Astudiaeth newydd yn datgelu Panda dant melys

New study exposes panda sweet tooth

Mewn blasu dall, wyth allan o wyth pandas yn cytuno — siwgr yn flasus.

Mewn astudiaeth newydd allan Dydd Mercher, gwyddonwyr rhoi'r derbynyddion Panda blas i'r prawf, Byddai meddwl tybed a oedd y critters meddal hyd yn oed yn sylwi ar y gwahaniaeth rhwng dŵr plaen a'r pethau melys.

“A siarad yn gyffredinol, anifeiliaid sy'n bwyta planhigion yn cael derbynnydd blas melys oherwydd sy'n eu galluogi i ganfod siwgr sydd mewn planhigion sy'n ffynonellau o galorïau,” Eglurodd Gary Beauchamp, cyfarwyddwr y Ganolfan Monell a gynhaliodd yr ymchwil.

Ond yn wahanol i'r rhan fwyaf llysysyddion, pandas yn cadw at un planhigyn — bambŵ — sydd yn enwog am fod yn isel ar siwgr.

Felly mae'r ymchwilwyr yn meddwl tybed a — fel llawer o anifeiliaid cigysol, gan gynnwys cathod — pandas wedi colli eu gallu i ganfod melyster.

ers gigysyddion “peidiwch â bwyta planhigion, peidiwch cysylltu â siwgrau, bellach mae 'na bwysau iddynt gynnal y derbynnydd melys swyddogaethol,” Dywedodd Beauchamp AFP.

Mae'r ddamcaniaeth oedd bod pandas bambŵ-cnoi, nad ydynt yn ymddangos hefyd fod yn agored i lawer o siwgr, Efallai hefyd wedi colli eu pethau blas gallu melys.

Deutsch: Großer Panda im Ocean Park, Hongkong

Deutsch: panda mawr yn Ocean Park, hongkong (llun: Wicipedia)

Ond mae'n troi allan pandas, fel llysysyddion eraill, yn dal i gael dant diwnio-dirwy melys.

Pan roddir dau bowlenni o hylif, un felysu ac nid un, yr wyth pandas gyffredinol slurped i lawr y fragu llawn siwgr.

Mae'r ymchwilwyr yn profi amrywiaeth o siwgrau, Gan gynnwys ffrwctos, glwcos, swcros, lactos, maltos, a galactose. Ym mhob achos, Roedd yn well gan y ddiod melys, ac yn enwedig y rhai gyda ffrwctos a swcros, mae pobl yn ei weld fel y sweetest.

Defnyddiodd y gwyddonwyr hefyd dadansoddiad cellog i ynysu gelloedd derbyn melys o pandas ac roeddent yn gallu dangos eu bod yn ymateb i siwgrau.

Maent yn dyfalu efallai y pandas ddal gafael ar weithio gelloedd derbyn melys oherwydd, y tu hwnt i'r ffactor blas, efallai y byddant yn cael eu defnyddio mewn llefydd fel y pancreas a'r perfedd i helpu gyda dreulio planhigion.

Ond os pandas caru melysion, pam maent yn dim ond bwyta bambŵ?

mewn caethiwed, pandas yn mwynhau bwydydd melys — gan gynnwys cenau Panda mwyaf newydd Washington Bao Bao, pwy “yn ôl pob golwg edrych ymlaen tatws melys yn fwyd gyntaf yn ystod diddyfnu,” Dywedodd Danielle Reed, a ysgrifennodd y papur a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn CDY UN.

Ond mae hefyd angen pandas llawer o bambw, neu eu bod yn mynd yn sâl. Un ddamcaniaeth yw bod y planhigyn Reedy yn darparu rhywbeth angenrheidiol, felly pwysau esblygiadol wedi eu harwain i ddibynnu'n llwyr ar y planhigyn.

Posibilrwydd arall yn cael ei brofi, Dywedodd Beauchamp, yw bod am pandas, bambŵ mewn gwirionedd yn chwaeth fel Candy.

Wedi'r cyfan, mae tystiolaeth bendant brofiad gwahanol anifeiliaid bwydydd yn wahanol — fel melysyddion artiffisial, sy'n, am pandas a llawer o anifeiliaid eraill, peidiwch â blas melys.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Astudiaeth newydd yn datgelu Panda dant melys, yn syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2014 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta