O geir yrrwr i jetpacks

From driverless cars to jetpacks

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “O geir yrrwr i jetpacks: cwrdd â'r daith arloeswyr technoleg ail-lunio” Ysgrifennwyd gan Andy Meek, am theguardian.com ar ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 2015 14.13 UTC

seiliedig-Seland Newydd gynnyrch blaenllaw Martin Awyrennau Cwmni yw peiriant hedfan anghonfensiynol: yn jetpack a allai ymddangos fel prop o ffilm ffuglen wyddonol, oni bai am y ffaith ei fod yn dda ar y ffordd i fasnacheiddio.

Ym mis Hydref, clirio awdurdod hedfan sifil Seland Newydd Prototeip y cwmni 12 model jetpack ar gyfer teithiau awyr chriw. Mae'r jetpack yrrir-fan, pan ddangosir ym mis Mehefin yn Sioe Awyr Paris, Gallai esgyn bron 1,000 metr a hedfan i fyny at hanner awr. Disgwylir jetpacks y cwmni i ddod ar gael yn fasnachol rywbryd yn ail hanner 2016.

datblygiad y jetpack yn un enghraifft o'r syniadau mawr a betiau mawr yn cael eu gwneud ar draws mentrau sy'n canolbwyntio ar gludiant, lle mae cwmnïau fel Martin Awyrennau yn rasio i'r ymylon pellaf hyn sy'n bosib. Rydym yn byw ar y dibyn o amser pan bydd ceir yn cael ei "yn gwbl ymreolaethol yn y tymor hir", yn ôl Prif Swyddog Gweithredol Tesla Elon mwsg. Mewn galwad â chyfranddalwyr cerbydau trydan y mis hwn, fe'i rhoddodd 15 i 20 flynyddoedd.

Mae digon o entrepreneuriaid cludiant eraill sydd â chynlluniau tebyg dychmygus eu hunain, gan gofod sy'n gwneud hedfan suborbital i awyrennau sy'n esgyn a thir yn fertigol.

Cyrhaeddodd y Guardian allan i rai o arloeswyr hyn i gael ymdeimlad o ble y dyfodol o gludiant yn cael ei harwain. Fe wnaethom ofyn sut y maent yn mynd i'r afael â'r heriau technegol cynhenid ​​a pham eu bod yn penderfynu i fynd i mewn y gofod hwn yn y lle cyntaf. Yr hyn a welsom yw optimistiaeth cryf ar gyfer dyfodol agos lle y gallai strapio ar jetpack fod mor normal â chael y tu ôl i'r olwyn.

Martin Awyrennau cynlluniau i lansio ei jetpack yn yr ail hanner y flwyddyn nesaf. Mae'r cwmni ddarparodd y Guardian gyda fideo arddangosiad hwn.

Martin Awyrennau Prif Swyddog Gweithredol Peter Coker yn gwybod y gallai ymddangos ei fusnes i gael ei hadeiladu ar weledigaeth hynod annhebygol.

"Roedd fy mab a fy mherswadio i ymuno â'r cwmni,"Meddai Coker, er gwaethaf yr heriau. "Roeddem ar wyliau, ac mae fy mab, sy'n gweithio i gwmni buddsoddi boutique yn Llundain, ddyledus sylw at y ffaith: 'Pam na fyddech am gymryd rhan yn y newid mwyaf yn hedfan yn y ganrif ddiwethaf?' "

Ar frys i gael eu jetpacks i farchnad, 2015 Mae bod yn dipyn o flwyddyn yn diffinio ar gyfer y cwmni, sydd yn y misoedd diwethaf bod yn cloi i fyny cytundebau, partneriaethau a dangos oddi ar y dyluniad i gwsmeriaid posibl. Mae wedi ehangu i 53 pobl ar draws 13 genhedloedd ac wedi ei restru ar y gyfnewidfa stoc Hong Kong.

Disgrifio dyfodol jetpacks, Coker rhagweld "priffordd yn yr awyr" neu yn "bedwerydd dimensiwn o gludiant", lle y gall y person ar gyfartaledd yn teithio yn gyflym o un pwynt i'r llall.

"Rydym yn gyflym yn sylweddoli y cyfleustodau o gwmpas rhywbeth fel hyn yn fwy nag y mae'n ei fod yn ddim ond jetpack personol,"Meddai Coker, cyn gweithredol Lockheed Martin. "Rydym hefyd yn gweld cyfle yn y sector masnachol - ar gyfer olew a nwy, mwyngloddio a ffermio. "

Efallai y bydd y cysyniad o jetpack hedfan swnio fel gwerthu caled i fuddsoddwyr amheus ac efallai bont yn rhy bell i bartneriaid a chwsmeriaid posibl. Ond Coker dweud dim ond yn gweld y gall y peth helpu gipio'r gwerthiant. Pan fydd ei gwmni yn dangos llun neu fideo o'r cysyniad neu yn cyflwyno prototeip ar waith, Coker dweud ei fod "yn union sbarduno y freuddwyd oedd gen pan oeddwn yn blentyn". Mewn rhai ffyrdd, mae'n dweud, cael y prynu i mewn yw'r rhan hawdd.

Mae'n sicr yn llai cymhleth nag ar ben yr heriau technegol cynhenid ​​a ddaw yn adeiladu system sy'n cynnwys cefnogwyr peiriant nwy a dau sy'n darparu'r lifft sydd ei angen.

"Pan fyddwch yn mynd â phobl drwy athroniaeth o sut y mae'n gweithredu - fel pob arloesol da, mae'n cyflenwi cymhleth sy'n edrych syml - maent yn ei gael,"Meddai Coker. "Maen nhw'n cael y cyfleustodau ohono, a phob tro yr ydym yn mynd cyflwyno yn rhywle, rhywun hefyd yn dod i fyny gyda rhyw ffordd wahanol i'w ddefnyddio. "

Mae'r cysyniad yn cynnwys Nesaf codennau ymreolaethol sy'n siarad â'i gilydd. Darperir dylunydd diwydiannol Tommaso Gecchelin y Guardian gyda rendro hwn.

arloesol Cludiant fel yr jetpacks yn eu cymryd ar amrywiaeth o ffurfiau eraill - rhai cynyddrannol, rhai arloesol.

technoleg car yrrwr yn un o'r sectorau poethaf ar hyn o bryd, gyda gweithgynhyrchwyr o Ford i Mercedes-Benz yn gwneud dramâu tech yrrwr. Roedd Synwyryddion a galluoedd cynorthwyol hefyd ymhlith y themâu Ddeallus Cymdeithas Cludo America Ailfeddwl Cludiant ar gyfer yr Nesaf 30 copa Blynyddoedd ym mis Hydref yn Washington DC.

Mae'r ymgyrch tuag at ymreolaeth wrth wraidd llawer o datblygiadau trafnidiaeth cyfredol. Yn y llythyr gyfranddaliwr trydydd chwarter Tesla ei rhyddhau 3 Tachwedd, y cwmni ysgrifennodd y, "Mae ein cwsmeriaid yn gyrru eu ceir bron i 250m o filltiroedd y chwarter hwn, am gyfanswm o bron i 1.5 biliwn o filltiroedd hyd yn hyn. "Tesla, y llythyr yn mynd ymlaen, yn edrych ymlaen at y diwrnod "pryd y gallwn ddweud wrthych pa mor bell ein ceir wedi gyrru ein cwsmeriaid".

dyfodol o'r fath yn anochel i beiriannydd Eidaleg a dylunydd diwydiannol Tommaso Gecchelin. Mae wedi braslunio allan cysyniad modiwlaidd ei fod yn galw Nesaf bod nodweddion beth yw pod y bôn trydan sy'n gallu cysylltu a datgysylltu i pod eraill yn ôl yr angen, fel rhyw trên futuristic sy'n gallu dechrau'n fach ac yn tyfu i ehangu, acordion-arddull.

"Yn seiliedig ar ein technoleg a defnyddwyr dadansoddi anghenion tueddiadau … mae'n debygol iawn bod yn y dyfodol byddwn yn gweld segmentiad chwyldroadol o'r farchnad cludiant,"Meddai Gecchelin. "Ar un ochr, bydd ceir sy'n cael ei yrru gan bobl yn dod fel ceffylau gyda dyfodiad y ceir modur. Felly, bydd y car chwaraeon yn dod yn amlwg, tra bydd ceir y ddinas yn dod yn llai a ddymunir, gan roi mwy o le i systemau cludiant deallus a fydd yn rhoi mwy defnyddiol a llawn … teithio a phrofiad cymudo. "

Mae'n rhagweld ei gysyniad nesaf wrth i fwy na dim ond model gymudwyr. Gallai ddyblu fel system cyflenwi gwasanaethau, gyda busnesau rhentu neu'n berchen ar pod eu hunain ac yn eu hanfon llwytho gyda nwyddau i gartref cwsmer.

Gecchelin yn dweud ei fod wedi dechrau meddwl am ateb oriented o gwmpas "gwaith, gwasanaethau hamdden ac ar alw [yn hytrach na] Optimization traffig ". Ar hyn o bryd, mae'n chwilio am arian er mwyn caniatáu cynhyrchu fflyd cyntaf i ddangos y cysyniad yn y byd go iawn. Hyn o bryd mae'n siarad gydag ychydig o ddinasoedd yr Almaen am bartneriaethau posibl.

"Mae hyn yn beth fydd roboteg a thechnolegau hunan gyrru arwain at,"dywed. "Cudd-wybodaeth a hunan gyrru ddatgloi y posibilrwydd i gerbydau i gydweithio yn union fel mae'n digwydd gyda Nesaf."

Heblaw rhwystrau technegol, un o'r rhwystrau mwyaf yn sefyll yn y ffordd o arloesol o'r fath yw'r sefyllfa sydd ohoni. Bydd bron 17 miliwn o gerbydau newydd yn cael ei werthu a glanio ar y ffyrdd yn yr Unol Daleithiau eleni - cerbydau Ni fydd yn fuan rhoi'r gorau i ffordd newydd radical o fynd o un pwynt i'r llall.

Elio Motors yn gweithio i wella'r car gyda thri-olwyn, cysyniad beic modur tebyg. Mae'r cwmni ddarparodd y Guardian gyda fideo hyrwyddol yma.

Mewn ymgais i arloesi mewn cytgord â'r sefyllfa bresennol, Paul Elio fframiau defnyddioldeb cerbyd blaenllaw ei gwmni i rywbeth fel y iPad. Yn yr un modd nid yw'r tabled wedi profi i fod yn lladdwr PC ond yn hytrach yn ategu ystod bresennol defnyddwyr o ddyfeisiau, Elio sees his company’s vehicle as something like the iPad of a customer’s garage. Phoenix-based Elio Motors is taking orders now for its three-wheeled, motorcycle-like vehicle that gets 84 miles to the gallon and which it plans to release next year with an affordable $6,800 price tag.

“I think something like this has to happen,” says Elio, whose company already has more than 47,000 reservations for its vehicle. “I lived in New York City for about a year and a half, and I loved the subway system there. When you have that size population, mass transit works.

“For the rest of the country, we obviously either need to demolish all the suburbs and create big population centers or figure out a more efficient way to get from the suburbs to the downtowns where we work.”

cynnyrch prototeip Elio yn cael ei ddosbarthu yn dechnegol fel beic modur, ond mae'n dod gyda chyfleusterau megis ffenestri pŵer, aerdymheru, bagiau aer a drysau clo pŵer, i gyd yn gorff caeedig. Bydd y cerbydau yn cael ei gynhyrchu gan Elio yn Shreveport, Louisiana, mewn cyn gyfleuster cynhyrchu General Motors.

"Mae'n rhaid i fod yn isel-cost ac uchel-milltiroedd - mae'n rhaid iddo fod yn y rhai i waith,"dywed. "Mae hwn yn 'a' dewis, Nid yw 'neu' dewis. Felly mae'r cysyniad yn i chi brynu cerbyd mawr am y rheswm i chi ei brynu, a oes gennych Elio yn rhy. Byddwch yn gyrru y Elio i weithio, ac ar ddydd Sadwrn byddwch yn cymryd eich SUV. "

Dywedodd Elio penderfynodd lansio ei gwmni ac adeiladu ei gerbyd unigryw ei hun ar ôl byw drwy sioc economaidd 2008 - yn ychwanegol at ei gred bod y busnes mewn car seiliedig cwmnïau gwerthu-yn un o "trechafwriaeth" ac economeg nad ydynt o blaid yr unigolyn. Un o'r pethau a ddysgodd gyflym ag aeth ati i lansio Elio Motors yw mai ychydig o bethau mor llawn anawsterau ar gyfer entrepreneur fel ceisio dechrau cwmni car newydd.

"Mae mwy o rwystrau i fynediad yn y gofod hwn nag unrhyw beth arall rwy'n ymwybodol o,"Meddai Elio. "Os ydych yn cymryd Tesla allan o'r drafodaeth, y tro diwethaf rhywun creu cwmni car lwyddiannus yn America sy'n dal i redeg oedd Walter P Chrysler yn 1925. "

Yn ôl yn ystod y dirwasgiad, pan "y pris olew yn mynd drwy'r to", Elio yn dweud ddaeth yn "pissed off gweld y cyfoeth arllwys allan o'r wlad hon".

"Dywedais, Rwyf am adeiladu $5,000 car sy'n cael 65 milltir y galwyn,"Mae'n cofio. "Doedd gen i ddim ddata i gefnogi hynny. Rydym yn dechrau gweithio i'r broblem. Rwy'n dal i feddwl am $5,000 Byddai car wedi bod yn nifer sexy. Ond fel y bensaernïaeth dechrau datblygu ac rydym yn dechrau cyfarfod â chyflenwyr a chael prisio, rydym yn sylweddoli na allai hyn yn cael llawer o nodweddion y byddai pobl yn ei ddisgwyl. "

Mae'n credu mae angen i'r busnes manwerthu auto newid i fod delwyr nad ydynt yn dryloyw gyda chostau car ac ariannu.

"Rwy'n credu mai un o'r problemau mwyaf yw'r model busnes yn cael ei dorri,” says Elio, sy'n dweud ei fod yn breuddwydio am fod yn berchen ar gwmni car gyda ei enw arni ers iddo fod yn fachgen ifanc. "Mae prynu car yn gêm mor enfawr, a dyna pam yr ydym yn cael y $6,800 ffigur. Os ydych yn gwybod beth rydych ei eisiau a does dim mater cyllido, Ni ddylai gymryd i chi pum awr i brynu cerbyd. "

Mae'r cysyniad XTI Awyrennau Nodweddion takeoff fertigol a glanio, allai dileu'r angen ar gyfer meysydd awyr, yn ôl sylfaenydd David Brody. Darperir XTI y Guardian gyda hyn rendro cynnyrch.

Y flwyddyn ar ôl Elio dechreuodd ei gwmni, yn seiliedig-Denver David Brody cychwyn i lawr ei llwybr ei hun. Roedd ei startup, XTI Awyrennau, wedi datblygu cysyniad ar gyfer jet busnes chwe sedd sy'n hedfan fel jet teithwyr arferol, ond gyda thro - mae hefyd yn cymryd i ffwrdd a thiroedd yn fertigol.

TriFan y cwmni 600 jet defnyddio tri gefnogwyr ducted gyfer y liftoff fertigol. Eiliadau ar ôl takeoff, dau cefnogwyr adain r ymlaen otate i symud i hedfan llorweddol. A ffan wedi'i osod ar y fuselage cau. Pan ddaw amser i dir, y broses yn chwarae allan o chwith.

XTI honni y bydd yr awyren yn yr hir-amrywiaeth awyren masnachol fertigol-takeoff cyntaf. Mae cwmnïau eraill hefyd yn datblygu technoleg fertigol-takeoff. Ym mis Mehefin, Boeing dangos yn takeoff bron yn fertigol o Dreamliner.

Brody got wreichionen o ysbrydoliaeth am ddegawd yn ôl pan oedd ei fab 10 mlwydd oed ac yn dod adref yn fater o gylchgrawn Time. Mae'n cofio ei fod yn cynnwys erthygl am entrepreneur ceisio datblygu jet mini a allai gymryd i ffwrdd a thir yn fertigol.

"Dyna got i mi feddwl,"Meddai Brody. "Os ydych yn edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf o ran datblygiadau mewn deunyddiau: mae gennym deunyddiau ysgafnach ac yn cael datblygiadau sylweddol mewn peiriannau jet. Mae gan y jet dwy injan turboshaft, yn ogystal â datblygiadau mewn technoleg gyfrifiadurol wedi caniatáu ar gyfer llawer mwy o controllability a sefydlogrwydd yr awyren yn ogystal â osgoi gwrthdrawiad. Bydd rhai o'r dechnoleg car yrrwr yn ôl pob tebyg yn chwarae rôl yn yr awyren y dyfodol. "

Brody yn credu y bydd dyfodol y awyrennau masnachol cymedrol yn takeoff fertigol a glanio. Byddai'r dechnoleg gwared ar y gost o adeiladu a chynnal meysydd awyr gyda rhedfeydd hir. Mae Gallai hefyd wneud hedfan hyd yn oed yn fwy hygyrch drwy greu gwasanaethau tacsi awyr sy'n eich codi heb fod ymhell oddi wrth eich cartref os nad yn eich drws ffrynt.

XCOR Lynx cerbydau suborbital ceisio cymryd teithwyr ar deithiau byr i ymyl y gofod. Mae'r cwmni ddarparodd y Guardian gyda hyn rendro fideo hyrwyddo.

Mae'r ffin pen draw ar gyfer entrepreneur cludiant, wrth gwrs, allan o'r byd hwn. sy'n seiliedig ar California XCOR Awyrofod wedi dechrau gwerthu tocynnau ar gyfer teithiau awyr ar ei gyfres Lynx o gerbydau suborbital, a fydd yn cymryd teithwyr a prif lwythi ar daith lle hyd at 330,000 traed sy'n para llai nag awr.

Bydd teithwyr yn y bôn yn cyd-peilot ar y daith - yr unig deithwyr eraill ar y daith ar wahân i'r cynllun peilot. Fel y cyfryw, byddant yn cael eu rhoi yn "arwydd alwad" a bydd yn gallu gweld o le drwy'r canopi Talwrn Lynx sy'n rhoi'r darlun eang o ofod.

Mae'r cerbyd yn cael ei bweru gan injan roced y gellir eu hailddefnyddio sy'n rhedeg ar cerosin ac ocsigen hylif.

"Wrth wraidd hyn yr ydym wedi datblygu ar XCOR yn beiriant roced cwbl y gellir eu hailddefnyddio,"Meddai aelod o fwrdd Michiel Mol. "Efallai nad yw hynny'n ymddangos ysblennydd, ond y mae mewn gwirionedd. Mae pob roced eraill y tu allan ceir defnydd un-amser yn unig. Mae gennym yr hyn a alwn reusability unwaith. Gall ein peiriant hedfan, cyffwrdd i lawr ac yn mynd ymlaen. "

Fel y cyfryw, y llong Lynx Gall, mae'n dweud, cymryd teithwyr yn y bôn at y ffin o le. XCOR rhagweld cychwyn teithiau prawf haf rywbryd nesaf ac yn eu rhoi i mewn i ddefnydd masnachol chwech i 12 mis ar ôl hynny, gyda hedfan masnachol yn dechrau o bosibl mewn 2017.

Mae'r cwmni wedi gwerthu ychydig gannoedd o docynnau eisoes, yn bennaf i ddefnyddwyr sydd yn angerddol am le. (Ac sydd ag arian i'w wario: tocynnau $100,000 fesul hedfan.)

"Rydym yn gweld pob gofodwr sydd wedi bod i'r gofod wedi dod yn ôl ar ôl cael profiad newid bywyd,"Meddai Mol. "Unwaith y byddwch chi allan yno yn y duwch o le, edrych ar y blaned hon las bach gyda glow gwyrdd llachar a haen bach o awyrgylch o'i amgylch, mae'n edrych mor agored i niwed rhag y tu allan. Mae'n gwneud yn llysgennad dros y Ddaear ei hun i chi. "

Un o'r pethau cyffredin sy'n dod yn amlwg wrth siarad â entrepreneuriaid fel hyn yw sut y maent yn ystyried eu huchelgais fel sy'n anorfod.

Pob un ohonynt – a diau eraill yn y gofod cludiant – weld y sefyllfa sydd ohoni pan ddaw at y ffordd yr ydym yn mynd oddi yma i yno heddiw fel anghynaladwy, bod rhaid i rywbeth newid – a bod jetpacks a llongau suborbital yn llawer llai o bet peryglus na gwneud dim neu wneud tweaks bach i gysyniadau sydd eisoes yn bodoli.

Mol yn dweud dyfodol cludiant hefyd yn cynnwys syniadau a dyluniadau rydym yn debygol na all hyd yn oed yn beichiogi o heddiw, oherwydd anghenion tomorrowwill fod mor anghyffredin.

"Rwy'n credu ddynoliaeth bob amser yn ceisio dod o hyd ei ffiniau ac yn mynd farther,"Meddai. "Rwy'n credu yn y dyfodol pell i ffwrdd byddwn yn byw ar blanedau lluosog fel rhywogaeth. Rwy'n argyhoeddedig o hynny, ie. Mae'n debyg nad yn ystod ein hoes, ond."

 

 

 

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.