharu â bodau dynol 'tri.

Ac er efallai y bydd y cwestiwn yn ymddangos yn ddibwys, mae llawer wedi canfod bod y darlun yn gwasanaethu fel esiampl hynod ddiddorol o cydadwaith bioleg ddynol a chanfyddiad - yn adeiladu sy'n ffurfio rhai o'r caeau mwyaf a astudiwyd o wyddoniaeth ymennydd.

"Does dim rheswm i feddwl bod yr holl fanylion y broses anhygoel nad oes neb mewn gwirionedd, yn deall yn llawn Nid oes gan wahaniaethau unigol,"Meddai Hughes. "Nawr, sut ddelwedd hon wedi gwneud gwaith mor anhygoel o wneud hynny yn amlwg boenus - Dwi ddim yn siŵr. Ond rwy'n credu y rheswm ei fod yn cynhyrchu cymaint o wres rhwng pobl yn y rhan fwyaf ohonom yn meddwl ein bod yn gweld yn union beth sydd ar gael. "

Dywedodd Hughes fydd y pwnc yn debygol fod yn destun mwy o ymchwil, a Tybiwyd y gallai'r ffenomen glas-gwyn fod o ganlyniad i unrhyw beth o trichromats afreolaidd (pobl sydd â ychydig yn wahanol ganfyddiadau o liwiau cynradd) i (anodd iawn) wrthdroi rhith optegol, a elwir weithiau yn amwysedd.

Dylai unrhyw un sydd wedi ceisio gwrthdroi'r cyfeiriadedd o amgrwm a cheugrwm cylchoedd, neu silwét nyddu Bydd yn rhaid i syniad pa mor anodd mae rhai lluniau o'r fath yn troi, neu "ddadamwyso".

Ymchwilydd canfyddiad arall. Robert Fendrich, Dywedodd Hughes fod yn gweld y ffrog fel aur-gwyn ar nos Iau, a glas-du ar fore Dydd Gwener, un ohonynt yn ymddangos i fod lleiafrif o bobl yn gallu reorient y ddelwedd. Fendrich yn ysgolhaig ymweld yng Ngholeg Dartmouth, Hefyd yn yr adran seicolegol a gwyddorau ymennydd.

Yn y Labordy Whitney ar gyfer Canfyddiad a Gweithredu ym Mhrifysgol California Berkeley, Dywedodd David Whitney effaith y ddelwedd yn syml - mae'n amwysedd casgliad.

"Rydych yn casglu y goleuni yn taro y ffrog yn uniongyrchol, ac yr wyf yn casglu bod y goleuni yn dod o'r tu ôl i'r ffrog,"Meddai Whitney. "Mae'n boils i lawr i wahaniaeth syml iawn, ac mae'n amwysedd wirioneddol syml. "

"Mae'n rhith,"Meddai Whitney. "Ond mae popeth yn rhith."

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

21149 0