Nid wyf wedi cael rhyw am dros 10 flynyddoedd

I haven’t had sex for over 10 years

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Nid wyf wedi cael rhyw am dros 10 flynyddoedd” Ysgrifennwyd gan Pamela Stephenson Connolly, ar gyfer The Guardian ar ddydd Llun 21 Rhagfyr 2015 08.00 UTC

Rwy'n fenyw 46-mlwydd-oed nad yw wedi cael rhyw am dros 10 flynyddoedd. Roedd hyn byth yn y cynllun, ond rwy'n sownd mewn cylch parhaus: Yr wyf yn poeni cymaint am sut y gallwn i egluro hyn i bartner posibl a'r hirach mae'n mynd ymlaen, y mae'n mynd yn waeth. Dydw i ddim eisiau byw weddill fy mywyd heb rhyw a chariad.

Mae bod yn ddamcaniaethol yn barod i gysylltu yn rhywiol gyda pherson arall yn gam cyntaf da. Bydd rhaid i chi gymryd rhai risgiau, er, ac nid oes fawr o amddiffyniad i unrhyw un yn erbyn ansicrwydd a embarrassments, waeth pa mor rhywiol profiadol y gallent fod yn. mewn gwirionedd, bod yn agored i wrthod - hyd yn oed gwawd - yn rhan bwysig o'ch gwaith o'n blaenau. Pan anghysur yn digwydd, dim ond dweud eich hun i anadlu a oddef.

Am nawr, ceisio canolbwyntio ar wneud cysylltiadau ag eraill yn syml am hwyl a chyfeillgarwch. Os ydych yn caniatáu eich hun i fod yn fwy heidiol, yn hwyr neu'n hwyrach, byddwch yn naturiol yn cwrdd â rhywun pwy byddwch yn cael eich denu at. Ar yr adeg honno, Bydd wir yn rhaid i chi adael eich parth cysur a gadael eich dymuniad yn arwain y ffordd.

Addewid i fod yn fwy caredig at eich corff o hyn ymlaen, a chofleidio'r syniad eich bod yn haeddu i gael pleser. Gall pob bod dynol unigol fod yn ddeniadol i un arall. A pheidiwch â phoeni am safbwyntiau negyddol bartneriaid potensial 'am eich celibacy yn y tymor hir: Nid oes rhaid i chi ddweud wrthynt, ond hyd yn oed os ydych yn gwneud, Bydd llawer o ddynion yn syml yn cymryd yn ganiataol bod gennych safonau uchel.

• Pamela Stephenson Connolly yn seicotherapydd US-seiliedig sy'n arbenigo mewn anhwylderau rhywiol.

• Os hoffech gael cyngor gan Pamela Stephenson Connolly ar faterion rhywiol, anfon ddisgrifiad byr o'ch pryderon ni i private.lives@theguardian.com (peidiwch ag anfon atodiadau). bob wythnos, Pamela yn dewis un broblem i ateb, fydd yn cael ei gyhoeddi ar-lein ac mewn print. Mae hi yn gresynu na all hi fynd i mewn i gohebiaeth bersonol.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

22724 0