tattoo – Casglu Eich Dylunio Dream

Tattoo – Picking Your Dream Design

Tatŵs yn gyffredin iawn y dyddiau hyn, gyda bron 1 mewn 4 bobl yn cael o leiaf un. Tattoos yn cynrychioli ffurf ar gelfyddyd, ac yn galluogi pobl i ddarlledu pwy ydyn nhw. Hyd yn oed er eu bod yn boblogaidd, Bydd y rhan fwyaf o bobl yn y pen draw yn eu difaru.

Yn y rhan fwyaf o achosion, y rhai sy'n difaru tat nid oedd yn meddwl am eu dyluniad neu gymryd yr amser i ddewis y tattoo gorau iddynt.

Hyd yn oed er ei bod yn bosibl i gael tatw dynnu, y broses yn ddrud ac yn eithaf poenus.

I atal hyn rhag digwydd, dylech gymryd ychydig o amser bob amser ac yn dod o hyd i'r tattoo perffaith ñ eich dyluniad breuddwyd.

Yn hytrach na cheisio arbed arian, Ni ddylid byth byddwch yn dewis stiwdio neu artist seiliedig ar ba mor rhad ydynt.

artistiaid a stiwdios Rhatach fel arfer yn ddiffygiol o ran ansawdd y gwaith, a dyna pam eu bod yn gallu codi prisiau rhatach.

Yn lle hynny, dylech edrych ar gyfer y stiwdio gorau a'r artist y gallwch ddod o hyd yn agos at eich ardal. Hyd yn oed er y gall fod yn ddrud ñ bydd ansawdd a dyluniad fod yn werth chweil.

English: Freehand cherry blossoms and koi fish...

Saesneg: blodau ceirios llawrydd a physgod Koi. Dylunio a tattoo gan Joey Pang (llun: Wicipedia)

Ar gyfer rhai, eu dyluniad breuddwyd yn berson. Gall hyn fod yn annwyl neu rywun sydd wedi trosglwyddo.

Gallwch bob amser ddefnyddio dyluniad neu symbol sy'n golygu rhywbeth i chi ac yn eich atgoffa ohonynt, neu gallwch chi bob amser yn defnyddio eu hwynebu. Gall artistiaid tatŵ da yn gwneud tat hudol gyda ystyr, a yw'n wyneb rhywun neu symbol sy'n dod allan ystyr.

Weithiau, gall fod yn pigo caled allan eich dyluniad breuddwyd. Os oes gennych syniad mewn golwg, ond yn dal i fod yn ansicr beth rydych ei eisiau, byddwch bob amser yn gallu ymchwil.

Gallwch gael llyfrau tattoo, llyfrau thema, cylchgronau, neu dim ond yn ymchwilio ar-lein. Drwy edrych ar gynlluniau y gallech ddod o hyd i rhywbeth tebyg i'r hyn y mae gennych ddiddordeb mewn.

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd iddo, cyfan sydd angen i chi ei wneud yw eistedd i lawr gyda'ch artistiaid tattoo ac yn dod i fyny gyda eich cynllun tattoo breuddwyd.

Os oes gennych syniad sylfaenol am rywbeth bach mewn cof, gallwch gael bob amser yna mae'n tattooed dod yn ôl yn ddiweddarach ac wedi mwy llwytho ar.

Y peth gorau am tat yw'r ffaith eu bod yn gallu bob amser yn cael eu hychwanegu at ddiweddarach. Gall hyn fod yn beth gwych os ydych am roi cynnig datŵ llai yn gyntaf, ac yna penderfynu a ydych am gael ei fwy.

Os byddwch yn dechrau gyda ffracsiwn o'ch dyluniad breuddwyd, gallwch chi bob amser yn gorffen i fyny yn nes ymlaen.

Pryd bynnag y byddwch yn cael eich tattoo breuddwyd dylech gymryd amser bob amser yn dewis y dyluniad.

Bydd Tattoos yn aros gyda chi am byth, a dyna pam y dylech chi ddewis yn ofalus.

Os byddwch yn rhoi'r amser angenrheidiol ac yn meddwl i mewn iddo yn awr, wonít chi difaru yn nes ymlaen. Dylai eich cynllun freuddwyd fod yn bwysig iawn, a dal ystyr.

Y ffordd hon, bob tro y byddwch yn edrych arno ñ youíll cael eu hatgoffa o y hyn o bryd arbennig mewn amser ac youíll byth yn anghofio am y peth.

 

Wella gan Zemanta

Erthyglau Perthnasol