Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Un-ffordd daith Mars: rhestr fer yn cynnwys saith o Awstraliaid” Ysgrifennwyd gan Michael Safi, am theguardian.com ar ddydd Mawrth 17 Chwefror 2015 06.18 UTC

Mae saith Awstraliaid wedi gwneud rhestr fer o 100 ymgeiswyr yn cystadlu am daith unffordd i'r blaned Mawrth i sefydlu trefedigaeth gyntaf y blaned goch yn.

Pedwar ar bymtheg oed Teah, Roedd digrifwr stand-i fyny Josh Richards a geowyddonydd Electra Navarone ymhlith y rownd derfynol Awstralia ar gyfer y un prosiect Mars, sydd â'r nod o ddechrau setlo bedwaredd blaned rhag yr haul o 2025.

yeah
Pedwar ar bymtheg oed SARE Teah wedi gwneud y rhestr fer. Ffotograff: Mars Un

Mae'r prosiect, a sefydlwyd gan entrepreneur Iseldiroedd Drwg Lansdorp, honni ei fod wedi derbyn mwy na 200,000 ceisiadau gan egin Marsiaid, ac yn dweud ei fod yn naddu y rhestr i lawr i 50 dynion a 50 menywod.

Mae'r ymgeiswyr Dewiswyd yn seiliedig ar "eu dealltwriaeth o'r risgiau sy'n gysylltiedig, ysbryd tîm ac mae eu cymhelliant i fod yn rhan o'r daith sy'n newid bywyd,"Yn ôl datganiad.

Prif swyddog meddygol y prosiect, Norbert Clark, dywedodd y dewis nesaf yn rowndiau canolbwyntio ar adeiladu timau cryf a allai wrthsefyll ynysu setliad rhyngblanedol.

"Nid yw bod un o'r ymgeiswyr unigol gorau yn gwneud i chi y chwaraewr tîm mwyaf yn awtomatig, felly edrychaf ymlaen at weld sut y mae'r ymgeiswyr yn symud ymlaen ac yn gweithio gyda'i gilydd yn yr heriau sydd i ddod,"Meddai Clark.

Lleoliadau yn cael eu sgowtio ar gyfer cyfleusterau hyfforddi daearol. Mae'r rhestr o 100 Bydd ymgeiswyr yn cael eu torri erbyn canol y flwyddyn i ychydig 24, a fydd yn cael ei anfon i'r blaned Mawrth mewn grwpiau o bedwar pob 26 mis yn dechrau mewn 2024.

Dyna nod, beth bynnag. Mars un ymuno Lockheed Martin ym mis Rhagfyr i adeiladu lloeren i roi i mewn orbit o amgylch y blaned Mawrth yn 2018. Ond mae materion technegol sylweddol - megis sut i dir crefft chriw yn ddiogel ar yr wyneb blaned, a sut i leihau effaith ymbelydredd dwfn-gofod ar y gofodwyr - yn parhau i fod heb eu datrys.

Bydd y prosiect hefyd yn ei gwneud yn ofynnol o leiaf $ 7.7bn i fynd oddi ar y ddaear, y mae'n ceisio codi yn bennaf trwy werthu nawdd a hawliau i sioe deledu realiti am y prosiect. Mae ymgyrch Indiegogo mewn 2013-14 codi mwy na $400,000. Cyfanswm rhoddion fel o fis Tachwedd diwethaf cyfateb i tua $630,000.

Dadansoddiad gwyddonol annibynnol wedi awgrymu y, groes i honiadau Mars One, Byddai cynnal bywyd ar y blaned goch ei gwneud yn ofynnol "technolegau sy'n fwy galluog na'r cyflwr presennol y grefft".

Mae cynlluniau i dyfu cnydau tu mewn i'r nythfa, cynnwys capsiwlau gofod ac cynefin chwyddadwy, Efallai mewn gwirionedd yn arwain at gorgyflenwad mygu o ocsigen, Dywedodd yr ymchwilwyr, Byddai rhagweld y gofodwr cyntaf yn marw ar ôl 68 diwrnod.

Ond yn y rownd derfynol, gan gynnwys Dianne McGrath o Melbourne, Nid yn perturbed. "P'un a yw pobl yn meddwl ei fod yn mynd i fod yn blaned Mawrth One, neu Nasa, neu ryw raglen arall, byddwn yn mynd i'r blaned Mawrth, 'i' ar yr agenda ar gyfer archwilio'r gofod,"Meddai wrth Channel Deg yn y Prosiect.

"Dyna ran o'r ysbryd dynol, i barhau i archwilio. Im 'jyst yn lwcus i fod yn rhan o hynny. "

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

22853 0