Fukushima system dadlygru dwr i lawr eto

Fukushima water decontamination system down again
English: One of the photos taken at the Fukush...

Saesneg: Un o'r lluniau a dynnwyd yn y daith Fukushima Rwy'n Ynni Niwclear Planhigion a noddir gan y Cwmni Tokyo Electric Power ar Fehefin 23, 1999. Siapan: Ar y daith noddedig-Cwmni Tokyo Electric Power a gynhaliwyd yn y gwaith pŵer niwclear cyntaf ym mis Mehefin 1999 Fukushima (llun: Wicipedia)

Rhaid i weithredydd Siapan efrydd Fukushima planhigion niwclear Dydd Mawrth ei fod wedi cau i lawr system dadlygru allweddol a ddefnyddir i lanhau dŵr llygredig-ymbelydredd, dim ond awr ar ôl iddo ddod yn ôl ar-lein.

Tokyo Electric Power (TEPCO) diffodd ei System Prosesu Hylifol Uwch (ALPS) ar ôl gweithwyr darganfod gollyngiadau “treiddio” o danc yn hwyr Dydd Llun.

Tua wyth litr (2.1 galwyn) o ddŵr llygredig Credir ei fod wedi gollwng allan, Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni. Ychwanegodd nad oedd unrhyw risg diogelwch uniongyrchol gan fod y dŵr wedi cael eu hadennill.

Daeth y gwaharddiad dim ond chwe awr ar ôl y gweithredwr caerog droi yn ôl ar ddwy o dair llinell yn y system, sy'n glanhau dŵr llygredig-ymbelydredd a ddefnyddir i oeri'r adweithyddion a ddifrodwyd gan Siapan dinistriol 2011 trychineb daeargryn-tsunami.

Mae'r system gyfan wedi cael ei gau i lawr ddydd Mercher diwethaf ar ôl TEPCO darganfod nam. Mae'r cwmni wedi newid dro ar ôl tro y system i ffwrdd dros gyfres o glitches ers gweithrediadau treial ddechrau flwyddyn yn ôl.

TEPCO yn cael trafferth i drin enfawr — ac yn tyfu — cyfaint o ddŵr wedi'i halogi yn Fukushima yn dilyn y daeargryn-tswnami, a sbardunodd yr argyfwng atomig gwaethaf mewn cenhedlaeth, yn ogystal â ysgubo i ffwrdd rhai 18,000 dioddefwyr.

tonnau anferth damwain i mewn i'r planhigyn, sbarduno meltdowns adweithydd a ffrwydradau. Glanhau'r safle chwalu disgwylir iddo gymryd degawdau.

Mae tua 436,000 metr ciwbig o ddŵr wedi'i halogi ei storio ar y safle mewn tua 1,200 tanciau pwrpasol.

Mae llawer o arbenigwyr yn dweud y bydd ar ryw adeg yn rhaid i gael eu rhyddhau i'r môr ar ôl cael ei sgwrio o'r halogyddion mwyaf niweidiol y dwr.

Maent yn dweud y bydd yn peri risg dibwys i fywyd morol neu bobl, ond mae pysgotwyr lleol a gwledydd cyfagos yn gwrthwynebu ffyrnig.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Fukushima system dadlygru dwr i lawr eto, ei syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2014 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta