Saith pethau gwych i'w wneud ar eich smartphone

Seven great things to do on your smartphone

Nid oes amheuaeth bod technoleg symudol wedi dod yn bell iawn dros y blynyddoedd diwethaf, a datblygiadau a wnaed pan ddaw i ffonau symudol wedi ein galluogi i fwynhau amrywiaeth eang o swyddogaethau a budd-daliadau wrth ddefnyddio'r dyfeisiau hyn.

Tra ein ffonau symudol yn cael eu defnyddio unwaith am ddim ond galwadau ffôn a negeseuon testun, gallwn yn awr yn gwneud amrywiaeth enfawr o dasgau yn amrywio o chwarae gemau ar-lein i dynnu lluniau a hyd yn oed yn derbyn archebion llais gan ein ddyfais symudol. Dyma saith o'r rhai mwyaf arloesol symudol sy'n torri tir newydd.

l rhwydweithio cymdeithasol: smartphones heddiw yn berffaith ar gyfer rhwydweithio gyda'ch ffrindiau a theulu drwy safleoedd fel Facebook a Twitter ymhlith eraill. Mae'r rhan fwyaf yn caniatáu mynediad hawdd iawn drwy wasgu y sgrin fel y gallwch gysylltu â phobl eraill, llwytho lluniau, rhannu gwybodaeth, update your status and much more with minimal hassle. And for those with a love for all things nostalgic, then the Timehop app even creates a digital archive of your life.

l Take photographs: The cameras on smartphones have become increasingly sophisticated over the years, and this means that you can now use your phone to take high quality photos while you are out and about without the need for a digital camera or other equipment. And with Google’s Snapseed app, you can access an almost professional level of photo editing tools, all from the convenience of your smartphone.

l Enjoy entertainment: Many people now use their smartphones to enjoy a wide range of entertainment while they are on the move or even when in the home. Mae hyn yn cynnwys adloniant fel gwylio ffilmiau ffrydio drwy amrywiaeth o arbenigol safleoedd ffrydio, gwrando ar miloedd o orsafoedd radio ar-lein gyda'r app Streema, neu wylio fideos YouTube ymysg pethau eraill.

l chwarae gemau: Pan fydd gennych smartphone, Hefyd mae'n rhaid i chi eich dyfais hapchwarae symudol bersonol iawn ei hun. Gallwch lawrlwytho hwyl a hunanesboniadol gemau symudol fel Rhaid i chi adeiladu cwch ar eich dyfais fel ffordd ei fywiogi y cymudo bore. A gallwch hefyd yn chwarae gemau megis slotiau ar-lein a gemau bwrdd mewn lleoedd fel Springboks Casino, lle gallwch fwynhau cyfoeth o adloniant hapchwarae ac amrywiaeth fawr o gemau casino rhithwir i gyd oddi wrth y gledr eich llaw.

l Syrffio'r rhyngrwyd: Mae eich smartphone yn ei gwneud yn hawdd iawn i fynd ar-lein a syrffio'r rhyngrwyd pryd bynnag y byddwch eisiau, felly ni waeth ble rydych yn, gallwch fwynhau gallu cael mynediad i'r we fyd-eang. Gyda mwy a mwy o wefannau bellach haddasu ar gyfer dyfeisiau symudol gallwch hefyd fwynhau profiad syrffio o ansawdd uchel pan fyddwch yn defnyddio eich ffôn symudol i fynd ar-lein.

l Cadwch yn heini: Os ydych chi eisiau ychydig o gymorth pan ddaw i gael i mewn i siâp a chadw'n heini, gallwch gael y cymorth sydd ei angen arnoch gyda chymorth eich smartphone. Gallwch lawrlwytho amrywiaeth o apps iechyd a ffitrwydd a fydd yn gwneud popeth o ddarparu chi gyda gwybodaeth am faeth ar amrywiaeth eang o fwydydd, i chi helpu gydag offer monitro a thracio. Un enghraifft mawr yw NexTrack app nad yw yn unig yn rhad ac am ddim, ond mae hefyd yn llwyddo i wneud ymarfer corff yn hwyl!

l Gallwch ei ddefnyddio fel cynorthwy-ydd personol: Yn dibynnu ar ba Smartphone gennych, gallwch ddefnyddio eich dyfais fel cynorthwy-ydd personol i helpu i drefnu eich bywyd a rhoi gwybod i chi. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cynorthwywyr digidol fel Siri o Apple neu Cortana, y cynorthwy-ydd digidol ar gyfer Windows 10.

Gyda chymaint o swyddogaethau gwahanol ar gael, nid oes ryfedd bod ffonau symudol heddiw wedi dod o'r fath fel rhan annatod o'n bywydau.

24586 1