Google Gwydr debygol nad oes croeso iddynt ar ffyrdd y DU

Google Glass likely unwelcome on UK roads

gwirionedd estynedig sbectol Google Bydd Gwydr debygol cael eu gwahardd o'r ffordd yn y UK oherwydd ei fod yn y bôn yn tynnu sylw ac yn rhaid i bobl fod yn talu sylw pan fyddant yn codi tâl o dunelli o ddur a channoedd o marchnerth.

The Telegraph yn adrodd y bydd Google Gwydr yn cael ei wahardd ar gyfer gyrwyr yn y DU. Bydd yn cael ei gwgu arno o dan yr un rheolau sy'n dweud rhaid i chi beidio siarad neu destun ar ffôn symudol wrth tu ôl i'r olwyn.

Dywedodd llefarydd ar ran y Adran Drafnidiaeth Dywedodd y Inquirer sy'n gwahardd yn rhy gryf gair, gan ychwanegu bod Gwydr, fel cymaint o wrthdyniadau eraill, Byddai rhaid ystyried ganddo ac mae'r cyn-lansio heddlu.

“Mae'n bwysig bod gyrwyr yn rhoi eu sylw llawn i'r ffordd pan fyddant y tu ôl i'r olwyn ac nid ydynt yn ymddwyn mewn ffordd sy'n eu hatal rhag arsylwi hyn sy'n digwydd ar y ffordd. Mae amrywiaeth o droseddau a chosbau yn bodoli eisoes yn mynd i'r afael â gyrwyr hynny nad ydynt yn talu sylw priodol i'r ffordd gan gynnwys yrru'n ddiofal fydd yn dod yn dramgwydd cosb benodedig yn ddiweddarach eleni,” dywedodd.

“Rydym yn ymwybodol o'r cyflwyno'r sydd ar fin digwydd o Google Gwydr ac yn cynnal trafodaethau gyda'r heddlu i sicrhau nad yw unigolion yn defnyddio'r dechnoleg hon wrth yrru.”

Tra ein bod ar ei, byddwn yn eich atgoffa bod y Eyeware digidol hefyd yn cael ei hannog i beidio mewn llefydd fel clybiau stribed a chasinos, a byddem yn meddwl bod cinio gyda'r teulu yng nghyfraith, sinemâu a nosweithiau cwis, hefyd. m

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Google Gwydr debygol digroeso ar ffyrdd yn y DU, ei syndicâd o y Inquirer ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd.

 

Wella gan Zemanta