Pa Allweddell a Llygoden A ddylwn i Brynu ar gyfer My PC?

Which Keyboard and Mouse Should I Buy for My PC?

Byddai Mamie yn hoffi i gymryd lle ei hen bysellfwrdd a llygoden gyda rhywbeth gwell. Mae digon o opsiynau …


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Pa bysellfwrdd a llygoden ddylwn i ei brynu ar gyfer fy PC?” Ysgrifennwyd gan Jack Schofield, am theguardian.com ar ddydd Iau 13 Hydref 2016 08.55 UTC

llygoden optegol wired Fy Dell n ben-desg a bysellfwrdd yn cael ychydig yn hir yn y dant, a hoffwn i gymryd eu lle. Beth ydych chi'n ei argymell? A yw dyfeisiau di-wifr werth yr ymdrech, neu a oes angen i chi ail-lenwi nhw ac yn ei le batris diddiwedd yn barhaus? Gallaf cyffwrdd-deipio, ond mae fy sgiliau yn ychydig yn rhydlyd. Mamie

Bysellfyrddau yn rhannol yn fater o flas, a defnydd cyson yn goresgyn llawer o wrthwynebiadau. Mewn geiriau eraill, os ydych yn defnyddio bysellfwrdd diffygiol yn ddigon hir, byddwch yn dod i arfer ag ef. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod i hoffi.

i gyffredinoli, mae tri chwaeth mawr, gyda rhai o orgyffwrdd rhyngddynt. Mae rhain yn: bysellfyrddau traddodiadol, bysellfyrddau ynysig, ac allweddellau ergonomig.

Fel teipydd cyffwrdd, Dwi'n ffan mawr o allweddellau traddodiadol gyda allweddi mecanyddol sy'n clicio a chael llawer o deithio. Mae hyn yn dod o wedi dysgu i deipio ar Remington unionsyth hynafol a adeiladwyd fel tanc, Yna treuliodd ychydig o ddegawdau gyda Model IBM M, y mae rhai hawliad yw'r bysellfwrdd gorau a wnaed erioed.

Mae pobl eraill yn gefnogwyr yr un mor fawr o allweddellau ynysig gydag allweddi gwastad sy'n cael ychydig iawn o deithio. Mae'r rhain yn ymddangos yn gyntaf ar liniaduron Sony (oni bai eich bod am i gyfrif y Sbectrwm Sinclair yw "cnawd farw" fersiwn), ond Apple wedi cynhyrchu enghraifft alwminiwm dirwy am ei holl-yn-un Macs.

Nid oes unrhyw amheuaeth ynghylch pa ffordd mae'r byd bysellfwrdd yn mynd. bysellfyrddau mecanyddol yn swmpus ac yn ddrud i'w gynhyrchu. bysellfyrddau Ynysig yn llawer llai, ac yn rhad iawn i'w wneud. Maent yn ddelfrydol ar gyfer gliniaduron sydd hyd yn oed yn deneuach na allweddellau mecanyddol. Mae'r rhan fwyaf o bobl bellach yn dysgu i deipio ar yr allweddellau ynysig hyn - neu hyd yn oed bysellfyrddau ar-sgrîn - felly yr wyf yn disgwyl iddynt ddod yn bron ffefryn ni i gyd.

Serch hynny, bysellfyrddau mecanyddol yn dal i fod yn boblogaidd ac yn hawdd dod o hyd, yn enwedig os nad ydych yn gwrthwynebu i effeithiau goleuo aml-liw ffansi. Maent yn cael eu cadw gamers byPC yn fyw, y mae ymatebion cyflym a treigl N-allweddol yn fater o (rhithwir) bywyd a marwolaeth.

materion iechyd

Mae'r anfantais fawr gyda'r ddau fath o fysellfwrdd yw bod yn rhaid i chi Twist eich arddyrnau i'w defnyddio. Yn ddelfrydol, dylai eich arddyrnau fod yn unol â eich breichiau. Yr ateb ergonomig yw rhannu'r bysellfwrdd fel bod pob llaw ei gyfres ei hun o allweddi.

Mae llawer o ddefnyddwyr bysellfwrdd ergonomig yn bobl hŷn sydd wedi dioddef o broblemau braich neu arddwrn fel RSI (anaf straen ailadroddus) a / neu syndrom twnnel carpal. bysellfyrddau Ergonomic yn llawer rhatach na cholli gwaith, neu wythnosau o ffisiotherapi arbenigol, sy'n aml yn dilyn gorthrymderau o'r fath.

Wedi mwynhau dau gwrs o ffisiotherapi, Rwy'n annog pobl i ddefnyddio allweddellau ergonomig cyn i broblemau godi, yn hytrach nag ar ôl hynny.

bysellfyrddau traddodiadol

Rydych chi'n ddefnyddiwr Dell felly gallech ystyried Bysellfwrdd Dell arall. Er enghraifft,, mae gan y Dell SK-8115 enw rhagorol, a gallwch ddod o hyd rhai newydd rhad (ee £ 6.99) ar eBay. bysellfyrddau mwy newydd Dell, megis y KB-212-B a modelau tebyg, hefyd yn ddewisiadau amgen defnyddiol.

Fel arall, Byddwn i'n awgrymu siopau sy'n gwerthu allweddellau sy'n ymweld, megis Maplin a Currys PC World, i roi cynnig ar ychydig a dewis un yr ydych yn hoffi. Mae Logitech a Microsoft yn cynnig llawer o opsiynau. Y Logitech M20 yn rhesymol am £ 18.99, gan gynnwys llygoden. Mae'r Microsoft cyfatebol yw'r Wired 600 ar £ 24.99, gan gynnwys llygoden.

Os ydych chi am gael fflat, bysellfwrdd Apple-arddull, edrych ar y Cherry Afon JK-0300GB ar £ 29.99. Mae hefyd yn Cherry Afon yn du am £ 34.17. Mae'r fersiwn di-wifr, y Cherry DW 8000, yn costio ychydig yn fwy (£ 54.65) ond yn dal yn edrych yn werth rhesymol. O leiaf, mae'n rhatach na'r dewis arall o Matias (£ 84.98).

Os ydych yn teimlo fel buddsoddi mewn rhywbeth mwy traddodiadol, y Cherry G80-3000 yn rhad (£ 60 neu hynny) am fysellfwrdd sydd gydag allweddi Clicky, a byddai'n fy dewis. Mae'r allweddellau hapchwarae Corsair - ar gael mewn siopau Maplin - yn hefyd yn werth cael golwg. Mae yna, wrth gwrs, nifer o opsiynau yn ddrutach, gan gynnwys y Filco Majestouch-2 (£ 114) ac Mae'r bysellfwrdd (£ 127.67).

gyda llaw, gallwch barhau i brynu IBM Model allweddellau M-arddull. IBM nyddu oddi ar ei fusnesau argraffydd a bysellfwrdd i ffurfio Lexmark, a phan symudodd Lexmark i allweddellau rhatach, rhai cyn-weithwyr a gynhaliwyd ar yr hen busnes fel Unicomp. Yn y DU, gallwch brynu y rhain a llawer o fysellfyrddau eraill dirwy o Mae'r Cwmni Allweddell. Maent yn arbenigwyr.

dewisiadau ergonomic

Os byddwch yn penderfynu i roi cynnig bysellfwrdd ergonomig, yr ystod Microsoft Comfort yn gam babi ymlaen. Dechreuais gyda Cromlin Comfort 2000 ond heddiw Microsoft Naturiol Ergo Allweddell 4000 (£ 36.48) yn ddewis gwell. Ar ôl ychydig, Roeddwn i eisiau i gynyddu'r rhaniad felly wyf yn codi i fyny newydd Fujitsu KBPC E (£ 56.18, ond yr wyf yn talu £ 30 ar eBay). Dros amser, y rhaniad naturiol got ehangach, ac rwy'n bellach yn barod i ddisodli gydag Kinesis Freestyle2 (£ 80.68), sydd â allweddi mecanyddol.

Pan edrychodd y wefan Wirecutter gyfer y gorau bysellfwrdd ergonomig, mae'n dewis y Microsoft gerflunio (£ 61.18 gan gynnwys llygoden). Mae'r adolygiad yn darparu canllaw defnyddiol i gasglu bysellfwrdd, ac efallai y bydd eich dewisiadau personol yn eich arwain at gasgliad gwahanol - fel fy gwnaeth. Fodd bynnag, mae'r gerflunio yn ddewis da ar gyfer unrhyw un sydd ddim yn gwybod beth i'w brynu, ac yn barod i addasu i gynllun ergonomig.

mousing gwmpas

Dydw i ddim yn rhy ffyslyd am lygod y dyddiau hyn, ac yn tueddu i ddefnyddio beth bynnag a ddaw gyda'r cyfrifiadur neu bysellfwrdd. Pan fyddant yn methu, Rwy'n pop i mewn i siop leol i brynu rhywbeth yn yr ystod £ 10 i £ 15. Ar hyn o bryd dwi'n defnyddio HP 5-botwm Optegol Comfort Llygoden, ac yr wyf yn ei chael HP Grip Cysur gyfforddus. Wrth gwrs, ddau Logitech ac Microsoft hefyd yn gwneud llygod gweddus, er bod y rhan fwyaf ohonynt yn fodelau di-wifr.

Efallai yn dda yn well gan rywun gyda dwylo llai dyluniad llygoden llai, ond unwaith eto, mae'n fater o chwaeth.

fel o'r blaen, yr arian difrifol yw mewn llygod hapchwarae, sy'n gallu costio dros £ 100. Efallai fy mod yn cael eu temtio gan y Razer Abyssus (£ 34.99) neu'r ffyrnig-edrych Corsair M65 RGB (£ 45.50) gyda cefn-goleuadau, ond ni allaf weld y pwynt ar gyfer fy dibenion ostyngedig, megis chwarae FreeCell.

llygod Ergonomic hefyd wedi mynd heibio mi gan, fel arfer oherwydd eu bod yn teimlo'n annaturiol - o leiaf ar y dechrau - ac yn costio arian gwirion. Fodd bynnag, Rwyf newydd sylwi bod Anker Fertigol Ergonomic Optical Llygoden prisiau yn dechrau ar tua £ 10, felly byddaf yn ychwanegu un at fy Amazon Basged.

Wired neu di-wifr?

Mae'r rhan fwyaf o gamers yn defnyddio llygod corded ac allweddellau, a doethineb a dderbynnir yw bod perifferolion gwifrau yn gweithio'n well. Gyda fy teipio a adwaith cyflymder, Ni allaf ddweud y gwahaniaeth. Fodd bynnag, perifferolion gwifrau yn gyffredinol yn fwy dibynadwy, yn nad ydynt byth yn gollwng y cysylltiad Bluetooth, ac ni fyddant byth yn rhedeg allan o sudd.

O dan amodau gwaith arferol, Ni fydd eich bysellfwrdd a llygoden yn bell iawn oddi wrth eich PC. Dylai fod yn bosibl i lwybr y ceblau er mwyn osgoi unrhyw broblemau snagio. Os felly, Ni allaf weld y pwynt yn talu mwy am fersiynau di-wifr.

Fodd bynnag, os pellter yn broblem, gall fod yn well i ddefnyddio bysellfwrdd di-wifr a llygoden. Hefyd, efallai y byddai'n well i chi perifferolion di-wifr am resymau eraill, gan gynnwys estheteg. Dyna i fyny i chi.

Oes gennych chi gwestiwn arall ar gyfer Jack? E-bostiwch hi i Ask.Jack@theguardian.com

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010