Gall pobl ganfod un trillion arogleuon

Humans can detect one trillion smells
English: Nose diagram.

Saesneg: diagram trwyn. (llun: Wicipedia)

Gall y trwyn dynol yn gwahaniaethu o leiaf un trillion arogleuon gwahanol, miliynau mwy na amcangyfrif yn flaenorol, Dywedodd ymchwilwyr yr Unol Daleithiau Dydd Iau.

am ddegawdau, gwyddonwyr yn derbyn y gallai bodau dynol canfod yn unig 10,000 arogleuon, rhoi synnwyr arogli yn llawer is na'r galluoedd golwg a chlyw.

“Mae ein dadansoddiad yn dangos bod y gallu dynol ar gyfer gwahaniaethu arogleuon yn llawer mwy na'r disgwyl i, Dywedodd astudiaeth cyd-awdur Leslie Vosshall, pennaeth Prifysgol Rockefeller'S Labordy Neurogenetics ac Ymddygiad.

Mae'r amcangyfrif blaenorol ar gyfer galluoedd y trwyn yn — sy'n cael eu cynnal gyda chymorth 400 derbynyddion arogleuol — ddyddio i'r 1920au ac nid oedd yn cefnogi gan ddata.

Mae ymchwilwyr wedi amcangyfrif y gall y llygad dynol a'i thair derbynyddion yn unig gwahaniaethu sawl miliwn o liwiau ac y gall y glust wahaniaethu 340,000 seiniau.

“Ar gyfer arogl, does neb byth yn cymryd yr amser i brofi,” Dywedodd Vosshall.

I gynnal eu hymchwil, gwyddonwyr dioddef 26 cyfranogwyr i cymysgeddau a wnaed gyda 128 gwahanol foleciwlau odorant y gallai yn unigol ysgogi glaswellt, sitrws neu gemegau amrywiol, ond eu cyfuno mewn grwpiau o hyd at 30.

“Doedden ni ddim am iddynt fod yn benodol adnabyddadwy, felly mae'r rhan fwyaf o'n cymysgeddau yn eithaf cas a 'n annaearol,” Dywedodd Vosshall.

ymchwilwyr yr Unol Daleithiau wedi canfod bod y gallu dynol ar gyfer wahaniaethu arogleuon yn llawer mwy na'r disgwyl i

“Roeddem eisiau i bobl dalu sylw i 'dyma y peth mewn gwirionedd yn gymhleth - a allaf ddewis beth cymhleth arall fel bod yn wahanol?'”

Byddai gwirfoddolwyr samplo tri vials o arogleuon ar y tro — dau a oedd yr un fath ac yn un a oedd yn wahanol — i weld a allent ganfod a oedd y allgraig, cwblhau 264 cymariaethau o'r fath.

Er bod gwirfoddolwyr’ galluoedd yn amrywio'n fawr, gallent ar gyfartaledd ganfod y gwahaniaeth rhwng vials gyda hyd at 51 y cant o'r un elfennau, gyda llai o wirfoddolwyr canfod gwahaniaeth unwaith y bydd y cymysgeddau a rennir fwy o gydrannau.

Ymchwilwyr Yna allosod faint o arogleuon y gallai'r person ar gyfartaledd canfod os yw'r holl gyfuniadau posibl o'r 128 odorants Samplwyd, yn dod at eu hamcangyfrif o leiaf un trillion.

ymchwilydd Arweiniol Andreas Keller, hefyd o Brifysgol Rockefeller, dywedodd y nifer bron yn sicr yn rhy isel o ystyried bod yna nifer o odorants eraill sy'n gallu cymysgu mewn ffyrdd di-ri yn y byd go iawn.

Dywedodd ein hynafiaid yn dibynnu mwy ar y synnwyr arogli, ond y rheweiddio a datblygu hylendid personol cyfyngedig arogleuon yn y byd modern.

“Gallai hyn esbonio ein hagwedd sy'n arogli yn ddibwys, o'i gymharu at glywed a gweledigaeth,” Dywedodd Keller.

Ychwanegodd fod osgo unionsyth, a oedd yn codi bodau dynol’ thrwynau bell oddi wrth y ddaear lle arogleuon yn aml yn deillio, Efallai hefyd wedi cyfrannu.

Mae synnwyr arogli ei gysylltu'n agos â ymddygiad dynol a phwysleisiodd yr ymchwilwyr y gallai astudio ei daflu goleuni ar sut y mae'r ymennydd dynol yn prosesu gwybodaeth gymhleth.

Yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Science.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Gall pobl ganfod un trillion arogleuon: astudiaeth, ei syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2014 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta