Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Y 25 dewisiadau gorau i Photoshop” Ysgrifennwyd gan Samuel Gibbs, am theguardian.com ar ddydd Iau 19 Chwefror 2015 12.02 UTC

Adobe Photoshop yn awr 25 oed ac yn dadlau y pinacl llun golygu. Ond, ar £ 8.57 / mis, mae hefyd yn llawer mwy costus nag y gall y rhan fwyaf o bobl eu fforddio, felly dyma 25 dewisiadau eraill ar gyfer 25 blynyddoedd o photoshoppery.

Y pum gorau ...

Pixelmator – gorau ar gyfer Mac

£ 22.99 – OS X

Pixelmator
Pixelmator yn un o'r gorau ar gyfer OS X. Ffotograff: Pixelmator

Pixelmator Gellir dadlau y golygydd llun gorau ar Mac. Mae'n ymdrin hyd yn oed y lluniau mwyaf yn rhwydd, ailadrodd gymaint o offer Photoshop fel eu hangen yn gyffredinol, yn ogystal â chymorth ffeil Photoshop, ac mae wedi rhagorol offeryn y gellir dehongli hyn sydd o'i gwmpas a llenwi yn fanwl gwella.

Ardderchog ar gyfer cyffwrdd cyflym hyd o luniau i drin manwl ar gyfer dechreuwyr a manteision fel ei gilydd. Mae hyd yn oed £ 7.99 iPad Pixelmator app galluog iawn gyda llawer o'r un offer a rhwyddineb defnydd sy'n gwneud y Mac app mawr.

Paint.net - gorau ar gyfer Windows

Am ddim – Windows

Paint.net
Paent Microsoft ar steroidau. Ffotograff: Paint.net

Paint.net Dechreuodd bywyd fel lle syml ar gyfer Microsoft Paint, ond esblygu gyda nodweddion newydd fel haenau lluosog a mwy o offer golygu lluniau datblygedig. Heddiw mae'n un o olygyddion lluniau am ddim cyflymaf ar gyfer Windows, gyda set nodwedd sy'n gallu sy'n atal ychydig yn brin o rai o'r offer trin proffesiynol.

Ardderchog ar gyfer golygiadau cyflym, cnydau a mwyafrif y llun golygu bob dydd. Gorau oll, mae am ddim.

Adobe Lightroom – gorau ar gyfer lluniau swmp-reoli

£ 99 – Windows, OS X

Lightroom
Adobe Lightroom 5 ar gael fel cynnyrch annibynnol neu fel rhan o wasanaeth tanysgrifiad Cloud Creadigol y cwmni. Ffotograff: Adobe

Gellir dadlau y rheolwr llun gorau, Adobe Lightroom Mae digon o offer, hyd yn oed ar gyfer gweithwyr proffesiynol, i osgoi gorfod agor golygydd delwedd ar wahân, gan gynnwys rhai o offer iachau a thrin Photoshop. Mae ganddo hefyd gasgliad cadarn o brosesu swp ac offer cywiro awtomataidd yn seiliedig ar oleuadau, modelau lens a camera, sy'n ei gwneud yn gyflym ar gyfer y mwyafrif o swyddi.

Photo Golygydd Adardy – gorau ar gyfer ffonau symudol

Am ddim – Android, iOS

adardy
Adardy ar gyfer y iPad, iPhone a Android Ffotograff: adardy

adardy yn olygydd delwedd solet gyda delwedd galluog iawn cyffwrdd-fyny ac offer newid maint, bellach yn eiddo Adobe. Mae'n rhyngwyneb syml yn ei gwneud yn hawdd i'w ddefnyddio ac mae ganddo fwy i'w gynnig nag y rhan fwyaf o olygyddion symudol obsesiwn gyda ffilteri Instagram-arddull.

Autodesk Pixlr – gorau yn y porwr

Am ddim – Windows, OS X, Android, iOS a gwe

Pixlr
Pixlr ar gyfer Mac. Ffotograff: Autodesk

Pixlr yn jack am ddim o'r holl llafur golygydd llun gyda set offeryn cadarn ar gyfer bron unrhyw brosiect. Mae'r app we yn un o'r mwyaf ymddangos yn llawn, tra bod ei apps symudol a bwrdd gwaith hefyd yn solet. Mae rhai o'r rhan fwyaf o nodweddion uwch Pixlr yn gofyn am $15 tanysgrifiad blwyddyn, ond mae ganddo gefnogaeth Autodesk, gwneud rhai o'r offer dylunio â chymorth cyfrifiadur gorau.

Y gorau o'r gweddill ...

Paintshop Pro

£ 48 – Windows

Paintshop Pro
Paintshop Pro – wrthwynebydd tymor hir Photoshop. Ffotograff: Corel

hirsefydlog wrthwynebydd Photoshop. Paintshop Pro yn rhatach na'i juggernaut o wrthwynebydd ond a bennir yn yr un modd. Mae'n brin o rai o nodweddion mwyaf datblygedig Photoshop, ac yn cael ei ragori gan rai o'i gystadleuwyr mwy newydd rhad ac am ddim-yn aml, ond yn dal i fod yn olygydd sy'n gallu.

Serif PhotoPlus x7

£ 79.99 – Windows

PhotoPlus serif
PhotoPlus serif Ffotograff: serif

PhotoPlus yn olygydd ddelwedd trwy gydol y-cadarn ar gyfer Windows gan y cwmni a greodd Affinity Llun ar gyfer OS X. Mae ganddo set gweddus o offer, gan gynnwys offer cywiro lens a ffefrynnau eraill o ffotograffwyr. Yr unig anfantais yw bod llawer o'r offer datblygedig ofynnol ei drin yn fwy llaw na rhai rhaglenni eraill, ac felly nid yw mor gyfeillgar dechreuwr.

Photoshop Elements

£ 79.10 – Windows, OS X

Photoshop Elements
Photoshop Elements yn olygydd ddelwedd torri i lawr Adobe sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r offer mae pobl yn defnyddio o Photoshop llawn am gost llai. Ffotograff: Adobe

gefnder torri i lawr Photoshop Elements wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf o arf i osgoi i golygydd llun ar gyfer pawb arall. Mae ganddi nifer o'r un arfau fel ei frawd mwy, cynilo ar gyfer y Cynnwys datblygedig Llenwch Ymwybodol ac ychydig o offer proffesiynol eraill. Cadarn ar gyfer y rhan fwyaf o dasgau, er bod offer rhad ac am ddim neu ratach gyda nodweddion tebyg ar gael.

Acorn 4

£ 22.99 – OS X

Acorn 4
Acorn 4 yn wrthwynebydd Pixelmator ar gyfer Mac. Ffotograff: Cig Deg

golygydd delwedd ardderchog arall ar gyfer OS X, Acorn yn derbyn bil fel y "golygydd delwedd i fodau dynol". Mae'n llawn offer uwch a hidlwyr ond mae wedi yn tynnu yn ôl, rhyngwyneb defnyddiwr symlach sydd wedi'i gynllunio i fod yn gyfarwydd i ddefnyddwyr Photoshop ac yn hawdd i godi ar gyfer hysbysiadau.

Affinity Photo

Am ddim – OS X (mewn beta)

Affinity Photo
Affinity Photo Ffotograff: serif

Affinity Photo yn ceisio i fod yn Photoshop ar gyllideb, ond nid dumbed i lawr. Mae'n gyflym, llawn offer uwch ac wedi ei anelu at weithwyr proffesiynol. Rhan o'r offeryn a bennwyd yw pen-i-ben CMYK 16-bit fesul golygu sianel, prosesu RAW a Photoshop Cynnwys Ymwybodol offeryn Llenwch tebyg o'r enw Inpainting.

Gimp

Am ddim – Windows, OS X a Linux

Gimp
Gimp yn olygydd delwedd featured llawn ar gael ar gyfer yr holl systemau gweithredu bwrdd gwaith mawr. Ffotograff: Wicipedia

Er gwaethaf yr enw anffodus - GNU Rhaglen Trin Delweddau - Gimp yw un o olygyddion llun ffynhonnell agored am ddim mwyaf galluog ar gael ar gyfer Windows, OS X a Linux. Mae ganddo rai arfau pwerus iawn, ond nid yw mor hawdd i'w ddefnyddio â rhai eraill.

agorfa

£ 59.99 – OS X

agorfa
Afalau 'meddalwedd rheoli lluniau a thrin proffesiynol, ond bydd Agorfa cael eu disodli gan Apple Lluniau yn y dyfodol agos. Ffotograff: afal

trefnydd a golygydd llun hirsefydlog Afalau ', Agorfa yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o grwpiau o luniau tweaking, a gwneud ac adolygu addasiadau bach. Mae'r offeryn ddolen chwyddwydr yn arbennig o effeithiol. Mae'n symlach i'w defnyddio na llawer o'i gystadleuwyr a gellir ei ddefnyddio ar y cyd â iPhoto.

Apple Lluniau

Am ddim – OS X

Apple Lluniau
Lluniau yw olynydd Aperture ac iPhoto, i fod i gael eu rhyddhau yn y gwanwyn. Ffotograff: afal

Lluniau yw Afalau 'newydd ar gyfer y ddau iPhoto a Aperture, a fydd ar gael yn y gwanwyn. Mae rhagolwg ar gael o'r app, sydd yn gyflym, gyda digon o offer i wneud rheoli lluniau a tweaks hawdd.

Picasa

Am ddim – Windows, OS X

Picasa
Google Picasa yn arf rheoli lluniau gyda adeiladwyd yn swyddogaethau golygu. Ffotograff: Wicipedia

Picasa yn rheolwr lluniau Google a golygydd. Mae'n plygio i mewn Google +, ond yn drefnydd syml cadarn a gellir cael mynediad trwy'r app neu ar y we. Mae ganddo ddigon o arfau i cyflym lluniau alaw, gydag ychydig o hidlwyr ffansi taflu mewn.

ACDSee Pro 8

$99.99 – Windows

ACDSee Pro 8
ACDSee Pro 8 Ffotograff: ACDSee

ACDSee yn analog Adobe Lightroom gyda rheoli lluniau yn ganolog. Mae'n gyflym ac yn effeithiol, ond mae gan didoli metadata gyfyngedig a dim cywiro awtomatig yn seiliedig ar broffiliau lens. Mae ganddo ddigon o offer golygu i wella'r llun od, ond gall rhywfaint ohono fod yn gymysgedd drwsgl o olygu dinistriol a heb fod yn ddinistriol.

Y ACDSee rhatach 18 yn brin o rai o nodweddion mwy datblygedig ond gallai fod yn ddewis da ar gyfer rheoli lluniau.

Rhagolwg

Am ddim – OS X

Rhagolwg
Y tu ôl i'r gwyliwr ddelwedd syml, Rhagolwg yn cynnig rhywfaint o offer golygu delweddau defnyddiol.

Afalau 'delwedd a dogfen gwyliwr adeiledig-mewn ar gyfer OS X yn dipyn o geffyl tywyll. O dan ei du allan gwylio syml cuddio golygydd delwedd cyflym ac effeithiol sy'n berffaith abl i cnydio, newid maint, ailfformatio a syml touchups. Mae'n arbennig o dda yn golygu criw o ddelweddau ar yr un pryd.

Paent Microsoft

Am ddim – Windows

Paent Microsoft
Microsoft golygydd delwedd hirsefydlog yn dal i fod ar gael. Ffotograff: Microsoft

Microsoft golygydd ddelwedd wreiddiol. Mae wedi newid ychydig yn y blynyddoedd diwethaf ac mae'n dal i fod yn solid, golygydd image sylfaenol. Mae'n werth rhoi cynnig ar gyfer mwyn hiraeth yn o leiaf, neu ar gyfer cnydio syml a newid maint swyddi sydd ddim wir yn ei gwneud yn ofynnol rhywbeth mor bwerus fel Photoshop.

Sumo paent

Am ddim – we

Sumo Paint
Paent Sumo yn gweithio'n syth yn y porwr. Ffotograff: Sumo Paint

Mae ffacsimili Photoshop yn y porwr, y Paint Sumo rhad ac am ddim yn olygydd llun cyflym rhagorol. Mae llawer o'r offer datblygedig ond ar gael mewn $19 fersiwn pro, ond ar gyfer cyffwrdd syml i fyny o ddelweddau, newid maint ac yn debyg y golygydd am ddim gwneud y gwaith.

PicMonkey

Am ddim – we

PicMonkey
Cyflym ac effeithiol ar gyfer golygiadau bach heb unrhyw feddalwedd ychwanegol. Ffotograff: Screengrab

PicMonkey yn rhad ac am ddim, golygydd image seiliedig ar borwr gyda set nodwedd gadarn ar gyfer touchups llun syml, ychwanegu testun at ddelweddau a fframiau ychwanegu. Gall delweddau yn cael eu cymryd o gyfrifiadur neu wasanaethau cwmwl amrywiol, gan gynnwys Dropbox a Flickr. Mae uwchraddio y telir amdano yn cael gwared ar yr hysbysebion ac yn rhoi mynediad i fwy o ffontiau ac effeithiau.

FotoFlexer

Am ddim – we

FotoFlexer
FotoFlexer

Billed fel "golygydd delwedd ar-lein mwyaf datblygedig yn y byd" mae ganddo nifer o nodweddion ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o olygu. offer trin delweddau Dim ond clic syml a llusgo-a-llithrydd i ffwrdd, ond mae'r rhan fwyaf offer yn cael fawr yn y ffordd o ganllawiau felly gallai dechreuwyr trafferth. Bydd angen i'r rhai sy'n chwilio am nodweddion llenwi fwy pwerus i edrych mewn mannau eraill.

rhesog

Am ddim – we

rhesog
rhesog, fel yn y broga.

rhesog, er gwaethaf ei enw rhyfedd a logo broga, yn olygydd delwedd ar-lein yn gyflym ac yn hawdd i'w ddefnyddio sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r olygu i chi, gan ei gwneud yn ardderchog ar gyfer dechreuwyr neu swyddi syml. Mae ychydig o offer datblygedig sydd ar gael, ond opsiynau gwell allan yno.

Fotor

Am ddim – Windows, OS X, iPhone, Android a gwe

Fotor
Fotor yn got a Mac, Windows, iPhone a Android app. Ffotograff: Fotor

Fotor yn olygydd delwedd rhad ac am ddim sydd ar gael ar bron unrhyw lwyfan naill ai yn app neu ar y we app o. Mae ganddo dewis da o offer, pob un â graddfa hawdd ei ddefnyddio symudol o rym. golygu Swp yn fonws, felly hefyd yr offer hidlo.

BeFunky

Am ddim – Android, iOS a gwe

BeFunky
BeFunky yn slic, golygydd photo seiliedig ar borwr.

Mae golygydd delwedd gyflym ac yn hawdd i'w ddefnyddio bod epaod Instagram ar yr iPhone a Android, ond gydag ychydig mwy o offer. Mae'r app we yn yr un modd syml, a chadarn ar gyfer addasu lluniau yn gyflym cyn eu rhannu.

Snapseed

Am ddim – Android, iOS

Snapseed
Efallai Snapseed wedi cael eu gwthio o'r neilltu ar gyfer Google+, ond mae'r golygydd ddelwedd yn dal i fod yn un o'r rhai gwell o gwmpas. Ffotograff: Google

Snapseed yw golygydd delwedd symudol Google sydd wedi bod yn gwthio o'r neilltu ar ôl iddo gael ei gaffael i gael eu hintegreiddio i mewn i Google +. Ond mae'r app yn dal yn gweithio a'i offer, hidlyddion a rheolaethau cyffwrdd hawdd i'w ddefnyddio yn dal i fod rhai o'r gorau o gwmpas.

Photoshop Touch

£ 3.99 i £ 7.99 – Android, iOS

Photoshop Touch
Adobe fersiwn symudol o Photoshop yn olygydd delwedd touchscreen alluog. Ffotograff: Adobe

Photoshop Touch yw Adobe yn canolbwyntio touchscreen amrywiad symudol, ond nid yw bron mor bwerus neu nodwedd gyfoethog fel ei o'r un enw. Mae ganddo ddetholiad o hidlwyr llun a rhai offer touchup gweddus, ond mae'n bwynt gwerthu fwyaf yw integreiddio gyda Cloud Creadigol Adobe, sy'n ddefnyddiol ar gyfer n ben-desg defnyddwyr Photoshop.

Adobe Photoshop Express ysgafnach ar gael am ddim hefyd gydag offer sylfaenol iawn.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

26927 0