Y Naw Camgymeriadau mwyaf rhwystredig Bod Pob Fideo Herwhela Chwaraewyr Gwneud

The Nine Most Frustrating Mistakes That All Video Game Players Make

O mistimed neidio i arbed mishaps gêm, dyma y camgymeriadau hapchwarae yr ydym i gyd yn gwneud eto ac eto


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Mae'r naw camgymeriadau mwyaf rhwystredig bod yr holl chwaraewyr gêm fideo yn gwneud” Ysgrifennwyd gan Keith Stuart, am theguardian.com ar ddydd Gwener 1 Ebrill 2016 08.04 UTC

Mae rhai camgymeriadau a wnawn gyson. Ni allwn helpu ein hunain. Hyd yn oed fel yr ydym yn ei wneud yn, yn rhan o'n hymennydd yn sgrechian: "Mae hyn yn hollol y peth anghywir i'w wneud." Ond rhywsut, cyn i ni wybod ei fod, ein bod wedi mynd yn ei flaen gwneud hynny; rydym wedi prynu tocyn i weld Batman v Superman.

Weithiau pethau hynny ddigwydd mewn gemau yn rhy. Does dim ots pa mor brofiadol ydych yn Call of Duty, mae yna eiliadau ydych yn meddwl y gallwch chi gymryd allan sawl chwaraewr sy'n dod i mewn ar unwaith drwy godi tâl arnynt gyda'ch pistol a dau bwledi yn y clip. Hyd yn oed os ydych wedi bod yn chwarae gemau Tomb Raider am 10 blynyddoedd byddwch yn dal yn achlysurol gerdded i fyny at agendor enfawr a meddwl, Tybed os gall Lara oroesi y cwymp? Ac yna byddwch yn darganfod nad yw hi yn gallu. A'r checkpoint diwethaf oedd sawl milltir yn ôl.

Yma, yna,, rhai gwallau hapchwarae clasurol o drwy gydol hanes. Ychwanegwch eich hunain "ffefrynnau" yn yr adran sylwadau.

Y naid camfarnu

Mario syrthio
A Mario cwymp clasurol. Ffotograff: Nintendo

Mae hyn yn y wall platfform nodweddiadol: eich bod yn gwybod eich bod Ni ddylai taro neidio hyd nes y picsel unigol o droed Mario yw dros yr ymyl - ond wedyn yn ystod y cyfnod cyn, y cicio adrenalin yn, eich bysedd yn dechrau plycio a chyn i chi hyd yn oed yn gwybod ei fod, eich bod yn gwasgu'r botwm … llawer rhy gynnar, anfon ein harwr moustached plymio i'r dibyn. Am y tro 24ain. Rydych yn ochneidio drwm meddwl os yw'n bosib i snap rheolwr Super Nintendo yn ei hanner gyda'ch dwylo noeth.

Y gornel cyflym

Volkswagen gyrru gwall o'r fideo YouTube, Gran Turismo V Chwalfeydd

"Ie, bydd yn ddirwy i fynd at hairpin hwn dro ar 115mph na daro y brêc ychydig cyn apig, beth allai fynd … oh fy duw, fy nghar yn ysgrifennu-off. "

Y Methodd combo ymladd gêm

ymladdwr stryd

Rydych chi wedi bod yn ymarfer fel Ryu am bythefnos, eich bod yn gwybod ei holl symudiadau allweddol, gallwch eu perfformio heb hyd yn oed edrych ar y rheolwr. Yna eich ffrindiau yn dod draw am twrnamaint Ymladdwr Street, ac rydych i gyd yn barod gyda'ch ymosodiad combo dinistriol, cynnwys sawl chwarter troeon cylch ac amrywiaeth o punches. Mae hyn o bryd yn dod. Bydd Ryu yn ogoneddus. Bydd Ryu yn fuddugol. Ryu bydd … gwneud dawns herciog ychydig yn od nad ydych erioed wedi gweld o'r blaen yn eich oriau lawer o hyfforddiant dwys. Ken cychwyn yn ei wyneb. ken ennill.

Mae'r gêm antur geirfa chwalu

Hobbit
Hobbit, newid ychydig

"Rydych chi mewn cell carchar gyda bariau sydd yn rhy gul i wasgu rhwng,"Meddai y antur graffigol newydd diddorol yr ydych wedi newydd ei brynu ar gyfer eich ZX Spectrum. "Ar y bwrdd o'ch blaen yw potel wedi'i labelu 'crebachu diod'. Beth nawr?"Am wythnosau, chi fynd i mewn gwahanol gyfuniadau Noun-ferf: yfed diod, yfed diod, diod sipian, diod quaff. Yn y pen draw, dynnwyd gan eich sobs o rwystredigaeth, gweddill eich teulu yn cymryd rhan. "Ydych chi wedi ceisio 'hyfed',"Meddai eich dad-cu dros y ffôn gan Hitchen un noson. gweithfeydd Dim byd.

Ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach chi ddod o hyd i'r gêm ar efelychydd. Rydych yn ei lwytho i fyny, deipio i mewn "lyncu potion", a ydych chi drwodd i'r ystafell nesaf mewn amrantiad. Rydych yn syllu ar y monitor am sawl awr yn dawel ailadrodd i chi eich hun, "Yr wyf yn gwastraffu fy mhlentyndod".

Mae goroesiad arswyd pwl o banig

Cymerwyd o fideo YouTube, Resident Evil 2 Zombie Attack Surprise

Mae'n iawn, mae'r cyfan dirwy. Mae gennych bum bwledi, eich bod wedi eich cyllell, ac os rhywbeth clwyfau ydych, mae tri medipaks yn ôl yno yn y antechamber. Mae'n gwbl ddiogel i fynd i'r maes hwn heb ei archwilio a … zombie SURPRISE! Oh Iesu melys, beth yw'r botwm nod? Beth yw y botwm nod?! O na, eich bod wedi meddu ar y ddwster bluen yn hytrach na'r pistol - pam wnaethoch chi hyd yn oed gael hynny yn eich rhestr? Mae'r zombie yn ymylu yn nes. Pe gallech jyst gyfuno'r gwn gyda'r … rhy hwyr.

Mae'r grenâd o doom penodol

Call of grenâd Dyletswydd yn methu

Rydych yn chwarae Call of Honor: Ymladd modern. "Hey alla i gymryd roomful cyfan o elynion gyda grenâd hwn,"Yn eich barn chi. "Fi jyst angen i brif iddo a … aros beth yw'r botwm tafliad? oh yeah, dyna ni. iawn, bwyta hwn! O na, mae'r grenâd wedi adlamu oddi ar strwythur anweledig o'r blaen ychydig uwchben fy mhen ac mae bellach yn gorwedd ar fy nhraed. A oes gennyf amser i ddod o hyd iddo a'i daflu eto?" [Sain ffrwydrad uchel] "Na. Na dydw i ddim."

edifeirwch dethol Cymeriad

Cyngerdd gan Lorenzo Costa. paentio hyfryd, dosbarth cymeriad lousy.
Cyngerdd gan Lorenzo Costa. paentio hyfryd, dosbarth cymeriad lousy.
Ffotograff: Delweddau treftadaeth / Getty Images

Rydych yn 20 oriau i mewn i enfawr antur chwarae rôl enw Terfynol Dragon Fable XVII. Ar y ddechrau, y gêm yn gadael i chi ddewis o blith nifer o wahanol ddosbarthiadau cymeriad; gallech fod wedi mynd am Warrior Mighty, Wise Sage, Eagle-Eyed Archer neu Dread Warlock. Ond ni wnaethoch. Teimlo'n impish ac yn groes, ydych wedi dewis ar gyfer "Crwydro Minstrel". Nawr, wynebu Lefel enfawr 40 draig uffern y mae ei anadl tanllyd newydd dinistrio pentref mawr, eich penderfyniad yn edrych yn llawer llai doniol. Rydych daer chwilio drwy eich pwerau arbennig ar gyfer yr opsiwn mwyaf dinistriol. Mae'n troi allan i fod yn "faled plaintive". mae'n methu.

achub y gêm oedi drychineb

Llwybr Oregon
Llwybr Oregon Ffotograff: Llwybr Oregon

gallwch yn bendant gael y gorffennol y rhan hon o'r gêm cyn cadw, bydd yn cael ei dim problem. dwi'n meddwl, holl rhaid i chi ei wneud yw lladd y fyddin ORC, Yna osgoi'r trapiau gwenwyn saeth, wedyn yn cymryd ar yr anghenfil bos diwedd-y-lefel.

Ond pedair awr yn ddiweddarach, y bos yn lladd chi - gyda dim ond sliver o iechyd ar ôl ar ei medrydd bywyd eich hun. "Ailgychwyn o ddiwethaf arbed?"Sneers y ddewislen gêm. Rhyw ran o'ch ymennydd yn eich galluogi i fantasize bod chi mewn gwirionedd gwnaeth daro arbed, dde ar ôl lladd y rhyfelwr ORC 300fed.

Yna y restarts gêm. Ar y cychwyn cyntaf y lefel. Rydych yn marw ychydig teeny y tu mewn.

Y Showboat i uffern

Gan gymryd o 'n fideo YouTube, Fifa 15 Chip Ergyd Methu

Mae'n yr ychydig eiliadau olaf eich Fifa 16 gêm rhwng Norwich a Barcelona. Mae'r sgôr yn 1-1, ond bod eich ymosodwr yn ei godi tuag at y blwch gosb Barca heb unrhyw amddiffynwyr gerllaw ac ergyd clir ar gôl. Rydych chi ar fin i gymryd y teitl pencampwyr cynghrair yn ôl i East Anglia, ond yn bwysicach eich bod eiliad i ffwrdd oddi wrth guro dy ffrind gorau sydd bob amser yn chwarae fel Barcelona - a bob amser yn ennill. Ond nid y tro hwn. Nid yw y tro hwn, Messi. Mae hyn i gyd dros, 'i' … Hey, pam na sglodion golwr? Mae'n oddi ar ei linell, ei fod yn ddarnio, eich bod yn gwybod y botymau cywir - pa ffordd well i danlinellu ehangder o'ch cyflawniad sydd ar fin digwydd? Byddant yn siarad am hyn ers blynyddoedd. Rydych yn pwyswch y Skill Symud botwm a saethu.

Mae'r gwerthiannau bêl dros y croesfar. Y chwythu chwiban. Ar ôl amser ychwanegol, Norwich yn colli ar giciau o'r smotyn. Am weddill yr wythnos, pryd bynnag dy ffrind yn eich gweld chi fwyta, hi'n gofyn: "Ydych chi eisiau sglodion â hynny?"Rydych chi'n meddwl efallai cyfeillgarwch hwn wedi rhedeg ei gwrs. Hefyd, Efallai nad ydych erioed chwarae gemau fideo eto.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Erthyglau Perthnasol