Gall canabis Ysmygu cryfder uchel niweidio ffibrau nerfol yn yr ymennydd

Smoking high-strength cannabis may damage nerve fibres in brain

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Gall canabis Ysmygu cryfder uchel niweidio ffibrau nerfol yn yr ymennydd” ei ysgrifennu gan Ian Sampl golygydd Gwyddoniaeth, ar gyfer The Guardian ar ddydd Gwener 27 Tachwedd 2015 00.01 UTC

Gall canabis cryfder uchel niweidio ffibrau nerfau sy'n trin y llif o negeseuon ar draws y ddau hanner o'r ymennydd, gwyddonwyr yn honni. sganiau ymennydd o bobl sy'n ysmygu yn gryf yn rheolaidd skunk-fel canabis Datgelodd gwahaniaethau cynnil yn y mater gwyn sy'n cysylltu'r chwith a dde hemisffer ac yn cario signalau o un ochr o'r ymennydd i'r llall.

Nid yw'r newidiadau yn cael eu gweld yn rhai sydd byth yn defnyddio canabis neu ysmygu dim ond y ffurfiau llai grymus y cyffur, Canfu ymchwilwyr.

Credir Mae'r astudiaeth i fod y cyntaf i edrych ar effeithiau potency canabis ar strwythur yr ymennydd, ac yn awgrymu y gallai mwy o ddefnydd o skunk achosi mwy o niwed i'r dorri'r corpus callosum, gwneud cyfathrebu ar draws hemisffer yr ymennydd yn llai effeithlon.

Paola Dazzan, yn niwrofiolegydd yn y Sefydliad Seiciatreg yng Ngholeg y Brenin Llundain, Dywedodd yn ymddangos yr effeithiau i fod yn gysylltiedig â lefel y cynhwysyn gweithredol, tetrahydrocannabinol (THC), mewn canabis. Tra bod ffurfiau traddodiadol o ganabis yn cynnwys 2 i 4 % THC, y mathau yn fwy nerthol (o'r rhain mae tua 100), gall gynnwys 10 i 14% THC, Yn ôl yr elusen DrugScope.

"Os ydych yn edrych ar dorri'r corpus callosum, yr hyn yr ydym yn ei weld yw gwahaniaeth sylweddol yn y mater gwyn rhwng y rhai sy'n defnyddio canabis potency uchel a'r rhai sydd byth yn defnyddio'r cyffur, neu defnyddiwch y cyffur isel-potency,"Meddai Dazzan. Dorri'r corpus callosum yn gyfoethog mewn derbynyddion cannabinoid, y mae'r cemegyn THC gweithredoedd.

Mae delwedd DTI o dorri'r corpus callosum, fel y gwelir o'r ochr, wedi'i ddangosir mewn coch ar ac arosod ar ddelwedd MRI cefndir o'r ymennydd.
Mae delwedd DTI o dorri'r corpus callosum, fel y gwelir o'r ochr, wedi'i ddangosir mewn coch ar ac arosod ar ddelwedd MRI cefndir o'r ymennydd. Ffotograff: Sefydliad Seiciatreg

"Y gwahaniaeth yw yno a oes gennych seicosis neu beidio, ac rydym yn credu bod hyn yn gwbl gysylltiedig â'r potency y canabis,"Ychwanegodd. Mae manylion yr astudiaeth yn cael eu hadrodd yn y cylchgrawn Meddygaeth seicolegol.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr ddwy dechneg sganio, delweddu cyseiniant magnetig (MRI) a delweddu tensor trylediad (Adran Masnach a Diwydiant), i archwilio'r dorri'r corpus callosum, y rhanbarth mwyaf o fater gwyn, yn ymennydd 56 cleifion a oedd wedi adrodd cyfnod cyntaf o seicosis, ac 43 gwirfoddolwyr iach o'r gymuned leol.

Canfu'r sganiau bod defnyddwyr dyddiol o ganabis potency uchel wedi cael ychydig yn uwch - o tua 2% - "Yn ei olygu diffusivity" yn dorri'r corpus callosum. "Mae hynny'n adlewyrchu problem yn y mater gwyn yn y pen draw yn ei gwneud yn llai effeithlon,"Dywedodd Dazzan y Guardian. "Nid ydym yn gwybod yn union beth mae'n ei olygu ar gyfer y person, ond mae'n awgrymu bod trosglwyddo yn llai effeithlon o wybodaeth. "

Ni all yr astudiaeth yn cadarnhau bod lefelau uchel o THC yn achosi newidiadau canabis i fater gwyn. Wrth i nodiadau Dazzan, mae'n gallai fod bod pobl â mater gwyn difrodi yn fwy tebygol o ysmygu skunk yn y lle cyntaf.

"Mae'n bosibl bod y bobl hyn eisoes ymennydd gwahanol ac maent yn fwy tebygol o ddefnyddio canabis. Ond yr hyn y gallwn ei ddweud yw os yw'n potency uchel, ac os ydych yn ysmygu yn aml, eich ymennydd yn wahanol i'r ymennydd rhywun sy'n ysmygu canabis arferol, ac o rywun nad yw'n smygu canabis o gwbl,"Meddai.

Ond hyd yn oed gyda'r ansicrwydd ynghylch achos ac effaith, anogodd defnyddwyr a gweithwyr iechyd cyhoeddus i newid y ffordd y maent yn meddwl am y defnydd canabis. "Pan ddaw i alcohol, rydym yn cael eu defnyddio i feddwl am faint o bobl yn yfed, ac a ydynt yn yfed gwin, cwrw, neu wisgi. Dylem feddwl o ganabis mewn ffordd debyg, o ran THC a'r gwahanol gynnwys gall canabis gael, ac o bosibl bydd yr effeithiau ar iechyd fod yn wahanol,"Meddai.

"Fel yr ydym wedi awgrymu o'r blaen, wrth asesu defnydd o ganabis, mae'n hynod o bwysig i gasglu gwybodaeth am ba mor aml a pha fath o canabis yn cael ei ddefnyddio. These details can help quantify the risk of mental health problems and increase awareness of the type of damage these substances can do to the brain,"Ychwanegodd.

In February, Dazzan and others at the Institute of Psychiatry adroddwyd that the ready availability of skunk in south London might be behind a rise in the proportion of new cases of psychosis being attributed to cannabis.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010