Sut i Meddyliwch amlwg Tips

How to Think Clearly Tips

Eisiau meddwl yn glir? datrys eich “irritations meddwl,” drwy wylio beth sy'n digwydd yn eich pen. Mae'n cymryd ymarfer, ond gallwch ddechrau ar hyn o bryd. Weithiau galwad ffôn angen i chi wneud yn dawel eich poeni drwy'r dydd, ychydig yn is ymwybyddiaeth. Efallai eich bod yn poeni am cyfarfod sydd i ddod. Sut ydych chi'n dod o hyd i ac yn datrys y pethau hyn?

Cymerwch anadl ddofn, caewch eich llygaid am eiliad, a gwrandewch ar eich meddwl. Wrth i chi ddod yn ymwybodol o'r straen hyn, gwneud rhywbeth i adael iddynt fynd. Gwnewch yr alwad ffôn, neu ei roi ar eich “gwneud” rhestr, a bydd eich meddwl yn gadael i fynd o'r pryder ar hyn o bryd. Weithiau dod yn broblem i ymwybyddiaeth lawn ac yn dweud eich hun, “Nid oes unrhyw beth y gallaf ei wneud am hyn tan ddydd Gwener,” Bydd atal y peri pryder anymwybodol.

Dechreuwch tiwnio i mewn eich meddwl, a byddwch yn ei chael yn dod yn haws i adnabod yr hyn yw ychydig o dan yr wyneb, cythruddo chi ac yn sugno eich pŵer ymennydd. Cymerwch ofal o'r pethau hynny, a meddwl yn gliriach yn awtomatig. Mae hon yn dechneg bwerus os ydych yn ei ddefnyddio yn rheolaidd.

Mwy o Awgrymiadau ar gyfer Meddwl Clear

1. Cael gofod clir. Mae'n prin y gall person weithio'n well mewn annibendod. Cartref neu swyddfa gofod a drefnwyd yn golygu na fydd yn rhaid i chi feddwl “lle yw bod…” dynnu sylw eich meddwl.

2. Cael digon o gwsg da. Gofynion Cwsg yn amrywio'n fawr, ond yr isafswm moel ar gyfer bron pawb yn rhywle tua pum awr. Mae llawer ohonom yn dioddef os ydym yn cysgu llai na saith awr. ymchwil, Fodd bynnag,, ymddangos i ddangos bod ar ôl rhai maint lleiaf, ansawdd y cwsg yn fwy pwysig ar gyfer gweithrediad arferol yr ymennydd.

3. Rhowch gynnig myfyrio. Caewch eich llygaid, ymlacio, a gwyliwch eich anadl. Bydd eich meddwl crwydro ddiddiwedd, ond dychwelyd eich sylw yn unig yn barhaus at eich anadl. Gwnewch hyn am hyd yn oed bum munud, a byddwch yn teimlo'n well ac yn meddwl yn gliriach.

4. Walk. Rwy'n credu y bydd yr ymchwil yn y pen draw yn dangos bod hyn yn un o'r pethau gorau y gallwch ei wneud i wella ansawdd eich meddwl. Ond peidiwch ag aros am y prawf. Mae digon o resymau eraill i fynd am dro Anyhow.

5. osgoi siwgr. Bwytewch ddarn mawr o gacen llawn siwgr ar stumog wag, yna ceisiwch wneud problemau mathemateg ugain munud yn ddiweddarach. Byddwch yn deall “niwl yr ymennydd,” neu'r “blues siwgr.”

6. Anadl ddwfn drwy eich trwyn. Tri anadl ddofn drwy eich trwyn yn debyg i mini-myfyrdod. anadlu trwyn defnyddio eich diaphram mwy, tynnu mwy o aer yn, ac felly yn pwmpio mwy o ocsigen i mewn i'ch llif gwaed a'r ymennydd.

7. Peidiwch ag yfed alcohol. Gall cwrw neu ddau helpu eich creadigrwydd, ond yn gyffredinol, alcohol yn rhwystr i glirio meddwl.

Wella gan Zemanta