cwmnïau technoleg yn gwrthwynebu Bartneriaeth Trans Môr Tawel

Technology firms oppose the Trans Pacific Partnership

RHYNGRWYD Ymladd GRŴP PHROTEST ar gyfer y Dyfodol (FFTF) wedi ei dalgrynnu i fyny 29 cwmnïau technoleg gwybodaeth i lofnodi llythyr sy'n gwrthwynebu yn gryf hynt y Bartneriaeth Trans Môr Tawel (TPP) cytundeb masnach ryngwladol.

Mae'r TPP yn drefniant sy'n ffafrio dyheadau cwmnïau rhyngwladol mawr dros unrhyw beth arall. Er ei bod yn cael ei gefnogi fras gan rai diwydiannau a'r llywodraeth yr Unol Daleithiau, mae hefyd wedi ei wrthwynebwyr.

29 gwrthwynebwyr, gan gynnwys DuckDuckGo, BoingBoing, Fark, iFixit a Reddit wedi rhoi eu cefnogaeth i'r ymgyrch FFTF yn erbyn y cytundeb TPP a llawen llofnodi'r neges y gwrthwynebiad.

Y materion mwyaf gyda chytundeb fasnach arfaethedig yw ei gynigion ar gyfer trin hawlfraint, preifatrwydd a phatentau, ynghyd â'r ffaith ei fod wedi cael ei drafod yn y cyfanswm bron cyfrinachedd.

Mae'r llythyr yn gofyn i Unol Daleithiau Seneddwr Ron Wyden peidio â gadael i bartïon cysgodion i bennu rheolau rhyngrwyd, ac yn rhybuddio y byddai cefnogi'r TPP fod yn erbyn budd y cyhoedd.

“Gallwn ond adeiladu fframwaith polisi arloesi llwyddiannus – un sy'n cefnogi syniadau newydd, cynnyrch, a marchnadoedd – os yw'r broses i ddylunio ei fod yn agored a chyfranogol. Yn anffodus,, y broses drafod masnach wedi bod yn unrhyw beth ond yn dryloyw. Mae ein diwydiant, a'r defnyddwyr yr ydym yn eu gwasanaethu, mae angen iddynt fod wrth y bwrdd o'r dechrau i ddylunio polisïau sy'n gwasanaethu mwy na'r buddiannau masnachol cul o'r ychydig gorfforaethau mawr sydd wedi cael eu gwahodd i gymryd rhan,” Ysgrifennodd y cwmnïau.

“Rydym yn eich annog i beidio i basio unrhyw fersiwn o Llwybr Carlam neu awdurdod hyrwyddo masnach, na chymeradwyo unrhyw fecanwaith a fyddai'n hwyluso hynt cytundebau masnach sy'n cynnwys darpariaethau gorfodi hawlfraint digidol a gynlluniwyd mewn di-draidd, proses gau-ddrws.”

Maent yn dod i ben y llythyr drwy ddweud bod Seneddwr Wyden, fel cadeirydd y Unol Daleithiau Y Pwyllgor Cyllid Senedd, mewn sefyllfa i gadw'r Unol Daleithiau ar flaen y gad o ran arloesi. m

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, cwmnïau technoleg yn gwrthwynebu Bartneriaeth Trans Môr Tawel, ei syndicâd o y Inquirer ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd.

Wella gan Zemanta