A yw'n Amser i gyfnewid eich Mac gyfer Laptop Windows?

Is it Time to Swap Your Mac for a Windows Laptop?

Dros ddegawd yn ôl Alex Hern newid o PC i Mac a byth yn edrych yn ôl. Ond mae'r MacBook newydd Pro yn ddrud iawn fel y gallai o'r diwedd chael eich temtio i newid eto?


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “A yw'n amser i gyfnewid eich Mac am liniadur Windows?” Ysgrifennwyd gan Alex Hern, am theguardian.com ar ddydd Sadwrn 7 Ionawr 2017 08.00 UTC

Rwyf wedi bod yn ddefnyddiwr Apple ers dros ddegawd, byth ers i mi codi i fyny PowerBook 17in hadnewyddu yn ôl yn 2005 i gymryd lle fy trafferthion blwch Windows XP. Ond y mis diwethaf, ar ôl Apple cyhoeddi ei Pros MacBook newydd drutaf yn bron 15 flynyddoedd, Yr wyf yn ailystyried fy mhenderfyniad am y tro cyntaf ac, ar gyfer yr wythnosau diwethaf, Rydw i wedi bod yn ôl ar PC Windows.

Nid oeddwn yn wastad yn ddefnyddiwr Mac. Fy tri chyfrifiadur cyntaf yn PCs, er bod y tŷ Cefais fy magu yn cael trafferthion, gas Power Mac Performa. Fy rhesymau dros newid yn fy arddegau yn weddol syml: Roeddwn wedi bod yn chwarae llai a llai gemau PC, a gwario symiau cynyddol o amser gan ddefnyddio fy nghyfrifiadur i reoli'r llyfrgell gerddoriaeth yn gysylltiedig â fy iPod. Roeddwn i'n un o'r rhai newidwyr, synnu gan y ceinder chwaraewr cerddoriaeth Afalau 'ac argyhoeddedig i fentro i mewn i'w system weithredu bwrdd gwaith llawn.

Nid oedd y gliniadur yn rhad, ond roedd yn gwneud cludo pobl rhwng tai fy rhieni wedi gwahanu 'llawer haws. Ac er fy mod yn colli gallu chwarae'r llyfrgell lawn o gemau cyfrifiadur Roeddwn wedi cronni dros y blynyddoedd, ei bod yn amser cyffrous i fod yn symud i'r byd Mac OS. Mwy, World of Warcraft yn traws-lwyfan, a oedd yr holl hapchwarae oeddwn ei angen am gyfnod da.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, Rwy'n ddefnyddiwr Apple weddol ddiofyn. Dwi ar ben fy iPhone chweched, ail iPad a thrydydd Mac; Mae gen i deledu Apple yn y cartref, Apple brand bysellfwrdd ar fy n ben-desg, a hyd yn oed charger batri AA Apple, ers y dyddiau pan fyddant yn eu gwneud.

Ond mae'r punches deublyg o dibrisiant a arweinir gan Brexit y bunt, a Apple rhyddhau amrediad newydd o MacBook Manteision gyda'r lleiaf bang-am-eich-bwch yn y cof yn ddiweddar, gwneud i mi feddwl ddwywaith. Mae'r Mac rhataf a fyddai'n ddigonol ar gyfer fy anghenion, MacBook Pro 13in gyda 512GB o le storio a 16GB o hwrdd, yn dod i mewn am ymhell dros £ 2,000, ac eto prin yn fwy pwerus na'r peiriant mae'n disodli, yn retina 15in MacBook Pro o bedair blynedd yn ôl yn costio ychydig dros £ 1,500 ar y pryd.

Felly, yr wyf troi yn ôl. Ar gyfer y mis diwethaf, Rydw i wedi bod yn defnyddio'r arwyneb Book, y gliniadur top-of-the-lein gwerthu gan, o'r holl bobl, Microsoft.

Mae wedi bod yn brofiad.

disgwyliadau mawr-ish

Llyfr Arwyneb Microsoft
Llyfr Arwyneb Microsoft Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae fy disgwyliadau yn mynd i mewn yn ansicr. Rwy'n gwybod Windows wedi esblygu yn radical ers i mi ei ddefnyddio ddiwethaf, yn ôl yn y cyfnod XP, ac wedi newid hyd yn oed ers y tro diwethaf i mi ei ddefnyddio mewn dicter, yn fuan ar ôl lansio Windows 8.1. Mae'r fersiwn diweddaraf cyfredol y system weithredu, Windows 10 (ddryslyd, Dim ond un fersiwn yn hwyrach na 8.1; mae'r stori yn mynd bod gormod o ddatblygwyr ysgrifennodd cod cyfeirio at Ffenestri 95 ac 98 fel "9 *", sy'n golygu Windows gwirioneddol 9 Byddai torri cydweddoldeb), ei ystyried yn gyffredinol yn beth da. Yn plethu profiad Windows newydd o fersiwn 8 yn cynhyrchu penbwrdd hen ddull yn fwy cain na fersiynau blaenorol, tra'n traddodi byth mwy o'r cruft ddwfn i mewn bwydlenni nythu a chynnig profiad slic ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf.

Rwyf hefyd yn rhoi gobaith gan y peiriant. Ar ôl dechrau lletchwith gyda'r fersiwn cyntaf y Wyneb yn ôl yn 2012, Yna ongl fel cystadleuydd iPad, Microsoft wedi dod yn un o'r cynhyrchwyr gorau o gyfrifiaduron Windows ceir. Llyfr Surface yn beiriant blasus, ffugio bod gliniadur Pro-ddosbarth MacBook ond gyda touchscreen llawn datodadwy sy'n agor i fyny i ystod hollol newydd o ddefnyddiau.

Mae ansawdd y peiriannau Arwyneb wedi achosi problemau pan ddaw i berthynas Microsoft gyda'i bartneriaid caledwedd, a oedd yn tueddu i ddisgwyl Microsoft i fod yn cribinio cynnwys mewn miliynau sydd â'r ffioedd trwyddedu ar gyfer Windows, yn hytrach na chystadlu â hwy yn uniongyrchol ar gyfer elw o weithgynhyrchu caledwedd. Ond am nawr, mae'r cwmni wedi bod yn fodlon i eistedd ar ymyl y farchnad, gwneud dyfeisiau arbenigol ar gyfer y defnyddiwr pŵer.

Er gwaethaf hynny i gyd, Roedd gen i cryn dipyn o anesmwythder. Atgofion o sgriniau glas o farwolaeth, gwrthdaro gyrrwr, glanhau fy registry a adfer y system ar ôl haint malware, yn anodd i ysgwyd, fel y mae'r pen mawr cyffredinol o fy ieuenctid o Microsoft fel y Satan Mawr y byd technoleg. Gan Zuckerberg yn gyfeiriad at y 2010au, Roedd Gates i'r 1990au: hollbresennol, broffesiynol amoral, ac yn hynod, unflappably, llwyddiannus.

Ond Gates yn wedi mynd, fel y mae Ballmer. Mae hwn yn gwmni Satya Nadella bellach, a Microsoft y genhedlaeth hon yw popeth y Microsoft y 90au - neu'r Facebook heddiw - nid yw'n: ostyngedig, dawel, cynnwys gyda llwyddiant lle y gall ennill a phartneriaethau lle nad yw'n bosibl, ac mor falch o weithio gyda chystadleuwyr fel Gates oedd ohonynt malu. Yn fyr, mae'n Microsoft y gallwn i ystyried yn ffrindiau gyda. Ni allai fod yn bod yn ddrwg.

poenau newid

Y peth gwaethaf am newid, Mae'n troi allan, yn newid.

Dydw i ddim yn ceisio bod yn tautological. Ond nid y rhan fwyaf o'r unpleasantness rwyf wedi profiadol mewn gwirionedd yn gwneud y newid hwn wedi bod yn gynhenid ​​i Windows, ond naill ai wedi digwydd oherwydd y gwahaniaethau rhwng y ddau systemau gweithredu, neu hyd yn oed dim ond yr anawsterau wrth gwirionedd yn mynd i fyny ac yn rhedeg o'r diwrnod cyntaf.

Mae rhai o'r problemau mor syml, ond serch hynny gwylltio, fel gwahanol llwybrau byr bysellfwrdd. Mae oes o gof y cyhyrau wedi dweud wrtha i fod Command-Space dod i fyny Sbotolau, sef y brif ffordd yr wyf yn agor rhaglenni ar fy Mac. Mae'r un llwybr byr ar Windows 10 yw dim ond daro 'r allwedd Windows, sy'n ennyn Cortana, cynorthwy-ydd AI Microsoft, ac yna teipio yn enw'r y rhaglen rydych am ei agor.

ffenestri 10 sgrin
'I' jyst gyd mor … glas. Ffotograff: Shannon Stapleton / Reuters

anghydweddu tebyg yn ymddangos mewn meysydd fel rheoli ffenestr, ymddygiad alt-tab, a gosod rhaglen. Mae'n gwthio i ddweud sy'n well (er fy mod yn dal bod yn rhedeg gosodwr yn llai cain na dim ond llusgo app i mewn i'r ffolder Apps), ond pa un bynnag rydych yn ei ddefnyddio i, bydd y llall yn waeth hyd nes y byddwch yn ail-addysgu eich hun.

Dyw hynny ddim yn dweud nad oedd gen i ddigon i gwyno am, er.

Bod Sbotolau / diffyg cyfatebiaeth Cortana, er enghraifft? Ni fyddai wedi bod mor ddrwg, ac eithrio bod Windows yn mapio'r allwedd alt at leoliad yr allwedd gorchymyn ar Macs, a alt-gofod yn y byrlwybr Windows ar gyfer newid iaith, felly bob tro rwy'n methu â invoke Sbotolau, Byddwn yn ddamweiniol newid yr iaith fy nghyfrifiadur ei sefydlu yn, ailosod fy bysellfwrdd i gynllun Saesneg yr.

Yr oedd hynny'n broblem blino. Yn waeth oedd nad oeddwn mewn gwirionedd yn cael dwy iaith a sefydlwyd ar Lyfr Wyneb yn y lle cyntaf. ac eto, hofran yn y gwaelod ar y dde, yn barhaol, Roedd blwch bach sy'n dangos a yw fy mod yn rhedeg yn y DU Saesneg neu yn Saesneg yr UDau, heb unrhyw opsiwn yn y golwg i'w symud.

Yn y diwedd, Roedd rhaid i mi droi at Twitter am gyngor troubleshooting. Rydym yn benderfynol nad oedd unrhyw opsiwn i gael gwared ar yr iaith Saesneg yr UDau gan nad oedd iaith Saesneg yr UDau yn sefydlu. Felly, er mwyn cael gwared ar ei, pob bu'n rhaid i mi ei wneud oedd mynd i ddewislen iaith, ychwanegwch Saesneg (Unol Daleithiau) fel opsiwn, ac yna tynnwch Saesneg (Unol Daleithiau) fel opsiwn. Yr wyf yn gwybod. Ond mae'n gweithio, felly pwy ydw i gwyno.

Rydw i hefyd yn gadarn ymwybodol y bydd llygad beirniadol ar Mac OS yn datgelu llawer o chwilod tebyg. defnyddwyr Mac, yn enwedig yn y tymor hir, ychydig yn chwerw, defnyddwyr Mac, wedi dod yn hir yn gyfarwydd â'r chwerthin gwag ac Ymbil Afalau 'slogan marchnata erstwhile "Mae'n Just Gweithio" fel rhywbeth yn bendant yn parhau i beidio Just Gwaith. mewn gwirionedd, ymadrodd hwnnw wedi cael ei yngan mewn eironi gymaint o weithiau y mae'n hawdd anghofio bod 'n sylweddol yn dod o le o fantais gystadleuol ar gyfer Apple.

Mae hynny fantais I raddau helaeth, ei erydu dros y blynyddoedd, fel Microsoft wedi dechrau ei wneud bleserau integreiddio fertigol, dopio a chwarae ategolion, a'r safonau sy'n cydymffurfio ymddygiad.

Ond nid yn gyfan gwbl. Plygio mewn llygoden allanol (llygoden laser hollol safonol Microsoft-wneud), Roeddwn yn ddig i ddod o hyd na allwn i wrthdroi'r ymddygiad sgrolio ar yr olwyn sgrolio i gyd-fynd y trackpad adeiladwyd yn-. Mae'n un peth i gael i ailddysgu ymddygiadau pan fyddwch yn newid peiriannau, mae'n cael un arall i ail-ddysgu nhw bob tro y byddwch plwg mewn ymylol.

Tua awr o Googling ofer yn ddiweddarach - yn cynnwys sawl awgrym i osod cyfleustodau anarferedig, darnia 'r registry, neu rolio nôl i fersiwn cynharach o Windows - ac yr wyf yn darganfod y ffordd i wneud yr hyn roeddwn i eisiau. Roedd rhaid i mi lawrlwytho gyrwyr ar gyfer fy llygoden.

Steve Jobs â'r MacBook
'I jyst yn gweithio ... Steve Jobs gyda'r Dirprwy MacBook yn 2008. Ffotograff: Justin Sullivan / Getty Images

Os ydych yn ifanc, ddefnyddiwr Mac, neu heb fod yn arbennig dechnegol, na allai olygu llawer. Drivers are the small pieces of software that tell the operating system how to work with hardware, from complex components like graphics cards to simple accessories like this mouse. But the necessity, neu ddim, of drivers for accessories was a big part of that competitive push by Apple, which made a point of ensuring out-of-the-box support for many of the most commonly used peripherals like printers, cameras and mice. When Steve Jobs said “it just works”, this is the sort of thing he was referring to: the ability to plug in a mouse and have it Just Work.

Installing drivers for a mouse to enable a niche behaviour is no great hardship, but it still left me moderately concerned. Microsoft made both the mouse and the laptop, yet the two weren’t able to play nicely together without my intervention. This digging in the nuts and bolts of the machine was not something I had missed.

Touching the void

The Microsoft of 2016 has a split personality. In many ways, the split is the same that it’s had for the past 20 flynyddoedd, between its desire for continuity and its desire for reinvention and technological leadership. Where the company is successful today is where that latter desire is ascendant, and the Surface Book is the best example of a forward-looking Microsoft you can find.

It’s a fantastic machine. Small and powerful, with a long battery life, it impresses as a laptop, but its real strengths are revealed when you undock the screen from its base. Being able to carry my laptop around the kitchen when doing the weekly shop, before docking it back and typing up some recipes, was genuinely cool.

Not being an illustrator, a graphic designer, or even a graphic thinker, the ability to pop out my laptop and write on it with a (very accurate) stylus was never that useful.
Not being an illustrator, a graphic designer, or even a graphic thinker, the ability to pop out my laptop and write on it with a stylus was never that useful. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Yn anffodus,, cool is all it was for me. The ability to pop out my laptop and write on it with a (very accurate) stylus was never that useful. If anything, it served to underscore how efficient the keyboard-and-touchpad combo is for a lot of hefty tasks.

I had a similar experience with the ability to use the touchscreen while the Surface Book was in laptop mode. I simply didn’t do it much, and most of the time when I did, it was just to see if I could.

Occasionally, the touchscreen was actively bad. My first time opening Windows Mail, I was greeted with a helpful popover showing that I could swipe mails to the left to archive them. But I couldn’t work out how: click and drag? Two-fingered swipe on the touchpad? Yr ateb, wrth gwrs, is to reach up to the screen, and swipe that way. A shortcut it is not, particularly if the screen is up on a dock and you’re already using a keyboard and mouse.

gyda llaw, unlike many hybrid laptops, the base isn’t just a keyboard: it also contains a second battery, and a number of hardware components including a discrete GPU. (One downside of that setup: if you let the screen run out of battery while undocked, you can’t re-dock it until you’ve charged it separately, even if the base still has some power left).

PCs are from Mars

If this sounds like a long list of nitpicks, it’s because … yn dda, mae'n. For all the existential battles that have been fought over Windows versus Mac, there’s little to distinguish the two on any important level. The platforms have converged on everything but aesthetics and personal preferences. Both have a locked-down store which power users ignore; both are fighting for relevance in a world of web apps and mobile-first design; both feel the weight of versions past sitting on their shoulders.

If you asked me to explain why, despite it all, I’ve put my money down for a MacBook Pro rather than buying the Surface Book from Microsoft (which loaned the device for this trial), I can give you some reasons that feel solid enough for me.

I was shocked by the amount of advertising and cross-promotion riddled throughout the OS, from adverts for apps in the start menu, to a persistent pop-up offering a free trial of Office 365.

I was surprised by the paucity of solid third-party apps in general, and particularly by the lack of any good consumer productivity suite. When the most common recommendation, for services from photo storage to calendaring, is “just use Google’s web apps”, there’s a hole waiting to be filled (though maybe that’s just my dislike of web apps in general). It feels like the Mac dev scene is full of teams making fully featured apps that compete with the big companies, while Windows devs are more content to make niche utilities which serve particular needs without needing to start a war.

people using the new MacBook Pro
The MacBook Pro is up to £1,000 more expensive than the Surface Book. Ffotograff: Dominic Lipinski/PA

I disliked the lack of a smart sleep mode, meaning my computer would often be flat when I opened it up in the morning because some utility had been running in the background.

I hated the difficulty in typing special characters, from foreign accents to ellipses and em-dashes. I hated the lack of a universal paste-as-plain-text shortcut, and I mourned the loss of iMessage access on the desktop for texting my girlfriend.

Most of all, er, I couldn’t stand the small irritations, from the failure of Chrome windows to correctly adapt when dragged from a high-res screen to a low-res one, to the trackpad’s inability to accurately click when I used it with my thumb rather than my finger.

I don’t pretend that those irritations are unique to Windows, or even that they aren’t things I couldn’t have fixed with time, effort or re-education. But the problem is, fixing them isn’t worth it: the difference just isn’t there.

That’s true whichever way you’re thinking of switching. If you’re a Windows user nodding along with my problems, I can guarantee you that within a month of switching to Mac, you’ll have a list just as long. Maybe one day, one or other platform will have a commanding lead. For some use-cases, that’s already happened: gamers have Windows, while iOS developers have Mac, to state two obvious examples. Ond am nawr, for the vast majority, it’s hard to say there’s anything in it.

Except, wrth gwrs, for price.

Because these problems are minor, and a price difference of up to £1,000 isn’t. The Surface Book is around the same price as the new MacBook Pro, but many other high-quality laptops aren’t: you’ll easily find models like Dell’s XPS range or Lenovo’s Thinkpads for hundreds of pounds less than a comparably-specced MacBook.

I mi, with four years of saving for a new Mac, good credit, and risk-aversion to digital irritation, it’s worth paying through the nose to stick with what I know. But it might not be the case for you.

Switching isn’t a panacea, and there’s no silver bullet out there – no Windows computer that will be anything better than a bit annoying for former Mac users – but before you get too complacent, I have a feeling the same is true the other way round. Yn y pen draw, the question comes down to how much you’re prepared to pay to keep things the same as they have been. I mi, it turns out that figure’s quite high.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010