Cwrdd Jack Russell Daeargi A Cŵn in One Pecyn

Meet Jack Russell Terrier A Dog in One Pack

Rydym yn y bôn yn awyddus i ddod o hyd i gymdeithion a fyddai'n rhoi i ni y rhan fwyaf o'r manteision yr ydym yn credu bod angen. Wel, os ydych yn chwilio am gi sydd braidd pal un-wrth-pecyn, efallai y byddwch yn dod o hyd i Jack Daeargwn Russell ddigon diddorol.

Mae hyn yn ci hanes sy'n cael ei rywsut loomed i arwain at y specie.

Dywedwyd bod y bridiwr y ci hwn, myfyriwr diwinydd ifanc o Brifysgol Rhydychen a enwir John Russell unwaith cwrdd â dyn llaeth gyda daeargi gwyn sydd â smotiau ar ei lygaid a chlustiau.

Daeth y ci ei ddiddordeb a brofodd yn ddiweddarach i fod yn ei sylfaen ar gyfer bridio ci newydd bridio bod llawer wedi dysgu i garu fel anifeiliaid anwes.

Mae'r ci welodd gyntaf ei enwi “Trump” o ba un arall 60 mathau o daeargwn eu bridio yn ddiweddarach o.

Gyda natur sylfaenol daeargi i fynd ar a thros y ddaear (Daeth tirlyfr gan y ffordd o'r tymor Lladin “terra” sy'n golygu y ddaear), Mae gan daeargwn Jack Russell y gwarediad i hela a sgwrio ar gyfer hela.

Felly, dylid rhoi digon o meithrin perthynas amhriodol er mwyn gosod oddi ar y baw y maent yn casglu o gloddio pridd i naill ai gladdu trysor neu i adennill y trysor cudd cadw maith yn ôl.

Mae ratter rhagorol, Jack Russell Daeargwn yn profi i fod yn dda “cadw tŷ” gan eu bod yn cadw y rhan fwyaf o llygod mawr oddi cartref.

Jack Russell Terrier

Jack Russell Daeargi (llun: Wicipedia)

Unrhyw rat anlwcus sy'n digwydd bod yn y tu mewn i'r chwarter y daeargi hwn yn sicr o fodloni ei doom amrantiad. Felly, perchnogion yn cael eu hunain gyda chi a chath mewn un pal.

Un cymeriad sylfaenol y ci hwn yw ei warediad tuag at ddieithriaid. gallant yn hawdd chyfrif i maes y mae'n rhaid eu cadw i ffwrdd o'u cartrefi ac sy'n gallu eu derbyn y tu mewn i'r tŷ.

Mae'r agwedd iawn hefyd yn eu gwneud yn cyrff gwarchod da. Cawsant eu cynllunio'n benodol i fod yn ymosodol ar ysglyfaethau.

Ac er eu bod yn gallu bod yn lleisiol iawn, llawer ohonynt yn unig yn cyfarth pan fyddant yn dod o hyd i reswm da.

Nid ydynt yn ymddangos yn dieflig er. Ond unwaith y byddant arogli bygythiad, gallant ddangos ymosodol a allai wasanaethu fel rhybudd tuag at y dieithriaid.

Fodd bynnag, unwaith y bydd y dieithryn yn cael ei osod i mewn i'r tŷ gan y perchennog, gall Jack Russell eisoes oddef ei bresenoldeb.

Mae'r daeargi hefyd yn ci teulu a dyheadau am eu cwmnïaeth dynol. Ac yn eu cariad at blant yn sylweddol ddiddorol.

Fodd bynnag, unwaith y byddant yn cael eu cam-drin neu wedi cael ei dangos triniaethau amhriodol, gall fod yn fwriadol neu'n ddamweiniol, gallant adweithio drwy ymddygiadau ymosodol.

Mae eu aggressiveness ei amlygu ymhellach gyda'u diffyg ofn tuag at gwn mawr sy'n gallu arwain at anafiadau yn anffodus, Gall rhai hyd yn oed fod yn angheuol.

Maent hefyd yn cael eu marcio ar gyfer eu deallusrwydd ac ysbryd da. Gall y rhain fod yn nodweddion gweladwy iawn drwy eu chwilfrydedd mewn pethau.

Felly, maent yn ei gwneud yn ofynnol supplementation ar hyfforddiant ffurfiol oni bai eich bod yn gallu goddef ymddygiad anodd.

Y peth da er gyda Jack Russell yw y gall gydnabod hyfforddiant a gwneud yn dda yn y rhan fwyaf ohonynt.

mewn gwirionedd, maent yn hysbys i sioeau cylch amrywiol hyrwyddwr a chystadlaethau eraill tebyg.

Mae'r Hollywood wedi cydnabod y gwarediad y cŵn hyn yn rhy.

Ynghyd â nodweddion ffisegol feisty ac yn dda, pal hwn eisoes wedi gwneud henwau yn y sgriniau.

Os Wishbone, Milo (o The Mask) ac Eddie (oddi wrth y Frasier) ganu'r gloch ar chi, yna nid oes amheuaeth bod yn gallu adnabod ci hwn.

Jack Russell yn dda deg â meithrin perthynas amhriodol. Mae ci o faint cymharol fach, Ni fydd brîd hwn yn eich trethu gydag anghenion meithrin perthynas amhriodol.

Wella gan Zemanta

Erthyglau Perthnasol