Adolygiad Llyfr Microsoft Surface

Microsoft Surface Book Review
Sgôr cyffredinol4
 • Y Llyfr Surface yn un o'r Ffenestri gorau 10 gliniaduron. Ond mae ei ddarn parti yn fwy na gimig. Pan wahân oddi wrth y corff y sgrîn yn creu gweddus, os byrhoedlog, tabled sy'n super slim ac yn hawdd i ddal.

laptop yn gyntaf, ail tabled, dyma'r cyfuniad gorau o beiriant 2-yn-1 gyda'r holl phŵer cyfrifiadur lawn gwasgu i mewn i 7.7mm o tabled


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Adolygiad Llyfr Arwyneb Microsoft: r Ffenestri gliniadur gorau, gyda sgrin datodadwy” Ysgrifennwyd gan Samuel Gibbs, am theguardian.com ar ddydd Iau 25 Chwefror 2016 07.00 UTC

Llyfr Surface yw'r cyntaf o linell newydd o gliniaduron o Microsoft gyda thro, y sgrin yn dod i ffwrdd.

Dechreuodd Microsoft llinell Pro Arwyneb oddi clunky: mawr, trwm ac yn hytrach diwydiannol mewn dylunio. Mae'r Pro Arwyneb diweddaraf 4 yn deneuach ac yn fwy galluog, ond 'n bert lawer yr un fath: ffenestri 10 tabled gyda bysellfwrdd symudadwy.

Ond Llyfr Arwyneb yn anifail hollol wahanol: gliniadur yn gyntaf, ail tabled. Mae'n swnio fel gwahaniaeth rhyfedd, ond mae'n gwneud cryn wahaniaeth os yw'r bysellfwrdd yw eich prif yrrwr cyfrifiadur.

laptop yn gyntaf, ail tabled

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Mae'r sgrin detaches o'r sylfaen gliniadur i ddod yn tabled. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Wrth siarad am y bysellfwrdd, nid dim ond yn affeithiwr fud. Mae'n dal batri mwy o faint, slot cerdyn SD, dau USB 3.0 porthladdoedd, yn DisplayPort mini a soced codi tâl magnetig. Ond gall hefyd gael cerdyn graffeg ar wahân oddi mewn iddo, yn dibynnu ar y model, gan roi llawer mwy o grunt Llyfr Arwyneb pan fo angen.

Mae gweddill y gweithfeydd y cyfrifiadur yn cael eu cynnwys yn y sgrîn, sy'n ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy rhyfeddol pa mor denau ydyw.

Mae'r sgrin a bysellfwrdd yn cael eu cysylltu gan colfach Fulcrum ffansi sy'n ei gyflwyno yn hytrach na dim ond pivoting. Mae'n ymestyn hyd y gwaelod y bysellfwrdd i well cydbwysedd y sgrîn, heb orfod ychwanegu pwysau.

Mae'n edrych yn rhyfedd, bron yn oer, ac yn ymarferol yn gweithio'n dda. Nid yw'n gogwyddo mor bell yn ôl â rhai gliniaduron eraill, ond yn ddigon pell ar gyfer gwylio gyfforddus wrth ddesg.

Mae'r bysellfwrdd a sgrin yn cael eu gwneud o aloi magnesiwm llwyd, sy'n edrych ac yn teimlo yn neis, ond marciau yn eithaf rhwydd. Yn fy amser byr gyda'r Llyfr Arwyneb Rydw i wedi sylwi crafiadau ar ochr isaf y bysellfwrdd a marc ar y wefus er gwaethaf gofalu yn ofalus.

pan cau, Nid colfach yn plygu fflat, yn hytrach mae ganddo fwlch am led bys yn creu siâp lletem sy'n culhau o 22.8mm i bwynt o 13mm o drwch.

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Atodwch y dabled o chwith ar gyfer sgrîn gyflwyniad defnyddiol neu ar gyfer gwylio fideo ar ehediad. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Manylebau

 • Sgrîn: 13.5mewn LCD 3000 x 2000 (267 ppi)
 • Prosesydd: i5 Intel Craidd i7 neu (6genhedlaeth fed)
 • RAM: 8 neu 16GB
 • Storio: 128, 256 neu 512GB
 • System weithredu: Windows 10
 • Camera: 8MP cefn, 5AS blaen-wynebu
 • Cysylltedd: Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, SD, DisplayPort mini
 • dimensiynau laptop: 232.1 x 312.3 x 22.8mm
 • pwysau laptop: 1.52 neu 1.58Kg
 • dimensiynau dabled: 220.2 x 312.3 x 7.7mm
 • pwysau dabled: 726g

Windows 10

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Atodi y sgrîn yn ôl at y sylfaen gliniadur caniatáu iddo gael ei blygu yn ôl i lawr ar y bysellfwrdd, a gynhaliwyd ar ongl ar gyfer ysgrifennu yn haws gyda'r stylus. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Fel y gallech ddisgwyl, sef peiriant Microsoft-wneud, Llyfr Surface yn rhedeg Windows 10, sydd yn dadlau y fersiwn Windows gorau hyd.

Nid oes mewn gwirionedd gennych y feddalwedd unrhyw tweaks penodol neu customisations y Llyfr arwyneb nad ydynt ar gael ar unrhyw Windows eraill 10 trosi'n.

Mae'r system weithredu yn y ddau mireinio ac llanast mewn cyfrannau cyfartal. Y ffordd orau i ddisgrifio ei fod yn fodern, rhyngwyneb defnyddiwr hailwampio haenog yn uniongyrchol dros yr un hen-Windows.

Symud o gwmpas, lansio rhaglenni a busnes bob dydd gweithredu yn haen uchaf hon ac yn wirioneddol eithaf hawdd i'w ddefnyddio ac yn ddefnyddiol. Ond pan mae angen i chi newid rhywbeth difrifol, uninstall rhaglen n ben-desg, er enghraifft, byddwch yn cael sodlau yn ôl i'r un Panel Rheoli Yr wyf yn cofio o Windows 2000 – mae wedi newid prin.

Mae'n pwerus, wrth gwrs, a gallwch gael yr hyn rydych ei angen Da, ond mae'r gwahaniaeth rhwng yr hyn yn ei hanfod mae'r Windows 10 haen ac mae'r underworkings yn eithaf jarring. Ar gyfer y anwybodus wyf yn amau ​​y gallai fod yn eithaf ddryslyd, yn enwedig os ydych yn defnyddio eich bys ar y pryd ac yn sydyn wedi manteisio ar flychau bach.

I gael mwy o ar Windows 10 darllen:

Mae cwpl o bethau i'w nodi y Llyfr Wyneb. Y cyntaf yw Windows Hello, sy'n cydnabod eich wyneb a logiau yr ydych mewn heb cyfrineiriau, yn ffantastig ac yn gweithio mor gyflym ag y gall y cyfrifiadur lesewch.

Ysgogi modd tabled mewn gwirionedd yn helpu wrth geisio tap pethau neu defnyddiwch y Llyfr Arwyneb fel tabled.

Llyfr Surface Mae hardd, cydraniad uchel a sgrin picsel-trwchus sydd onglau gwylio mawr ac yn edrych yn wych, nes cyrraedd app na ellir raddfa briodol. Yn yr achos hwnnw byddwch yn edrych ar eiconau blurry a thestun – yn brofiad drwg iawn, a oedd yn llawer rhy gyffredin yn fy defnydd o raglenni Windows n ben-desg fel Evernote, amrywiol olygyddion testun a rhaglenni eraill.

Nid Apps o'r storfa Windows yn dioddef o'r un broblem, ond maent yn aml mor bwerus. Evernote Touch yn enghraifft dda, ond mae'n well na cheisio gymheiriaid mewn llanast blurry.

Fel gliniadur

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
bysellfwrdd a trackpad Llyfr Surface yn ardderchog. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Gyntaf ac yn bennaf, Llyfr Surface yw'r laptop Windows gorau Rwyf wedi defnyddio erioed. cyfnod. Mae'n gyflym, Mae gan bysellfwrdd backlit rhagorol, trackpad wirioneddol wych, digon porthladdoedd ac mae'n gymharol ysgafn ar ychydig dros 1.5kg.

Mae rhai gliniaduron Windows yn deneuach, mae rhai yn ysgafnach, ond nid oes yr un wedi eithaf cystal cyfuniad o sgrin, bysellfwrdd, pŵer a dylunio diwydiannol.

Llwyddais i gael diwrnod gwaith da allan ohono ar bŵer batri ac yn dal i wedi cael digon am ychydig o ddarllen golau ar y cartref trên gyda'r dabled.

Mae'n werth nodi, er nad yn unigryw at y Llyfr Arwyneb, bod gallu gyffwrdd y sgrîn ar gyfer mewnbwn yn ardderchog, hyd yn oed pan yn gwneud pethau diflas fel teipio, fel symud y cyrchwr o gwmpas mor llawer cyflymach na defnyddio trackpad.

Fel tabled

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Mae'r dabled yn ddigon ysgafn i ddal am gyfnodau byr gydag un llaw, ond yn eithaf mawr. Rydych yn annhebygol o adael cartref gyda dim ond y rhan tabled o'r Llyfr Arwyneb. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae'r dabled yn cael ei ddal ar y bysellfwrdd gan ffansi iawn "gwifren cof" mecanwaith cloi, sy'n newid siâp wrth cerrynt yn cael ei gymhwyso ar ei draws. Mae'r mecanwaith hwn yn electronig: wasgu botwm ar y bysellfwrdd neu'r eicon ar y sgrîn yn ymddieithrio y dabled.

Mae'n rhaid i chi dynnu yn uniongyrchol i fyny o'r ddwy ochr tra bydd yn dal y bysellfwrdd i lawr. Mae'n swnio'n galed, ond nid yw. Atodi yn unig yn achos o plonking y sgrin dros y cysylltwyr. Mae'r ddau gafael Yna gilydd yn awtomatig.

Gall y sgrîn yn cael eu gosod naill ffordd o gwmpas ar y sylfaen bysellfwrdd, sy'n golygu fel gliniadur neu inverted, fel y gellir ei blygu i lawr fel llyfr nodiadau a godwyd ar ddesg neu sefyll i fyny fel arddangosfa.

Mae'n werth nodi y gall y dabled dim ond ar wahân tra mae gan y Llyfr Surface pŵer, sy'n golygu os bydd yn marw yn eich dwylo, yna does dim reattaching neu detaching i fflipio drosodd a chau yn iawn.

Mae'r sgrin yn finiog iawn, ar yr un lefel â'r iPad neu Google Pixel C, tra bod ei 3:2 cymhareb agwedd yn golygu ei fod yn tua'r un maint o ychydig o bapur A4. gwefannau, comics a llyfrau i gyd yn edrych yn wych. Mae ganddo ddau o siaradwyr sy'n wynebu'r blaen sydd yn uchel ac yn glir am wylio fideo, tra bod y porthladd clustffonau yn y dabled, nid y bysellfwrdd.

Mae'r sgrin 13.5in yn golygu ei yn sylweddol fwy na'r rhan fwyaf o dabledi eraill ac ar 726g mae hefyd yn eithaf trwm. Er ei fod yn PC llawn-gwaed mae'n dal i fod dim ond 7.7mm o drwch, sydd yn wir yn eithaf trawiadol. Dyna deneuach na'r rhan fwyaf o smartphones.

Llwyddais i gael tua thair awr o fywyd ddarllen allan o'r dabled gyda disgleirdeb gweddus. Microsoft reckons bydd yn ymestyn i bedair awr ar gyfer chwarae fideo. Gall y dabled hefyd yn cael ei godi ar wahân o'r bysellfwrdd, ddylai fod angen i chi.

Yr anfantais fwyaf o gyfrifiadur personol fel tabled yw nad yw natur unwaith-ar y rhan fwyaf o dabledi eraill yn eithaf fel ar unwaith ar gyfer Windows. Gall fod ychydig eiliadau os yw'n cau i lawr ac nid dim ond cysgu, y mae'n ei wneud ar ôl cyfnod penodedig.

arwyneb Pen

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Mae'r arwyneb Pen ei gwneud yn hawdd i fraslunio syniadau ar y sgrin 12.5in. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Microsoft stylus yn un o'r goreuon yn y busnes, gyda phwysau a faint da. Mae'n fagnetig ei roi ar ochr y sgrin, a oedd yn aros roi pan oeddwn yn symud o gwmpas, ond got daro oddi mewn bag.

Mae ganddo 1,024 lefelau sensitifrwydd pwysau ac wir yn teimlo fel pin ar bapur. Gall y nib hefyd yn cael ei newid os yw'n well gennych deimlad galetach neu feddalach.

Mae dau fotwm. Un ar yr ochr gweithredu fel fysell addasu i tap neu dynnu gamau gweithredu. Mae'r botwm uchaf yn gweithredu fel rhwbiwr a gellir ei ffurfweddu i lansio rhaglenni amrywiol neu berfformio camau gweithredu pan sengl, neu pwyswch dwbl neu bwyso a dal. Yn ddiofyn mae'n lansio OneNote ar wasg, sy'n eich galluogi i dynnu ar y sgrîn mewn ail neu ddwy.

Price

Llyfr Microsoft Surface dechrau ar £ 1,299 ar gyfer y model sylfaen gyda 128GB o storio, yn i5 craidd a 8GB o RAM, ond heb gerdyn graffeg arwahanol yn y bysellfwrdd.

Mae'r fersiwn i5 gyda 256GB o storio a GPU arwahanol mae'n costio £ 1,599. Mae'r fersiwn Craidd i7 gyda 256GB, 8GB o RAM a GPU arwahanol yn costio £ 1,799 a gyda 512GB o storio a 16GB o RAM £ 2,249.

Er mwyn cymharu, Afalau '13in MacBook Pro (dim ond gliniadur) yn dechrau ar £ 900, XPS Dell 12 2-yn-1 yn dechrau ar £ 899 a T300CHI trosi'n Asus yn £ 800.

adolygiad llyfr arwyneb microsoft
Mae'r corff magnesiwm llwyd edrych ac yn teimlo premiwm, gyda Microsoft Windows logo sgleiniog ar y cefn. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

sylwadau

 • Mae'n gweithio ar y gweill: Rwyf wedi cael un neu ddau o ddiweddariadau sydd wedi sefydlog materion a'r ymddygiad rhyfedd gyda'r peiriant
 • O bryd i'w gilydd, ni fyddai'n codi tâl drwy'r bysellfwrdd nes datgysylltu ac ailgysylltu y sgrîn
 • Weithiau, ni fydd yn mynd i mewn modd tabled, sy'n gofyn am restart
 • modd pŵer-arbed yn hanfodol os ydych yn defnyddio fel tabled
 • Mae'n defnyddio mwy o'r batri yn y gliniadur yn gyntaf, felly y dabled rywfaint o sudd chwith i ddatgysylltu ei (gallwch hefyd godi tâl ar y dabled ar wahân)
 • O bryd i'w gilydd byddai'n pŵer ar pryd yr oedd i fod i fod yn cysgu, coginio ei hun mewn bag
 • Mae'r cefnogwyr yn unig tân i fyny pan wrth geisio gwneud rhywbeth trwm, Fel arfer, mae'n gwbl dawel
 • Mae doc ar gael i droi i mewn i ffug-n ben-desg, gyda ethernet, USB, clustffonau a DisplayPorts mini lluosog. Fodd bynnag, monitor fod yn gweithio iawn pan plygio uniongyrchol i mewn i'r arwyneb na fyddai Llyfr gweithio pan plygio i mewn i'r doc.

Dyfarniad

Y Llyfr Surface yn un o'r Ffenestri gorau 10 gliniaduron. Ond mae ei ddarn parti yn fwy na gimig. Pan wahân oddi wrth y corff y sgrîn yn creu gweddus, os byrhoedlog, tabled sy'n super slim ac yn hawdd i ddal.

Mae'r sgrin yn wych, colfach yn ddiddorol ac mae'r mecanwaith ar gyfer detaching ac ail-atodi gwaith yn dda iawn.

Y Llyfr Surface yn dadlau y cyfaddawd gorau eto rhwng gliniadur a tabled, os yw eich prif ddefnydd yn mynd i fod fel gliniadur. Mae'n datrys y problemau y Pro Arwyneb pan yn cael ei ddefnyddio ar eich glin neu unrhyw beth heblaw desg.

Ond, fel tabled, apps ar gael ar gyfer iOS neu Android ar gyfer eu bwyta gyfryngau all-lein neu debyg ar goll, fel y mae gemau symudol. Mae hefyd yn ddrud iawn - ond am yr arian eich bod yn cael peiriant pwerus, gyda stylus ardderchog a batri gwaith parod.

Manteision: bysellfwrdd ardderchog, trackpad gweddus, sgrin gwych, stylus mawr, 13-batri awr, colfach ffansi, mawr 2-yn-1 cyfaddawd, porthladdoedd priodol, Windows Helo

Anfanteision: Windows Mae gan fwlch tabled app, bugs meddalwedd, ddrud, Gallai tabled yn unig batri fod yn hirach, trwm ar gyfer tabled, Modd HiDPI yn methu i apps n ben-desg, rhyngwyneb yn llanast os ydych yn cloddio yn ddigon dwfn

Adolygiadau eraill

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010