Post Brenhinol i dorri 1,600 swyddi

Royal Mail to cut 1,600 jobs

Dywedodd prif weithredwr post y Post Brenhinol ar ddydd Mawrth ei fod wedi'i gynllunio i gael gwared 1,600 swyddi o dan ffres torri costau gyrru chwe mis ar ôl i'r grŵp gael ei breifateiddio yn rhannol.

Dywedodd y Post Brenhinol mewn datganiad bod y rhan fwyaf o'r swyddi i fynd fyddai mewn rheoli, heb unrhyw staff darparu yn colli eu swyddi. Ychwanegodd y byddai'n creu “300 rolau newydd neu well”, gan arwain at golled net o 1,300 swyddi.

Disgwylir i'r newidiadau i gyflawni arbedion cost blynyddol sydd o tua gwerth £ 50 miliwn, dywedodd.

Royal Mail Travelling Post Office (TPO)

Mae'r Post Brenhinol Teithio Swyddfa'r Post (TPO) (llun: Wicipedia)

Dywedodd prif weithredwr y Post Brenhinol Moya Greene y toriadau yn angenrheidiol ar gyfer y cwmni “i gystadlu'n effeithiol yn y llythyrau a marchnadoedd parseli”.

Mae'r llywodraeth y llynedd gwerthu mwy na hanner y Post Brenhinol ond ers hynny ei gyhuddo gan ASau gwrthwynebiad o werthu'r cwmni yn rhy rhad ar ôl ei gyfrannau sbeicio ar ôl y arnofio.

Mae'r preifateiddio yn ffurfio rhan o ymgyrch y glymblaid i dorri diffyg yn y gyllideb genedl. Gwrthwynebu'r newid mewn perchenogaeth, penaethiaid undebau yn dadlau bod cwsmeriaid yn awr yn derbyn gwasanaeth gwaeth.

Mae'r llywodraeth wedi dadlau ers tro y bydd preifateiddio rhannol yn caniatáu i'r Post Brenhinol y rhyddid i godi cyfalaf, parhau i foderneiddio ac ateb y galw ffynnu am Siopa Ar-lein sy'n cynhyrchu traffig parsel.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Post Brenhinol i dorri 1,600 swyddi, ei syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2014 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta