Gall cyffuriau Parkinson ac iselder yn newid barn foesol, sioeau astudio

Parkinson’s and depression drugs can alter moral judgment, study shows

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Gall cyffuriau Parkinson ac iselder yn newid barn foesol, sioeau astudio” Ysgrifennwyd gan ohebydd Hannah Devlin Gwyddoniaeth, am theguardian.com ar ddydd Iau 2 Gorffennaf 2015 18.26 UTC

cyffuriau cyffredin ar gyfer iselder a chlefyd Parkinson yn gallu siglo barnau moesol pobl am niweidio eraill, yn ôl ymchwil sy'n codi cwestiynau moesegol ynghylch defnyddio cyffuriau.

Canfu'r astudiaeth fod pan fydd pobl yn iach yn cael dos untro o gyffur serotonin-hwb eang a ddefnyddir i drin iselder daethant yn fwy amddiffynnol eraill, dalu bron ddwywaith gymaint i'w hatal rhag cael sioc drydan mewn arbrawf labordy. Maent hefyd yn fwy amharod i amlygu eu hunain i boen.

Mae gwyddonwyr hefyd fod y cyffur Parkinson dopamine sy'n gwella, levodopa, pobl iach yn fwy hunanol, dileu y duedd arferol i well ganddynt dderbyn sioc drydanol eu hunain, tra'n arbed rhai o'u cwmpas.

Molly Crockett, seicolegydd ym Mhrifysgol Rhydychen a arweiniodd yr gwaith, Dywedodd y canfyddiad bod amlygiad sengl i'r cyffuriau cael effaith mor amlwg ar ymddygiad herio'r syniad fod gennym werthoedd moesol sefydlog.

"Mae cleifion [gymryd y cyffuriau hyn] yn cael eu holrhain o ran sut y mae eu symptomau'n gwella, ond nid o reidrwydd o ran sut y mae eu hymddygiad yn newid,"Meddai. "Yn y driniaeth o Parkinson, rhai cleifion yn mynd ymlaen i ddatblygu gamblo cymhellol ac ymddygiad rhywiol chymhellol. Mae'r cyffuriau gael canlyniadau sy'n estyn allan i'r byd y tu hwnt i'r claf. "

Ychwanegodd ei bod nid oedd yn glir a fyddai'r effeithiau a welwyd yn yr astudiaeth yn cael ei ailadrodd mewn cleifion. Mae posibilrwydd arall yw y gallai'r cyffuriau ddod â'r ymddygiad cleifion "yn ôl i'r llinell sylfaen" drwy sefydlogi eu cyflwr seicolegol.

"Y neges ganolog yw mae angen i ni gael mwy o ymchwil ar sut y cyffuriau hyn yn effeithio ar ymddygiad, mewn pobl iach ac mewn pobl yn cymryd nhw am anhwylderau,"Meddai.

Yn yr astudiaeth, gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Cyfredol Bioleg, 175 Cymerodd cyfranogwyr ran, gyda 89 neilltuo i dderbyn y citalopram gwrth-iselder neu blasebo ac 86 Rhoddir naill levodopa neu blasebo.

Roedd y cyfranogwyr hefyd yn cael eu dynodi ar hap fel "deciders" neu "derbynwyr" ac yn ddienw paru. Pawb sy'n cymryd rhan yn cael sioc drydanol ychydig boenus cyfateb i'w trothwy poen fel nad yw'r dwysedd yn annioddefol. Dywedwyd wrthym y byddai Deciders siociau i derbynwyr fod ar drothwy poen y derbynnydd ei hun.

Aeth Deciders i ystafell ben ei hun gyda terfynell gyfrifiadurol, a chymerodd pob rhan mewn tua 170 treialon. Ar gyfer pob treial, roedd yn rhaid iddynt ddewis rhwng gwahanol symiau o arian ar gyfer gwahanol niferoedd o sioc, hyd at uchafswm o 20 sioc a £ 20 y treial. Er enghraifft,, y gellid eu cynnig dewis o 7 siociau am £ 10 neu 10 siociau am £ 15. Mae hanner y penderfyniadau a wnaed yn y treialon sy'n gysylltiedig â siociau drostynt eu hunain a hanner i siociau gyfer y derbynnydd, ond ni waeth a dderbyniodd y siociau, byddai'r deciders cael yr arian.

Ar gyfartaledd, pobl cael plasebo yn barod i dalu tua 35c y sioc i atal niwed i'w hunain ac 44c am bob sioc i atal niwed i eraill. Mae'r rhai ar citalopram, y cyffur sy'n seiliedig ar seratonin-, yn llawer mwy o ddrwg-amharod i gymryd, yn barod i dalu 60c ar gyfartaledd fesul sioc i atal niwed i'w hunain ac 73c am bob sioc i atal niwed i eraill. Cyffredinol, maent yn eu darparu o gwmpas 30 llai o sioc iddyn nhw eu hunain a 35 llai o sioc i eraill na'r rhai ar plasebo.

Pobl a roddir levodopa, Fodd bynnag,, nid oeddent yn barod i dalu mwy i atal sioc i eraill nag i atal sioc iddynt hwy eu hunain. Ar gyfartaledd, eu bod yn barod i dalu tua 35c y sioc i atal niwed i'w hunain neu bobl eraill, sy'n golygu eu bod yn cyflawni ar gyfartaledd 10 mwy o sioc i eraill yn ystod yr arbrawf na'r grŵp plasebo.

"Mae'r cyffur dopamin gwneud pobl yn fwy hunanol,” said Crockett. “Most people show this pattern where they think it’s worse to harm other people than to harm oneself. That’s abolished by the drug.”

The researchers suggest that in future it may be possible to give people a simple test to assess whether their decision-making behaviour has been radically altered by a drug, as well as asking them about whether their mood and symptoms have improved.

“We’re not transforming someone from a healthy person into a criminal or anything like that,” Crockett said. “But in aggregate we make decisions multiple times a day and they can shape our lives.”

  • This article was amended on Friday 3 Gorffennaf. It had mistakenly been illustrated with a photograph of ecstasy tablets. This picture has been changed.

guardian.co.uk © Guardian News & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.