Microsoft Band 2 adolygiad: rhan fwyaf pwerus

Microsoft Band 2 Review: Most Powerful
Sgôr cyffredinol4.5
  • Y Band Microsoft 2 Nid yw y mwyaf deniadol, y tracker ffitrwydd rhataf neu-barhaol hiraf ar gael. Ond ei fod yn llawn gyda synwyryddion a mewnwelediad, ac mae'n un o'r olrheinwyr hawsaf-ymddangos yn llawn i fyw gyda.

Yn llawn gyda synwyryddion, gyfforddus i wisgo heb fod yn chwyslyd tra'n darparu cipolwg diddorol ar eich cwsg, ymarfer corff ac iechyd


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Microsoft Band 2 Adolygiad: un o olrheinwyr ffitrwydd mwyaf pwerus a defnyddiol” Ysgrifennwyd gan Samuel Gibbs, am theguardian.com ar ddydd Gwener 22 Ionawr 2016 07.00 UTC

Microsoft ail gynnig ar wneud tracker ffitrwydd yn llawer mwy cyfforddus a deniadol na'i cyntaf, llawn synwyryddion ac yn gymharol hawdd i fyw gyda.

Y Band Microsoft cyntaf Roedd trwchus, dyfais clunky, ac er, mewn rhai ffyrdd, ei fod yn fwy cyfforddus nag ddyfeisiau oedd angen eu gwisgo dynn at yr arddwrn, ei fod wedi mwy na ychydig o sawr o tracker ffêr troseddol am y peth.

Fit a gorffen

Microsoft Band 2 Adolygiad
Mae gan y band arddangosfa crwm, ochrau rwber hyblyg a lwmp caled sy'n ffurfio y clasp ac mae'n cynnwys y batris a electrodau ar gyfer y synwyryddion. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y Band Microsoft 2 ffosydd y sgrin plastig ar gyfer arddangosfa Gorilla Gwydr a chorff metel. Mae'n edrych yn dda, yn hawdd i'w ddarllen gydag arddangosfa AMOLED clir a llachar, ac nad yw wedi torri neu crafu mewn dau fis o'i ddefnyddio drwy'r amser. Mae gweddill y band yn cael ei wneud o rwber du galed ond hyblyg gyda clasp metal a darn plastig gyda dau o gysylltiadau metel arno.

Mae'r darn yw'r batri, ac mae'r cysylltiadau metel ar gyfer rhai o'r synwyryddion croen. Mae'r clasp yn llithro, rhyddhau gwthio-botwm, sydd yn ardderchog. Gallwch gymryd ei ar ac oddi ar ac yn addasu yn hawdd ar y hedfan - yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch yn newid rhwng cysur addas ar gyfer pob-dydd olrhain a ffit tynnach i'w atal rhag symud o gwmpas ar eich arddwrn wrth fynd i redeg.

Microsoft Band 2 Adolygiad
Top a gwaelod y band ddal yn ei le ar yr arddwrn heb ochrau'r y band orfod bod dynn, sy'n golygu ei bod yn llawer llai chwyslyd na rhai cystadleuwyr. Gwisgwch rhag rhwbio ar llawes crys oedd i'w gweld yn glir ar ôl dau fis, Fodd bynnag,. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae'n cyd-fynd o dan rhwymyn crys, Nid yw chwyslyd ac nid oes rhaid i deimlo'n dynn ar eich arddwrn. Mae hefyd yn hawdd i'w deipio ag ef ar, gan fod y band o amgylch ochr eich arddwrn yn denau, ond mae'r gorffeniad ar y rwber yn dangos arwyddion amlwg o draul ar ôl dim ond ychydig o fisoedd.

y Band 2 Nid yw dal dŵr, ond mae chwys-brawf. Dim cawod ag ef ar, neu nofio, ond bydd yn goroesi workouts ddiblant.

Manylebau

  • arddangos: 12.8mm x 32mm AMOLED (320×128 picsel)
  • Cysylltedd: Bluetooth 4.0
  • cydnawsedd: Android 4.3+, 4S iPhone neu'n ddiweddarach, ffenestri Ffôn 8.1 neu'n ddiweddarach
  • synwyryddion: cyfradd optegol y galon, 3-echel accelerometer, gyrometer, GPS, golau amgylchynol, UV, tymheredd y croen, synhwyrydd capacitive, Ymateb croen galfanig, Baromedr

Synhwyrydd pecynnu

Microsoft Band 2 Adolygiad
Mae'r synhwyrydd cyfradd curiad y galon optegol yn eistedd ar yr arddwrn dan yr arddangosfa, gwneud cyswllt solet gyda chroen y gwisgwr yn. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

y Band 2 yn un o'r olrheinwyr ffitrwydd mwyaf technolegol datblygedig sydd ar gael gyda 10 gwahanol synwyryddion a meicroffon. Mae rhai o'r synwyryddion yn rhoi yn uniongyrchol darllen-outs, megis y synhwyrydd galon-cyfradd optegol gyson (sydd yn un o'r rhai mwyaf cywir dwi wedi profi), y synhwyrydd UV a GPS. Mae eraill yn cael eu defnyddio ar y cyd i ganfod camau a gweithgaredd, workouts trac a phethau eraill.

Fel yn achos y Band Microsoft gwreiddiol, nid yw'n ymddangos rhai o'r synwyryddion i gael ei ddefnyddio, neu o leiaf nad yw'r data ar ddefnyddiwr hygyrch eto.

Gall y rhan fwyaf o'r wybodaeth i'w gweld ar y band ei hun, neu dros y app a gwe app, sydd yn un o'r gorau rwyf wedi defnyddio gydag unrhyw tracker ffitrwydd.

y Band 2 hefyd yn tracio cysgu ac mae ganddo larwm sy'n dirgrynu i'ch deffro ar hyn o bryd gorau. Mae'r data a gofnodwyd yn rhai o'r rhai mwyaf diddorol o unrhyw tracker cwsg yr wyf wedi profi. Mae hefyd yn dangos y golau safonol, marciau gwsg dwfn a restful drwy'r nos. Ond gallaf hefyd weld bod pan fyddaf yn yfed cwrw neu wydraid o win cyn gwely Nid yw fy nghalon yn cyrraedd ei gorffwys 49 curiad y funud tan ar ôl yr alcohol wedi cael ei glirio o fy system yn y nghanol y nos.

Microsoft Band 2 Adolygiad
olrhain Cwsg yn arbennig o ddiddorol, gan ddarparu mewnwelediad tu hwnt i pa mor hir neu pa mor ddwfn yr ydych yn cysgu. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Rwy'n cysgu, ond mae'r alcohol wedi oedi fy gorffwys, sy'n egluro pam hyd yn oed ychydig bach o alcohol yn gwneud i mi yn fwy blinedig yn y bore.

Microsoft Iechyd yn llawn o ddarnau bach hyn o wybodaeth sy'n gwneud byd o wahaniaeth i fy nealltwriaeth o'r data, ac mae'n gwella gyda phob diweddariad. Nid yw llwyfannau eraill yn cynnig union yr un casgliadau neu fanylion heb orfod talu ffi fisol.

Un o nodweddion newydd orau yw'r gallu i adeiladu workouts arfer ac yn eu llwytho i fyny i'r Band, sydd wedyn yn gallu olrhain eich cynnydd, naill ai drwy gynrychiolwyr neu amser a gwblhawyd.

Microsoft Band 2 Adolygiad
workouts Custom yn un o'r pwyntiau cryf y Band, eich arwain trwy'r a mesur cynrychiolwyr neu amser. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae'n gyflym ac yn hawdd i'w wneud. Adeiladais sesiwn cylched-hyfforddiant 10-gam mewn tua pum munud, llwytho i fy Band ac i ffwrdd i mi fynd. Os nad ydych yn sicr beth rydych yn ei wneud, mae llawer o ymarferion ac arferion cyn-raglennu, ynghyd â fideos esboniadol da iawn, i ddewis o'u plith.

Rhedeg olrhain hefyd yn ardderchog, gael a chynnal atgyweiria lleoliad gyda'r GPS, er nad yw mor effeithiol fel gwyliadwriaeth rhedeg pwrpasol ar gyfer hyfforddiant band calon-cyfradd.

nodweddion Smartwatch

Microsoft Band 2 Adolygiad
Microsoft 'Teils' yn apps bach sy'n gwneud pethau ar y band, o olrhain cysgu i ddarparu hysbysiadau smartphone. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y tu hwnt i'r solid set nodwedd ffitrwydd olrhain, Band 2 ymddwyn fel ffug-smartwatch. Gall ddangos hysbysiadau o smartphone, gan gynnwys galwadau, Mae rheolaethau cerddoriaeth yn y tap dwbl botwm, ac mae ganddo teils ar gyfer Twitter, Facebook, Cennad, Stociau, Tywydd a Starbucks, sy'n gadael i chi dalu am goffi gyda chod bar.

Cysylltu â defnyddwyr Ffôn Windows gael mynediad Microsoft cynorthwyydd rhithwir Cortana i dynnu i fyny gwybodaeth a pherfformio rheolaeth llais. Mae'r rhan fwyaf o'r nodweddion eraill, gan gynnwys gwaith rheoli chwarae cerddoriaeth ar Android a iOS yn rhy.

Microsoft Band 2 Adolygiad
Mae'r charger fagnetig ei roi ar ddiwedd y strap ac yn plygio i mewn i adapter pŵer USB. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y Band Microsoft 2 para ychydig dros ddau ddiwrnod rhwng taliadau yn fy profion. Gan ddefnyddio'r GPS i redeg yn is o fywyd batri, fel y mae ei ddefnyddio fel oriawr gyda'r sgrin ymlaen drwy'r amser neu gael hysbysiadau a anfonwyd at y band. Rwy'n ei chael hi'n codi tâl am tua 20 munud y dydd - 10 munud tra cawod a 10 munud tra frwsio fy nannedd cyn mynd i'r gwely - yn ddigon i gadw rhwng 50 ac 80% cyhuddo.

Mae'n eu codi yn llawn mewn ychydig dros awr gyda USB, charger magnetig y clipiau ar ddiwedd y strap gyda gafael gadarn.

Price

Y Band Microsoft 2 yn costio £ 200 mewn tri maint, bach, canolig a mawr, ond dim ond un lliw. Er mwyn cymharu, costio Surge Fitbit £ 200 gyda manylebau tebyg.

Dyfarniad

Microsoft Band 2 Adolygiad
y Band 2 gellir eu gwisgo y tu mewn neu'r tu allan i'r arddwrn, yma yn dangos cyfradd curiad y galon. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y Band Microsoft 2 Nid yw y mwyaf deniadol, y tracker ffitrwydd rhataf neu-barhaol hiraf ar gael. Ond ei fod yn llawn gyda synwyryddion a mewnwelediad, ac mae'n un o'r olrheinwyr hawsaf-ymddangos yn llawn i fyw gyda. Mae'n traws-gydnaws â Android, iOS a Ffenestri yn cael ei ganmol, fel y mae'r apps a data delweddu o Microsoft app Iechyd.

Mae'n gwneud yn dda, band uwch i'w gwisgo yn ogystal â gwylio fud, yn cyd-fynd o dan cyff crys, ond yn llai defnyddiol fel smartwatch allan-a-allan. Mae yna hefyd marciau cwestiwn o amgylch pa mor hir y bydd yn para, cael arwyddion a ddangosir yn amlwg o draul yn y ddau fis cyntaf.

Manteision: synhwyrydd pecynnu, cyfradd parhaus y galon, GPS, nid chwyslyd, nid yw'n tynnu allan blew, delweddu data da, traws-lwyfan, dim ffi fisol, olrhain cysgu mawr, trefnau ymarfer arferiad / olrhain, hysbysiadau

Anfanteision: nid yw dal dŵr, yn eithaf trwchus, rwber yn dangos arwyddion o draul, Gallai bywyd batri fod yn well

Microsoft Band 2 Adolygiad
Mae'r gwaith clasp yn dda iawn gan ganiatáu hawdd addasiad ar-y-hedfan gan syml llithro ar hyd y slot. Mae gan y clasp synhwyrydd UV arno. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Adolygiadau eraill

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010