Heddlu yn chwilio am ddrwgdybir yn lladd

Police look for suspects in slaying

Brasilia, BRAZIL (Rydych yn)

MARWOLAETHAU CHWARAEON Trasig

Cofio'r nifer o athletwyr chwaraeon a gollwyd ffordd yn rhy fuan.

Heddlu ym Mrasil wledig wedi ei gadw un dyn a oedd yn chwilio am ddau eraill yn y lladd canolwr pêl-droed a oedd yn lladd, dismembered a decapitated gan wylwyr ar ôl iddo drywanu chwaraewr i farwolaeth ganol gêm, un o swyddogion yr heddlu ddydd Llun.

Swyddog Valter Costa, a oedd yn arwain yr ymchwiliad i Mehefin 30 slayings, dywedodd yr heddlu wedi eu cadw Luis Moraes Souza, 27, sydd dan amheuaeth o churo y dyfarnwr dros y pen a malu potel o rum cansen siwgwr Cachaca ar ei wyneb. brawd Souza yn, Francisco, ymhlith y ddau a geisir o hyd, Dywedodd Costa.

Dechreuodd y slayings ar ôl y 20-mlwydd-oed canolwr, Otavio Jordao da Silva, chwaraewr ddiarddel Josemir Santos Abreu, 31, o gêm amatur yn nhref fechan o Centro wneud Meio, yn nhalaith gogleddol Maranhao. Cynddeiriogi gan y diarddel, Taflodd Abreu Silva i'r ddaear. Wrth iddo rhosyn, tynnu Silva cyllell a drywanu Abreu yn y frest, Dywedodd Costa, a bu farw'r chwaraewr ar y ffordd i'r ysbyty.

Chwaraewyr a gwylwyr yna rhuthro Silva, glymu ef i fyny gan ei breichiau a'r coesau tra Souza daro ef dros y pen gyda spike ac yna torrodd y botel ar ei wyneb. Un o'r amau ​​a geisir, dyn llysenw ”pirolo,” Yna cymerodd y gyllell a ddefnyddiwyd i drywanu Abreu a drywanu y dyfarnwr yn y gwddf, Said Costa. Nid oedd yn glir ar unwaith pam Silva wedi bod yn cario'r cyllell yn y lle cyntaf.

Yna defnyddiodd Souza brawd Francisco cryman i dorri oddi ar freichiau Silva, coesau a'r pen, y mae ef rhoi ar spike yng nghanol y cae, Dywedodd Costa. Ychwanegodd y gallai Francisco wedi bod ar gyffuriau ar y pryd.

Dywedodd Costa trais yn anarferol yn Centro de Meio, cymuned wledig anghysbell gydag ychydig o drosedd. Dywedodd rhai sy'n ymwneud â'r slayings i gyd o drefi cyfagos.

Er bod gwrthdaro treisgar rhwng cefnogwyr wrthwynebydd yn gyffredin ym Mrasil, greulondeb y lladd yn Centro de Meio anfon sgil-effeithiau trwy Brasil, sy'n y mis diwethaf yn chwarae gartref i Gwpan Cydffederasiynau ac yn paratoi i gynnal twrnamaint pêl-droed Cwpan y Byd y flwyddyn nesaf.

yr erthygl hon, Heddlu yn chwilio am ddrwgdybir yn lladd, ei syndicâd o Chwaraeon Fox ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd.
Wella gan Zemanta