Netflix Yn Cyhoeddi Mesurau Llym i Atal Ddefnyddwyr VPN !

Netflix Announces Crackdown on VPN Users !

bydd y gwasanaeth ffrydio rhwystro rhai sy'n defnyddio gwasanaethau VPN ddirprwyon ac fel Hola o gynnwys gwylio trwyddedu ar gyfer rhanbarthau eraill


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Netflix yn cyhoeddi ymgyrch ar ddefnyddwyr VPN” Ysgrifennwyd gan Alex Hern, am theguardian.com ar ddydd Gwener 15 Ionawr 2016 11.40 UTC

Netflix wedi cyhoeddi cynlluniau i fynd i'r afael ar danysgrifwyr sy'n defnyddio offer fel dirprwyon neu VPNs i wylio fideo o wledydd eraill.

Mae gwneud hynny yn rhoi i ddefnyddwyr gael mynediad at ddetholiad llawer mwy o deitlau, ond yn torri telerau Netflix o wasanaeth - yn ogystal â thorri'r cytundebau Netflix wedi gyda'r darparwyr cynnwys.

Mewn datganiad, Dywedodd Netflix is ​​lywydd David Fullagar: "Mae rhai aelodau yn defnyddio dirprwyon neu 'unblockers' i deitlau mynediad sydd ar gael y tu allan i'w tiriogaeth. I ymdrin â hyn, rydym yn cyflogi yr un fath neu debyg fesurau cwmnïau eraill yn ei wneud. Mae'r dechnoleg hon yn parhau i esblygu ac rydym yn esblygu gydag ef.

"Mae hynny'n golygu mewn wythnosau nesaf, Bydd y rhai sy'n defnyddio ddirprwyon a unblockers ond yn gallu cael mynediad at y gwasanaeth yn y wlad lle maent ar hyn o bryd. Rydym yn hyderus na fydd y newid hwn yn effeithio aelodau nad ydynt yn defnyddio dirprwyon. "

Dirprwyon a VPNs yn arfau pa lwybr cysylltiad rhyngrwyd y defnyddiwr drwy drydydd parti cyn pen draw gysylltu â'r rhyngrwyd. Maent yn cael eu defnyddio'n gyffredin i guddio y cyfeiriad IP, a lleoliad a thrwy hynny ffisegol, o gyfrifiadur defnyddiwr gwe.

Mae'r gwasanaethau yn boblogaidd ymysg defnyddwyr Netflix, yn enwedig y rhai y tu allan i'r Unol Daleithiau, oherwydd eu bod yn caniatáu mynediad i fideo fod Netflix wedi trwyddedu ar gyfer gwledydd eraill ond nid yw eu hunain. Weithiau, cymhelliant yw i gael mynediad at y cyfryngau nad yw Netflix wedi trwyddedu ar gyfer gwledydd lluosog oherwydd diffyg galw (er enghraifft, gall émigré Corea eisiau gwylio sioeau o'u gwlad cartref, sydd heb eu trwyddedu ar gyfer cynulleidfaoedd ym Mhrydain oherwydd diffyg galw); ond yn fwy cyffredin, yr ymgyrch yn syml yw bod y fersiwn Unol Daleithiau Netflix, diolch i ei farchnad mwy o faint, Mae sylweddol well detholiad o gyfryngau Saesneg na rhanbarthau eraill.

Roedd y defnydd o ddirprwyon hefyd yn arbennig o boblogaidd mewn gwledydd lle nad oedd y gwasanaeth wedi lansio yn swyddogol, fel (tan yn ddiweddar) Awstralia a Seland Newydd. Ond rhan o'r cymhelliant i Netflix yn olaf agennu i lawr ar y defnydd o ddirprwyon yn ymddangos i fod ei gyhoeddiad y mis hwn y byddai'n lansio ledled y byd, i bob cenedl ar wahân i Tsieina, Syria, Gogledd Corea a Crimea.

Ysgrifennodd Fullagar bod "Rydym yn gwneud cynnydd wrth drwyddedu cynnwys ar draws y byd ac, fel yr wythnos ddiwethaf, yn awr yn cynnig y gwasanaeth Netflix yn 190 gwledydd, ond mae gennym ffordd i fynd cyn y gallwn gynnig yr un ffilmiau a chyfresi teledu pobl ym mhobman.

"Dros amser, rydym yn disgwyl gallu gwneud hynny. Am nawr, o ystyried yr arfer hanesyddol o gynnwys trwyddedu gan tiriogaethau daearyddol, sioeau teledu a ffilmiau rydym yn eu cynnig yn wahanol, i raddau amrywiol, trwy diriogaeth. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i barchu a gorfodi trwyddedu cynnwys yn ôl lleoliad daearyddol. "

fis Ionawr diwethaf, Roedd Netflix gorfodi i wadu sibrydion ei fod wedi lansio ymgyrch ar ddefnyddwyr gwasanaethau VPN wedi adroddiadau o fynediad blocio. Trwy'r amser, Dywedodd y cwmni ei fod yn defnyddio'r "dulliau safonol y diwydiant i atal defnydd VPN anghyfreithlon", a pharhaodd y mwyafrif llethol o ddefnyddwyr VPN i allu gwylio cynnwys cloi-ranbarth heb faterion.

Ond pwysau cynyddol o ddarparwyr cynnwys, sydd ond yn caniatáu Netflix hawliau i ffrydio cynnwys penodol mewn rhai locales, Gallai fod y rheswm dros y newid yn y polisi. Tra bod Netflix wedi elwa yn hanesyddol o incwm gan ddefnyddwyr oedd yn talu i gael mynediad at gynnwys cloi, yn awr i'w chwarae ledled y byd 'n glws er mwyn adeiladu lyfrgelloedd mawr yn ei cant a mwy cenhedloedd newydd.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010