peirianwyr trin canser arloesol systemau imiwnedd i ymladd clefyd

Pioneering cancer treatment engineers immune systems to fight disease

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “peirianwyr trin canser arloesol systemau imiwnedd i ymladd clefyd” Ysgrifennwyd gan Haroon Siddique, am theguardian.com ar ddydd Mercher 9 Rhagfyr 2015 14.50 UTC

Cleifion â chanser y pen a'r gwddf yn cael triniaeth newydd arloesol sy'n cynnwys annog eu systemau imiwnedd i frwydro yn erbyn yr afiechyd.

Y treial, yn y Sefydliad Cenedlaethol dros ganolfan ymchwil biofeddygol Ymchwil Iechyd yng Ngholeg Guy a GIG St Thomas 'ymddiriedolaeth sefydledig a Brenin Llundain, yn cynnwys celloedd gwyn y gwaed yn enetig addasu cleifion fel eu bod yn cydnabod ac yn ymosod ar y tiwmor.

Celloedd gwyn y gwaed y system imiwnedd yn cael eu paratoi yn naturiol i gael gwared ar celloedd - yn enwedig rhai heintio - ni ddylai fod yno, ond weithiau mae angen help i gydnabod a chelloedd canser ymosodiad.

Gan ddefnyddio sampl gwaed, mae'r tîm BRC yn trin celloedd gwyn y gwaed yn y labordy gyda firws diniwed sy'n cyflwyno dau enyn newydd. Mae'r genyn cyntaf yn ei gwneud yn haws i dyfu celloedd yn ystod eu hamser yn y labordy tra bod yr ail yn galluogi'r celloedd gwyn y gwaed i gydnabod a ymosod ar y tiwmor.

Dywedodd prif ymchwilydd, Dr John Maher: "Yn y rhan fwyaf o ganserau, metastasis, lledaeniad clefyd oddi wrth y rhan o'r corff lle y dechreuodd i un arall nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig, yw'r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth. Fodd bynnag, canser y pen a'r gwddf yn anarferol yn y lledaeniad lleol neu ailddigwydd o'r cyfrifon clefyd gyfer y rhan fwyaf dioddefaint a marwolaeth. Mae hyn yn golygu y gall tiwmorau fod yn anweithredol ac nid ydynt yn crebachu mewn ymateb i driniaethau traddodiadol megis cemotherapi neu radiotherapi. "

Gelwir y driniaeth yn CAR T-cell ac yn cymryd pythefnos i gynhyrchu. Manteisio i'r eithaf ar ei diogelwch ac effeithiolrwydd y tîm yn chwistrellu y CAR T-gelloedd yn uniongyrchol i mewn i'r tiwmor. CAR trin T-cell wedi profi'n effeithiol mewn rhai mathau o lewcemia, ond y gobaith yw y gellir ei ddatblygu ymhellach er budd cleifion â hyn a elwir yn "canserau solet", sy'n ffurfio màs tiwmor arwahanol, megis pen a'r gwddf canser.

Dywedodd Maher Gallai llwyddiant wedi "oblygiadau sylweddol ar gyfer canserau solet eraill, yn enwedig y rhai sy'n lledaenu o fewn gofod naturiol yn y corff, fel canser ofarïaidd (leinin yr abdomen) neu mesothelioma (leinin yr ysgyfaint). Yn y lleoliad hwnnw, gall fod yn bosibl i chwistrellu y CAR T-gelloedd oddi wrth y claf yn uniongyrchol i mewn i'r ceudod, i leoleiddio y driniaeth lle mae ei angen fwyaf ".

Yn ystod y cyfnod 1 treial, sy'n anelu i brofi diogelwch ac effeithiolrwydd y driniaeth yn, bydd cleifion wedi cofrestru yn y grwpiau olynol yn derbyn nifer uwch o gelloedd i sefydlu dos diogel, ar yr amod nad yw'n achosi sgil-effeithiau sylweddol. Os yw'n llwyddiannus, Bydd angen eu profi mewn niferoedd mwy o gleifion y driniaeth er mwyn sefydlu pa mor effeithiol ydyw wrth frwydro yn erbyn y canser.

Dr Stephen Caddick, cyfarwyddwr arloesol ar Ymddiriedolaeth Wellcome, sy'n cyd-ariennir y treial, Dywedodd: "Trwy peirianneg fanwl celloedd imiwnedd i adnabod a dinistrio tiwmorau, ymchwilwyr yn obeithiol y byddant yn gallu gwella'r rhagolygon ar gyfer cleifion sydd â, hyd yn hyn, yn wynebu dewisiadau triniaeth gyfyngedig iawn. "

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

18926 0