Nid yw arweinwyr mawr yn gwneud hynny i gyd ar eu pen eu hunain

Great leaders don’t do it all on their own

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Nid yw arweinwyr mawr yn gwneud hynny i gyd ar eu pen eu hunain - felly pam talu nhw gymaint?” ei ysgrifennu gan Stefan Stern, am theguardian.com ar ddydd Llun 21 Rhagfyr 2015 13.21 UTC

Pwy sydd yn gyfrifol am y clattering Virgin trên? Nid yw Syr Richard Branson. Ef nid gyrru'r trên nac yn hedfan yr awyren nac flicks y newid ar eich teledu cebl nac banciau yr arian yn eich cyfrif Virgin. Ond ofyn unrhyw Punter sy'n "yn rhedeg" y cwmni a ydych yn gwybod beth fydd yr ateb: hynny wenu, dyn barfog mewn siwmper neu ffansi-gwisg od gwisg.

Rydym i gyd yn complicit, parhau'r myth y bersonoliaeth solo rhywsut rheoli pob agwedd ar gorfforaeth enfawr. dadansoddwyr ariannol, academyddion, cyfranddalwyr, cyflogeion, newyddiadurwyr - rydym fixate ar hunaniaeth y Prif Swyddog Gweithredol. "A all Marc Bolland troi Marks & Spencer o gwmpas?"Rydym yn gofyn. "A fydd Paul Polman trawsnewid Unilever?"Nid yw'r rhain yn gwestiynau wirioneddol synhwyrol iawn.

gwobrau gormodol ar y brig, Amlygodd eto yr wythnos diwethaf gan adroddiad gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), atgyfnerthu'r syniad bod Prif Weithredwyr yn cael eu "arall", a bridio ar wahân. Mae hyn yn anaml iawn yn wir. Am bob eithriadol, arweinydd yrru sy'n helpu ddod â newidiadau mawr, mae dwsinau o weinyddwyr cyffredin a biwrocratiaid yn cael eu talu cyflogau gwych. Nid oes cywilydd mewn bod yn weinyddwr da neu biwrocrat. Mae arnom angen y ddau. Ond er efallai y byddant yn derbyn pecynnau cyflog enfawr, na fyddant o reidrwydd wedi ennill eu.

Dangosodd y canlyniadau arolwg CIPD pa mor niweidiol y gall fod i dalu benaethiaid cymaint mwy na phawb arall. Mae chwech allan o 10 Dywedodd gweithwyr eu bod yn teimlo cymhelliant gan y bwlch enfawr mewn cyflogau; 70% Dywedodd talu gweithredol yn rhy uchel yn gyffredinol, er mai dim ond 44% Dywedodd bod y rheolwr yn eu busnes penodol yn cael gormod o; Dywedodd mwy na hanner y enw da busnes oedd yn cael ei niweidio gan y gormodedd.

Mae'r myth o arweinyddiaeth yn cael ei gynnal hefyd gan syniadau poblogaidd am fyd chwaraeon. arweinwyr Yn ddiau yn ei wneud mater. Mae mwy neu lai yr un chwaraewyr Chelsea a enillodd y Uwch Gynghrair y tymor diwethaf wedi perfformio druenus y tymor hwn. Ac un o brif achosion cwymp mae hyn yn ymddangos i fod yn agwedd wael ymysg y garfan, ysgogi gan y ecsentrig ac ar adegau ymddygiad annymunol o'u bellach bos diswyddo, Jose Mourinho.

Ond Mourinho debyg succumbed at ei chwedloniaeth ei hun, credu y hype ei fod yn uwch ac yn wir hollalluog "un arbennig". hyfforddwyr chwaraeon, fodd bynnag dominyddol, fodd bynnag ysbrydoledig, angen inni gofio mai chwaraewyr ar y cae sydd yn ennill neu golli gemau. Ar gyfer yr holl bod y camerâu teledu yn aros sefydlog ar y dugout lle mae'r rheolwyr yn eistedd, a chwyddo mewn i ddal pob plwc o adwaith emosiynol, mae'r chwaraewyr yn gwneud y gwaith.

Beth y mae arweinwyr da yn ei wneud? Maent yn llogi pobl alluog, a gadael iddynt fynd ymlaen â'u gwaith. Maent yn creu gofod lle y gall eu staff ffynnu. Maent yn dirprwyo cymaint â phosibl. Maent yn canolbwyntio eu hegni ar gael y penderfyniadau mawr iawn. Nid yw hyn yn hawdd ac yn haeddu clod. Ond faint?

FTSE 100 cwmnïau, a'u hymgynghorwyr cysylltiadau cyhoeddus, weithiau yn dweud bod "yn rhedeg" yn gwmni mawr yn dasg enfawr, ac yn ei hun yn cyfiawnhau cyflog mawr. Ond fel Syr Philip Hampton, ffigwr busnes profiadol a chadeirydd y cawr fferyllol GlaxoSmithKline, wrth y Ganolfan Cyflog Uchel eleni nad bigness nid yw o reidrwydd yn golygu y Prif Swyddog Gweithredol yn haeddu gwobr enfawr. "Po fwyaf y system, y mwyaf y system cyfrif, yn hytrach na'r person ar frig ei,"Meddai.

Nid oes unrhyw un yn anhepgor. arweinwyr mawr weithiau gyflawni pethau rhyfeddol, ac yn haeddu eu (ariannol) llwyddiant. Ond maent yn bron byth yn cyflawni'r pethau hyn ar eu pen eu hunain. Steve Jobs, y grym y tu ôl i Apple, Nid oedd technolegydd. Syr Alex Ferguson byth sgorio gôl i Manchester United.

Bertolt Brecht, yn ei gerdd Cwestiynau a Ofynnir gan Weithiwr Pwy Darllen, yn herio rhai o'r mythau o ffigurau hanesyddol mawr yn y ffordd hon:

"Mae'r Alexander ifanc orchfygodd India.
Ar ei ben ei hun?
drechu Cesar y Galiaid.
A oedd ei fod nid yn hyd yn oed gael cogydd gydag ef?
Philip Sbaen wylodd pan aeth ei Armada i lawr.
A wnaeth unrhyw un arall wylo?
Frederick Enillodd Fawr y Rhyfel Saith Mlynedd.
Pwy arall enillodd iddo?
Ar bob tudalen buddugoliaeth.
Pwy coginio y wledd dathliadol?"

Rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd. Mae hynny'n cynnwys y bos. Efallai y byddant yn haeddu cael eich talu mwy na'r gweddill ohonom. Ond, yn sicr, nid yn gymaint mwy.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

29655 0