Sevastopol, golygfa o ogoniannau Rwsia, yn awyddus i 'fynd adref’

Sevastopol, scene of Russian glories, eager to ‘go home’

Y baner Wcreineg wedi byth yn cael ei groesawu yn Sevastopol a'i phorthladd enwog, cartref i Rwsia fflyd Môr Du ers adeg yr tsariaid.

Ac wrth Moscow cadarnhau ei rheolaeth dros Crimea, trigolion yn dweud eu bod yn edrych ymlaen at y diwrnod pan fydd y faner Rwsia, eisoes yn hollbresennol, Bydd yn hedfan fel y safon swyddogol.

Yn y ddinas hon o 350,000 — lle y sgwariau a strydoedd cario enwau arwyr y Rhyfel y Crimea neu'r Undeb Sofietaidd — Wcráin annibyniaeth yn 1991 Roedd drawmatig.

Felly, pan fydd y gyfundrefn pro-Kremlin o Viktor Yanukovych ei gwympir y mis diwethaf, degau o filoedd rhuthro i'r strydoedd, ralio yn y sgwâr canolog a chyhoeddi pro-Moscow busnes, Alexei Chaly, fel maer newydd y ddinas.

“Mae dinasyddion Sevastopol penderfynodd i dorri pob cysylltiad gyda'r thugs, troseddwyr a Natsïaid oedd yn cipio grym yn Kiev,” Ivan Komelov, gynghorydd i Chaly, Dywedodd AFP.

“Nid oes unrhyw un yn amau ​​y canlyniad” y Mers 16 refferendwm yn y Crimea ar fod yn rhan o Rwsia, dywedodd.

“Yn ystod 23 mlynedd o annibyniaeth, Wcráin wedi gwneud dim i ni. Cymerodd Kiev ein harian a dyna ni. Pan fydd y bobl o Sevastopol wedi cael dweud eu dweud rydym yn gobeithio y bydd Mam Rwsia yn ateb ein galwad ac yn mynd â ni i mewn i'w fynwes.”

Chaly, a wnaeth ei ffortiwn yn y diwydiant electroneg, yn adnabyddus yn Sevastopol am fod wedi ei ariannu y gwaith o ailadeiladu henebion er cof am arwyr Rwsia.

Yn eu plith yw Vladimir Kornilov, y llyngesydd Rwsia enwog a fu'n arwain yr amddiffyniad o Sevastopol yn erbyn llu Franco-Prydeinig-Ottoman yn ystod y gwarchae 349-ddydd y ddinas yn 1854-55.

geiriau olaf enwog Kornilov yn ystod y gwarchae — “Defend Sevastopol!” — wedi'u haddurno ar lwyfan y penwythnos hwn wrth drigolion y ddinas a gasglwyd ar gyfer cyfarfod pro-Rwsia.

siantio “Rwsia! Rwsia!” y dorf yn gwylio wrth perfformiwr Nadezhda Babkina canu a dawnsio mewn ffrog amryliw, siôl brodio a phenwisg traddodiadol.

Ymhlith y dorf oedd Pavel Filipov 47-mlwydd-oed, gwisgo anorac coch wedi'u marcio “Tîm Cenedlaethol Rwsia” yn Saesneg.

– 'Like trawsblaniad a wrthodwyd’ –

“Yr wyf wedi bod yn aros am hyn o bryd ers degawdau,” dywedodd. “Rydym yn mynd adref, Bydd y bleidlais yma fydd 100 cant ar gyfer Rwsia.”

Roedd ei wraig Olga, 46, dwyn i gof y cyfnod Sofietaidd pan fydd y ddinas a'r cyffiniau yn feysydd milwrol gyfrinach gau i dramorwyr.

“Cawsom heddwch a diogelwch, inni adael ein allweddi o dan y mat, plant yn chwarae y tu allan. Roedd yn dda,” dywedodd.

Touring ddinas, nid oes fawr o amheuaeth o rôl ganolog Sevastopol wedi chwarae yn hanes Rwsia.

A “arwr City” yr Undeb Sofietaidd, Sevastopol welodd 250,000 milwyr y Fyddin Goch lladd pan gymerodd lluoedd yr Almaen reolaeth mewn 1942 ar ôl gwarchae dinistriol.

Fe'i hailadeiladwyd gan Stalin ar ôl y rhyfel, ei adeiladau mawreddog a cherfluniau i arwyr trefnu ar hyd silff yn edrych dros y porthladd.

Ar hyd y glannau, siopau yn gwerthu crysau morwr streipiog i dwristiaid, magnetau ar ffurf llongau tanfor a chofroddion Fyddin Goch.

Mae melyn-a-glas y faner Wcreineg yn unman i gael eu gweld.

Eistedd ar fainc parc, Anna a Larissa, dwy o ferched yn eu 60au gyda dannedd aur, gysgodi rhag y glaw mân o dan eu ymbarelau.

Byddant “hapus” pleidleisio dros Crimea i ymuno â Rwsia ar Fawrth 16, Dywedodd Anna, na fyddai'n rhoi ei enw olaf.

“Mae'r ddinas wedi bod bob amser yn Rwsia, ac er gwaethaf yr hyn a ddywedwyd, nid ydym erioed yn rhan o Wcráin. Roedd fel drawsblaniad a wrthodwyd — roeddem Ukrainians mewn enw yn unig. Nawr rydym yn mynd adref,” Dywedodd Anna.

“Wcráin yn wlad dlawd iawn. Bydd popeth yn llawer gwell i ni pan fydd ein arian yn y Rwbl,” Dywedodd Komelov o neuadd y ddinas.

“Rwsia yn wlad gyfoethog a phwerus, a fydd Wcráin byth yn. Wrth gwrs, bydd y Ukrainians nad ydynt yn cytuno gyda ni gael aros. Fel tramorwyr sy'n byw yn Rwsia.”

ffynhonnell: afp.com

Wella gan Zemanta