A Oes Life on Mars?

Is There Life on Mars?

Cyn y lansiad chwiliedydd ddydd Llun gan yr Asiantaeth Ofod Ewrop, rydym yn edrych yn ôl ar y ganrifoedd oed hanes y chwilio ar gyfer bywyd ar y blaned Mawrth


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “A oes bywyd ar y blaned Mawrth? ExoMars Trace Nwy Orbiter yn derbyn y chwiliad” ei ysgrifennu gan Stuart Clark, am theguardian.com ar ddydd Gwener 11 Mawrth 2016 08.00 UTC

Mae lansiad y Ewropeaidd Gofod Asiantaeth (Lwfans Cyflogaeth a Chymorth) ExoMars Trace Nwy Orbiter llong ofod ar ddydd Llun 14 Mawrth yn foment arwyddocaol yn archwilio'r gofod. Mae'n nodi dechrau newydd wrth chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth.

Diddordeb mewn bywyd ar y blaned Mawrth yn mynd yn ôl ganrifoedd. Mae'r seryddwr Iseldiroedd 17eg ganrif Christiaan Huygens speculated yn ei lyfr Cosmotheoros am yr amodau angenrheidiol ar gyfer bywyd. Oedd yn gweld unrhyw reswm na allai Mars neu'r planedau eraill a gyfanheddir.

Galwodd 'Planetarians' trigolion a rhoddodd farn y byddai eu taldra yn cael ei bennu gan faint y blaned, fel eu bod yn ddigon mawr i symud o gwmpas yn rhwydd - fel yr ydym yn ei wneud ar y Ddaear.

Yn y 18fed ganrif a astudiwyd William Herschel Mars, gan nodi y capiau pegynol llachar a gan dybio bod y marciau tywyll ar y blaned yn ôl pob tebyg moroedd. Roedd yn credu bod Ddaear a Mawrth yn braidd yn debyg, ysgrifennu yn y Trafodion Athronyddol y Gymdeithas Frenhinol bod trigolion blaned "yn ôl pob tebyg yn mwynhau sefyllfa debyg i'n hunain."

Ganrif yn ddiweddarach, seryddwyr yn meddwl rhywbeth gwahanol. Telesgopau yn gwella drwy'r amser ac seryddwyr yn gweld yr hyn a ymddangosai i fod yn llinellau tywyll yn syth cysylltu'r 'moroedd' dywyll.

boblogeiddio seryddwr Americanaidd Percival Lowell y syniad bod y rhain yn camlesi. Roedd Mars anialwch yn bennaf, ei fod yn credu, a chamlesi rhain oedd ymdrechion ffos olaf o ymladd gwareiddiad i ddyfrhau eu byd marw.

Y syniad a ddarperir ysbrydoliaeth i HG Wells a'i nofel The War of the Worlds, lle mae'r Marsiaid rhoi'r gorau eu brwydr yn y cartref ac yn goresgyn y Ddaear yn lle hynny.

Credir bellach fod y 'camlesi' Roedd rhithiau optegol a gynhyrchwyd gan telesgopau ychydig yn israddol. Cyn gynted ag y dechnoleg gwell, byth yn y llinellau yn cael eu gweld eto.

Erbyn y 20fed ganrif, dadansoddiad o atmosffer y blaned Mawrth 'yn dangos nad oedd fawr ddim anwedd dŵr yn bresennol, a rhowch hwn a delir i'r syniad fod yna gyrff mawr o ddŵr yno. Mae dyfodiad y llong ofod gyntaf yn y 1960au yn dangos bod yna oedd dŵr wedi bod yn y gorffennol pell ac mae hyn ei arwain yn y pen draw at ein syniadau presennol y gallai bywyd microbaidd wedi ffurfio biliynau o flynyddoedd yn ôl, a bod efallai rhai yn dal glynu ar.

Ar ddiwedd y 1970au, dau teithiau Llychlynwyr Nasa yn cyffwrdd i lawr ar y blaned. Mae pob Lander cynnwys labordy biolegol gallu perfformio pedwar gwahanol arbrofion a allai ddatgelu bywyd. Er bod yr arbrawf Datganiad Wedi'i labelu Rhoddodd canlyniadau cadarnhaol i ddechrau, methodd pan ailadrodd.

Dangosodd y tri arbrofion arall yn unig canlyniadau negyddol ac felly yn swyddogol datgan Nasa nad oedd bywyd ei ganfod. yn ddadleuol, rhai gwyddonwyr yn parhau i hawlio y dylai llwyddiant cychwynnol yr arbrawf Datganiad Wedi'i labelu yn cael ei drin fel prawf o fywyd.

Waeth beth honiadau o'r fath, Nasa wedi bod symud i ffwrdd o chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth. Yn lle hynny, maent wedi canolbwyntio ar ymchwilio i dystiolaeth bod blaned Mawrth oedd unwaith yn rhagor Ddaear-fel gyda dŵr yn llifo ac awyrgylch trwchus.

Dechreuodd y tro diweddaraf serendipitously mewn 2003. Esa yn Mars Express llong ofod yn gwneud canfod petrus o fethan yn atmosffer y blaned. Mae methan yn nwy byrhoedlog, ac ar y Ddaear mae'n cael ei gynhyrchu yn bennaf gan lifeforms.

Yn 2014, crwydro Chwilfrydedd Nasa hefyd canfod whiffs y nwy. Mae hyn yn cynyddu dyfalu bod efallai roedd cymunedau microbaidd dal yn fyw ar y blaned Mawrth, gynhyrchu'r nwy. Mae canfod diweddar dŵr rhedeg ar y blaned Mawrth hefyd upped y polion.

Fodd bynnag, mae yna hefyd gyfle fod y methan yn cael ei gynhyrchu gan brosesau daearegol.

dyna ExoMars Trace Nwy Orbiter wedi ei gynllunio i gael gwybod pa un o'r opsiynau hyn yw y mwyaf tebygol. Bydd yn edrych ar gyfer y nwy gyda sensitifrwydd digyffelyb a mapio ei ddosbarthiad ar draws y blaned dros nifer o flynyddoedd. Os yn unrhyw le yn arbennig o gyfoethog o ran cynhyrchu methan, a fydd yn darged naturiol i ymchwiliadau pellach.

Ar ba nodyn, Esa yn anfon y crwydro ExoMars i wyneb y blaned Mawrth yn mewn 2018. Bydd yn cael ei offer gyda offerynnau gallu canfod yr arwyddion o fywyd microbaidd gorffennol a'r presennol.

Mae'r chwiliad hir ar gyfer bywyd ar y blaned Mawrth yn parhau…

Stuart Clark yw awdur Y Bydysawd Anhysbys (Pennaeth Zeus), a chyd-llu o podlediad y Stuniverse (Cynhyrchiadau bingo).

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010