Chwilio am Cariad? Manspreading Allech Bod yn Yr Allwedd i Lwyddiant

Looking for Love? Manspreading Could Be The Key to Success

Gan ddefnyddio fideos a app tinder-arddull, ymchwilwyr wedi penderfynu bod pobl sy'n ymestyn eu hunain allan eu graddio yn fwy deniadol drwy bartneriaid posibl


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Chwilio am gariad? Manspreading gallai fod yn allweddol i lwyddiant, astudiaeth yn awgrymu” ei ysgrifennu gan Ian Sampl golygydd Gwyddoniaeth, ar gyfer The Guardian ar ddydd Llun 28 Mawrth 2016 19.00 UTC

Peidiwch byth â meddwl sgwrs pefriog, yn arogli'n lân a chofio enw'r person. Ym myd dyddio modern, y gyfrinach i lwyddiant yw i fanteisio ar le.

Mae'r domen anarferol i ddod o hyd i gariad, neu o leiaf yn hoff, dod o ymchwilwyr yr Unol Daleithiau a oedd yn defnyddio fideos speed dating a Tinder-arddull app i ddangos bod pobl yn cael eu graddio fel yn fwy deniadol pan fyddant yn ymestyn eu hunain allan.

Mae pobl sy'n ymestyn eu torsos, wthio allan eu coesau a lledaenu eu breichiau o led yn cael eu gwobrwyo gyda mwy o ddiddordeb rhamantus nag eraill, yn ôl pob tebyg oherwydd bod y postures ymhlyg yn agored a goruchafiaeth, mae'r ymchwilwyr yn honni.

mewn cyferbyniad, y rhai sy'n hunched eu hunain i fyny, ac croesi eu breichiau a'u coesau, gwneud yn wael yn eu ceisiadau i ennill dros bartneriaid posibl.

gallai'r canfyddiadau helpu ugeiniau o singletons sydd, yn amser tinder a safleoedd sy'n dyddio ar-lein, Dim ond llond llaw o luniau ac ychydig eiliadau i gyfleu y wobr aruthrol y byddai perthynas â nhw ddiamau cynrychioli.

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn y Achosion yr Academi Genedlaethol y Gwyddorau, Tanya Vacharkulksemsuk ym Mhrifysgol California, Berkeley, yn disgrifio sut y mae ei defnyddio thîm fideo o ddigwyddiad speed dating i ddangos sut ddynion a merched sydd fabwysiadwyd yn fwy "eang" postures cael mwy partneriaid yn gofyn am ddyddiad dilynol.

Mae hi'n dilyn i fyny gyda arbrofion ar app tinder-arddull. Tri dyn a thair o ferched cytuno i gael dau broffiliau gwahanol a grëwyd ar eu cyfer. Mae un yn dangos iddynt yn poses agored, megis pwyso'n ôl gyda choesau led, neu sefyll gyda'u breichiau allan eang. Yn y proffil arall, maent yn mabwysiadu "contractive" ystumiau, er enghraifft, trwy crymu'r fyny, neu blygu eu breichiau a'u croesi eu coesau.

Vacharkulksemsuk llwytho proffiliau dros ddau benwythnos a gofnodwyd oedd yn tynnu y budd mwyaf rhamantus. fel y rhagwelwyd, y postures mwy agored gwneud yn gorau o ran ceisiadau i gwrdd. eto, dynion a merched wedi elwa, er bod yr effaith yn fwy ar gyfer dynion.

Ysgrifennu yn y cylchgrawn, mae'r ymchwilwyr yn galw y splaying o breichiau a'r coesau mewn lluniau dyddio ar-lein "trech, agor arddangosfeydd dieiriau ar sero gydnabod. "

"Yn seiliedig ar ein canlyniadau garnered o filoedd o bobl sengl mewn digwyddiad speed dating go iawn, a defnyddio cais dyddio, mae'n amlwg y gall ehangu osgo gynyddu siawns person o wneud cysylltiad rhamantus cychwynnol llwyddiannus yn ddramatig,"Maent yn ychwanegu.

Vacharkulksemsuk amau ​​bod goruchafiaeth a bod yn agored yn gwneud pobl yn fwy deniadol am fod pobl dominyddol yn tueddu i wneud yn well yn y gweithle a'r bobl agored yn fwy parod i rannu'r hyn sydd ganddynt mewn bywyd.

Astudiaethau mewn anifeiliaid eraill yn awgrymu efallai na fydd pobl fod mor wahanol. Vacharkulksemsuk sôn arddangosfeydd y mae anifeiliaid a ymddûg eu behinds a organau cenhedlu. gorilaod Gwryw flaunt eu corfforoldeb drwy gicio a rhedeg i'r ochr, tra peunod denu peahens trwy arddangos eu plu cynffon.

Cyfarfod person drwy ryw fath o ar-lein dyddio wedi dod yn yr ail ffordd fwyaf cyffredin o ddod o hyd i bartner, ar ôl cyfarfod drwy ffrindiau. Mae bron pobl 91m yn defnyddio smartphones i ddod o hyd bartneriaid, am 70% ohonynt yn oed 16 i 34, mae'r awduron yn ysgrifennu.

"Ar lwyfannau o'r fath, lle mae cael dyddiad gyda pherson arall yn gyffredin yn dechrau gyda ffotograff neu ryngweithio byr, mae'n fanteisiol i wybod sut i wneud y gorau un o siawns o fewn ffrâm amser o'r fath cyn lleied â phosibl,"Maent yn ychwanegu.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010