Gmail ar gyfer iOS yn cael diweddariad sylweddol ond nid yw defnyddwyr yn hapus

Gmail for iOS gets a major update but users are not happy

RHYNGRWYD CAWR Google wedi rhyddhau diweddariad sylweddol ar gyfer ei app Gmail ar gyfer iOS sydd o'r diwedd yn dod â adnewyddu gefndir i'r cleient e-bost, ond nid yw ei ddefnyddwyr yn hapus am y peth.

cyhoeddodd Google y diweddariad ar ddydd Mercher, datgelu bod Gmail ar gyfer y iPhone a iPad bellach yn cynnwys nodwedd adnewyddu gefndirol, sy'n golygu y bydd negeseuon e-bost yn “cyn-lwytho” ac yn barod i weld pan fyddwch yn agor y app.

Dywedodd meddalwedd peiriannydd Google Melissa Dominguez mewn swydd blog ddoe, “P'un a ydych yn edrych ar eich e-bost peth cyntaf yn y bore neu fel eich bod yn aros yn unol yn y siop groser, ydych am gael eich negeseuon cyn gynted â phosibl. Gyda diweddariad heddiw i Gmail iOS App, mae'n haws i wneud hynny.”

Mae hyn yn nodwedd newydd yn mynnu iOS 7, a bydd angen hefyd i ddefnyddwyr gael “cefndir adnewyddu app” troi ymlaen. Fodd bynnag, Efallai na fydd rhai eisiau trafferthu, fel defnyddwyr y diweddariad app wedi bod yn gyflym i cwyno ei fod drosodd ar y siop app, gyda rhai yn dweud ei fod yn brifo eu oes batri.

Dywedodd un defnyddiwr Gmail anhapus, “Mae'r diweddariad hwn yn cynnwys app cefndir adfywiol a mae'n lladd fy bywyd batri yn gyflym iawn. Mae gweddill y app yn dal i fod yn dda, ond roedd rhaid i mi droi oddi ar yr adnewyddu cefndir er mwyn fy batri.”

Mae Gmail ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf iOS hefyd yn dod â chymorth ar gyfer llofnodi i mewn ar draws apps a gwasanaethau Gmail iOS lluosog.

“Mae'r app Gmail hefyd bellach yn cefnogi arwyddo i mewn ar draws apps Google iOS, cynnwys mapiau, Gyrru, Youtube a Chrome,” Google Esboniodd. “Mewngofnodwch i un, a byddwch yn cael eu llofnodi i mewn i bob (mae hyn hefyd yn gweithio ar gyfer llofnodi allan). Felly, ni fydd yn rhaid i chi deipio yn y cyfrinair 27-cymeriad neu adfer eich cod dilysu 2-gam bob tro y byddwch navigate at Google app arall.”

Fodd bynnag, nid yw defnyddwyr yn rhy hapus am hyn naill ai, ac mae rhai yn honni nad yw'r nodwedd yn gweithio.

“Ers i mi wedi diweddaru y app ei fod yn bellach mewngofnodi mi ac mae'n llawer arafach nag o'r blaen y diweddariad,” Ysgrifennodd un defnyddiwr miffed.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Gmail ar gyfer iOS yn cael diweddariad sylweddol ond nid yw defnyddwyr yn hapus, ei syndicâd o y Inquirer ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd.

Wella gan Zemanta