Marijuana Mai Niwed Cof lafar

Marijuana May Harm Verbal Memory

Gall ysmygwyr marijuana tymor hir yn dioddef gostyngiad yn eu cof llafar gan yr amser y maent yn ganol oed, yn ôl astudiaeth newydd.

ymddangos mewn JAMA Meddygaeth Mewnol, y papur yn dangos elfennau sut arall o gwybyddiaeth, megis cyflymder prosesu a swyddogaeth weithredol, nid yw'n ymddangos i gael eu heffeithio gan ddefnydd canabis.

Cynhaliwyd yr ymchwil drwy gynnal arolwg cyfranogwyr y Datblygiad Rhydweli Risg Coronaidd mewn Oedolion Ifanc (CARDIA) astudiaeth, pob un ohonynt yn oed 18 i 30 yn ystod y cyfnod rhwng mis Mawrth 1985 a Mehefin 1986.

Darllenwch Erthygl Llawn

30711 6