Google debunks chwedlau poblogaidd am Gwydr

Google debunks popular myths about Glass
Google Glass OOB Experience 27126

Profiad Google Gwydr OOB 27126 (llun: y tedeyt)

Sbectol realiti estynedig Google Gwydr wedi cael ei drin yn annheg, neu felly ei ddylunwyr feddwl, ac unioni'r fantol Google wedi gwir a'r gau y “Deg Uchaf Mythau” amdano fe.

myth 1 – Gwydr yw'r tynnu sylw yn y pen draw oddi wrth y byd go iawn. Yn ôl i Google, “Gwydr yw i ddiffodd yn ddiofyn ac yn unig ar phryd yr ydych am iddo fod.” Mewn geiriau eraill, 'i' yn unig ar pan mae'n ar ac felly ni fydd yn tynnu sylw chi, oni bai ei fod yn gwneud.

myth 2 – Gwydr bob amser ar a chofnodi popeth. Dywedodd Google, “Nid Gwydr wedi'i gynllunio ar gyfer neu hyd yn oed yn gallu bob amser-ar gofnodi (Ni fydd y batri yn para yn hwy na 45 munud cyn bod angen ei gyhuddo).” Byddai'n dal i fod yn neis os oedd golau coch a ddaeth ar neu rywbeth er, oni fyddai?

myth 3 – Gwydr Explorers yn dechnoleg-addoli geeks. Google Dywedodd ei Explorers, neu beta brofwyr, cynnwys “rhieni, diffoddwyr tân, zookeepers, brewmasters, fyfyrwyr ffilm, gohebwyr, a meddygon.” Mae hefyd yn honni bod Gwydr yn eu gwneud yn defnyddio technoleg llai “oherwydd eu bod yn ei ddefnyddio yn fwy effeithlon”. Dydyn ni ddim wir yn siŵr beth i'w wneud o'r datganiad hwnnw, felly byddwn yn aros i weld os yw rhieni, diffoddwyr tân, zookeepers, brewmasters, fyfyrwyr ffilm, gohebwyr, a meddygon yn cyntaf yn y ciw ar ddiwrnod lansio.

myth 4 – Gwydr yn barod ar gyfer oriau brig. Google Atgoffodd wrthym fod hyn yn ddyfais prototeip a bod “yn y dyfodol, Gall prototeip heddiw edrych mor ddoniol i ni fel hynny Ffôn Symudol o ganol y 80au.” A oes Ddim yn, Google. Nid yn y dyfodol, yn awr.

myth 5: Gwydr yn adnabod wynebau (a phethau amheus eraill). Google Dywedodd nad yw'n gwneud hynny. Alright, nad yw'n gwneud hynny. Ddim eto.

myth 6: Gwydr yn cwmpasu eich llygad(s). Google Dywedodd y sgrin mewn gwirionedd yn uwch na'r llygad dde. Os ydym am fod yn bedantig byddem yn dweud ei fod yn pâr o sbectol felly wrth gwrs mae'n cwmpasu'r llygaid, ond ni fyddwn yn.

myth 7 – Gwydr yw'r ddyfais gwyliadwriaeth perffaith. Google yn ymddangos i ddod o hyd i hyn yn ofnadwy ddoniol. Dywedodd, “Os bydd rhywun eisiau i gofnodi eich bod gyfrinachol, mae yna lawer, camerâu llawer gwell i maes 'na nag un rydych yn ei wisgo amlwg ar eich wyneb a bod goleuadau i fyny bob tro y byddwch yn rhoi gorchymyn llais, neu bwyso botwm.” Digon teg.

myth 8 – Gwydr yn unig ar gyfer y rhai yn ddigon fraint i fforddio. Mae yna sibrydion y bydd y ddyfais gorffenedig costio llawer llai na'r presennol $1,500 pris. Fodd bynnag, dywedodd Google rhai godi'r arian i'w brynu drwy Kickstarter a Indiegogo. Beth, 'n sylweddol? Rydym yn mynd i geisio codi arian ar gyfer oergell newydd ar gyfer y swyddfa.

myth 9 – Gwydr wedi'i wahardd… ym mhob man. Google rhybuddio, “Dim ond yn cadw mewn cof, byddai-yn baneri: Gellir Gwydr fod ynghlwm wrth lensys presgripsiwn, felly ei gwneud yn ofynnol Gwydr i gael ei droi i ffwrdd yn ôl pob tebyg yn llawer mwy diogel na mynnu pobl yn baglu am blindly mewn ystafell locer.” O ystyried bod ein bod wedi eisoes wedi bobl yn cael eu harestio am wisgo Gwydr wrth yrru a ddelir gan yr FBI i fôr-ladrad ffilm, mae gennym ffordd bell i fynd.

myth 10 – Gwydr yn nodi diwedd preifatrwydd. Google sylw at y ffaith bod pobl yn meddwl camerâu, camerâu fideo a cellphones i gyd yn arwydd o ddiwedd preifatrwydd, ond mewn gwirionedd, ac ar ôl iddynt ddod yn gyffredin, y pryder farw i lawr. Mae'r pwynt olaf yn dod â ni at ein Rhyngrwyd o Bethau dadl.

Mae'r Inquirer yn cynnal dadl yr wythnos hon ar y cynnydd y Rhyngrwyd o Bethau sy'n powering datblygu technoleg gwisgadwy. Hoffem glywed eich barn ynghylch a fydd y Rhyngrwyd o Bethau lladd preifatrwydd, neu a fydd ddata defnyddwyr a gesglir gan ddyfeisiau smart yn cael eu hamddiffyn yn ddigonol.

ffynhonnell: y Inquirer

Wella gan Zemanta