Gallai olew pysgod helpu i atal problemau iechyd meddwl ymhlith y rhai sydd fwyaf mewn perygl

Fish oil could help prevent mental health problems in those most at risk

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Gallai olew pysgod helpu i atal problemau iechyd meddwl ymhlith y rhai sydd fwyaf mewn perygl” ei ysgrifennu gan Ian Sampl golygydd Gwyddoniaeth, am theguardian.com ar ddydd Mawrth 11 Awst 2015 15.13 UTC

Gall bwyta mwy o bysgod neu gymryd atchwanegiadau olew pysgod yn rheolaidd helpu i atal seicosis yn y rhai sydd fwyaf mewn perygl, ymchwilwyr yn honni.

Ymddangosodd cwrs tri mis o capsiwlau olew pysgod bob dydd i ostwng y gyfradd o anhwylderau seicotig mewn pobl ifanc yn sylweddol, gwelliant a oedd yn ymddangos i barhau pan fydd meddygon a aseswyd eu hiechyd meddwl saith mlynedd yn ddiweddarach.

Ond tra bod y canfyddiadau'n ddiddorol, maent yn dod o astudiaeth fach iawn o blant yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Rhaid i'r budd-daliadau yn awr yn cael ei ddangos mewn grŵp llawer mwy cyn y gall meddygon yn gwneud unrhyw argymhellion ynghylch y defnydd o olew pysgod i atal problemau iechyd meddwl.

Paul yn bwydo ar y fron ym Mhrifysgol Melbourne adroddwyd yn 2010 bod y cwrs o dri mis o capsiwlau olew pysgod bob dydd yn ymddangos i osgoi salwch seicotig yn eu harddegau ac oedolion ifanc rhwng 13 i 24 tybir yn wynebu risg uchel o ddatblygu'r anhwylderau. Saith mlynedd yn ddiweddarach, ei grŵp bellach wedi ailymweld 71 y gwreiddiol 81 cyfranogwyr a dangos bod yr effeithiau amddiffynnol yn ymddangos i barhau.

Ysgrifennu yn y cylchgrawn Cyfathrebu natur, y gwyddonwyr yn adrodd bod 4 allan o 41 o'r rhai a gymerodd olew pysgod am dri mis wedi datblygu seicosis yn y saith mlynedd ers, o'i gymharu â 16 allan o 40 a dderbyniodd capsiwl plasebo yn ystod y treial.

Ymddangosodd y rhai ar yr asgell plasebo y treial i ddatblygu seicosis yn gyflymach na'r rhai sy'n cymryd olew pysgod, ac yn cael mwy o debygolrwydd cyffredinol o gael anhwylderau seiciatrig eraill, canfu'r astudiaeth.

Sgitsoffrenia yn un o'r cyflyrau iechyd meddwl difrifol mwyaf cyffredin. Mae un o bob 100 pobl mewn symptomau profiad Prydain, megis rhithdybiau, rhithweledigaethau gweledol neu glywedol, yn ystod eu bywyd, ac mae llawer yn dal i fyw bywydau normal. Mae'n fwyaf aml yn cael diagnosis rhwng 15 ac 35. Fe'i gelwir yn salwch seicotig, ac ni all rhai yr effeithir arnynt weithiau gwahaniaethu rhwng eu meddyliau a'u realiti.

"Mae sgitsoffrenia yn un o brif achosion anabledd, ond mae triniaeth gynnar wedi cael ei gysylltu â gwell canlyniadau. Mae ein hastudiaeth yn rhoi gobaith y gall fod dewisiadau eraill yn lle meddyginiaeth gwrthseicotig,"Tafarnwyr Bwydo ar y Fron y Guardian.

Mae'n credu bod omega-3 asidau brasterog amlannirlawn (PUFAs) Gallai fod yn ffordd di-stigma a hirdymor i atal seicosis mewn pobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl, â sgîl-effeithiau lleiaf posibl.

Omega-3 asidau brasterog yn hanfodol ar gyfer datblygiad yr ymennydd iach a swyddogaeth, a diffyg ohonynt yn y deiet wedi cael ei gysylltu â chyflyrau iechyd meddwl amrywiol. "Mae bwyta mwy o bysgod nid yn unig yn debygol o fod yn dda i'ch iechyd corfforol ond hefyd ar gyfer eich iechyd meddwl,"Meddai Bwydo ar y Fron.

Yn 2006, wyddonwyr yn gweithio ar gyfer y cydweithio Cochrane adolygwyd yr ymchwil a gyhoeddir ar y potensial ar gyfer olewau pysgod i atal sgitsoffrenia a datganodd y canlyniadau amhendant. Aethant ymlaen i alw am astudiaethau mwy gyda mwy o gleifion. Cytunodd Amminger bod angen efelychu'r mewn grwpiau mwy OPF bobl ei ganfyddiadau diweddaraf cyn y gall unrhyw ganllawiau pendant yn cael ei roi.

Clive Adams, Dywedodd cydlynu olygydd y Grŵp Sgitsoffrenia Cochrane ym Mhrifysgol Nottingham yr astudiaeth oedd angen eu hystyried ochr yn ochr treialon eraill a gyhoeddir ar effeithiau o olewau omega-3, ond ychwanegodd ei fod yn fan cychwyn ar gyfer treialon newydd ar y triniaethau. "Mae'r ffordd o drin pobl sydd â sgitsoffrenia yn frith o fwriadau da niferus a gwawr ffug. Mae'r astudiaeth hon yn bwysig, a gynhaliwyd gan arweinwyr yn y maes, ond nid yw'n rhoi digon o brawf cryf i wir newid arferion,"Meddai.

guardian.co.uk © Guardian News & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.