Dyson 360 Adolygiad Vacuum Llygad

Dyson 360 Eye Vacuum Review
Sgôr cyffredinol5
  • y Dyson 360 Eye yw'r gwactod robot sy'n perfformio orau sydd ar gael. Mae'n syml, yn well yn glanhau na'r lleill i gyd, ond mae hefyd wedi ei anfanteision.

gwactod robot cyntaf gwneuthurwr glanach Prydain yn werth aros am, ond yn costio llawer, methu gwneud y grisiau ac nid yn berffaith er eu bod ar gael y gorau ar hyn o bryd


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Dyson 360 adolygiad gwactod Llygad: y robot sy'n sucks (ond mewn ffordd dda)” Ysgrifennwyd gan Samuel Gibbs, am theguardian.com ar ddydd Mawrth 9 Awst 2016 06.00 UTC

Dyson 360 Llygad glanach robot llwch o'r diwedd wedi rhyddhau yn y DU ar ôl treial helaeth yn Siapan ac mae'n honni i fod y gorau sydd ar gael. Sut mae'n dal dŵr yn erbyn y prif farchnad Roomba - Ac a yw'n werth mewn gwirionedd prynu?

edrychwch, maint a doc

Dyson 360 adolygiad llygad
Y doc yn syml, panel gwyn gyda troed-gorchuddio gyswllt crôm ar y mae'r robot yn gyrru i godi ei hun i fyny. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y 360 Llygad yn y ddau llai ac yn dalach na'r rhan fwyaf o sugnwyr robot eraill. Mae'n 23cm mewn diamedr, sydd yn 12cm llai na'i gystadleuydd mwyaf, y iRobot Roomba 900 cyfres, ond mae hefyd yn 12cm o daldra, sy'n ei gwneud yn 3cm dalach na'r Roomba.

docio, gan ei fod yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser, y 360 Llygad yn cymryd llawer llai o le llawr na cystadleuwyr ehangach, sy'n ei gwneud yn haws i fyw gyda, ac mae ei ddiamedr llai yn golygu y gall hefyd fynd i mewn ac allan o fylchau tynnach. Er enghraifft, y 360 Gall Llygad gwehyddu mewn ac allan o'r bwrdd a chadair coesau yn well na cystadleuwyr fel nad oes rhaid i chi i'r golwg chadeiriau ar ben y tablau ar foreau drefnwyd-lân.

Dyson 360 adolygiad llygad
Y llygad yn eistedd falch o'r top i roi cynnig golygfa 360 gradd ei amgylchedd, ond ni all weld pethau sy'n fyrrach na'r corff y robot yn. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae pen uchaf y robot yn cael camera 360 gradd, y mae'n ei ddefnyddio i fapio eich ystafell bob tro a phlotio y gorau, y rhan fwyaf o lwybr glanhau effeithlon. Mae'r ffilm ddal gan y robot byth yn gadael y robot.

Y doc yn eisteddle gwyn syml gyda stribedi crôm ar y mae'r robot yn gyrru i godi tâl. Ddau sgwâr brith du a gwyn yn helpu'r robot yn gweld y doc a dod yn ôl ato pan fydd angen top i fyny, y bydd yn gwneud canol glân os yw ei gwneud mwy nag un ystafell. Gellir cebl dros ben yn cael ei storio yn y adapter pŵer, ei gadw rhag cael ei sugno i fyny gan y robot.

Amserlennu a rheolaeth

Dyson 360 adolygiad llygad
Mae'r app Dyson Cyswllt ar gyfer Android a iOS yn caniatáu rheoli o bell, amserlennu a diagnosis o namau, mewn modd hawdd ei ddefnyddio. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y 360 Llygad yn un o linell gyntaf Dyson o gynnyrch cysylltiedig, ynghyd â'r Dyson Cool Link, tra yn golygu y rhan fwyaf o'i leoliadau a rheolaethau wedi'u dadlwytho i'r app Dyson Cyswllt ar gyfer Android a iOS dyfeisiau.

Gallwch barhau i osod y glanhau robot gan ddefnyddio'r botwm sengl ar y top, ond i drefnu amseroedd glanhau eich bod angen y app. Siwrnai gorseddedig a gysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi - cymerodd tri chynnig i gysylltu yn iawn at fy (rhaid cyfaddef eithaf cymhleth) aml-rhwydwaith a sefydlwyd - gall y app reoli'r robot o unrhyw le, nid dim ond yn y cartref.

Amserlennu yw mor hawdd â tapio bob dydd, neu bigo amser a ddiwrnod o'r wythnos a gosod iddo ailadrodd, neu ddim. Gall y app, yna rydych yn rhoi gwybod cyn y rhestredig lân ac unwaith y bydd y robot wedi gorffen. Mae hefyd yn dangos i chi map o ble mae'r robot wedi bod er mwyn i chi holi pa mor throughly y mae wedi ymdrin â'r arwynebedd llawr sydd ar gael, sy'n galonogol.

Mae 'na ganllaw cynnyrch solet hadeiladu i mewn i'r app sy'n rhedeg drwy'r nodweddion, sy'n bit gwneud beth, cynnal a chadw a datrys problemau. Mae yna hefyd opsiwn i gael Dyson dod rownd i'ch tŷ a gosod hynny ar eich rhan.

glanhau

Dyson 360 adolygiad llygad
Mae'r bar brwsh yn cwmpasu lled cyflawn o'r robot, tra traciau lindys rhoi ychydig mwy o traction na olwynion. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Does dim amheuaeth y Dyson 360 Eye yw'r mwyaf trylwyr o hwfro robotiaid sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae'n llawn-led bar brwsh a sugno solet yn codi cryn dipyn yn fwy baw a llwch mân na Roomba. Dyson yn honni ei system gweledigaeth yw hefyd yn llawer mwy effeithlon na modelau lwmp-synhwyro llai drud, hynny mapio ystafell trwy taro i mewn i wrthrychau.

Mae ei berfformiad ymyl-glanhau hefyd yn well na'r rhan fwyaf o bobl eraill sy'n dibynnu ar brwsys troelli ar ochr, ond ni fydd yn cael popeth. Fel pob gwactod robot eraill sydd ar gael ar hyn o bryd, y 360 Eye wedi ei gynllunio i wneud y rhan fwyaf o'r gwaith, i lanhau bob dydd a chadw ar ben y baw yn cronni. Bydd dal angen gwactod arall i chi lanhau y grisiau a'r rhannau na all y robot yn cyrraedd.

Gall ei wylio lân fod yn rhwystredig. Y 360 Llygad dilyn patrwm troellog sgwâr mewn sgwariau 5m. Mae'n glanhau nes ei fod yn cael ei rwystro ac wedyn yn mynd ati i lenwi'r y sgwâr cyn symud ymlaen i'r sgwâr nesaf. Os na fydd y gofod yn caniatáu, megis hyd y gegin gali er enghraifft, bydd yn newid i hyn sy'n edrych fel patrwm igam-ogam fwy rhesymegol.

Dyson 360 adolygiad llygad
Gan gymryd y bin allan a gwagio ei fod yn gyflym ac yn hawdd, ond mae'n bin bach ac efallai y bydd rhaid i chi wagio ei ganol rhedeg os oes gennych carped yn arbennig o fudr. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Mae gan y robot traciau lindys, yn hytrach na olwynion, sy'n ei helpu cael twmpathau dros bach fel rygiau trwchus a gwefusau bach i ddrysau. Mae'r system yn atal y weledigaeth 360 Llygad rhag chwilfriwio i mewn i bethau mawr a waliau, ond mae'n dal taro coesau cadeirydd a gwrthrychau tenau neu fach arall.

Mae'r cyfan uchaf y corff yn symud fel clustog i effeithiau, sy'n digwydd fwy nag y byddech yn ei ddisgwyl, ond yn wahanol i lawer glanhawyr lwmp-arddull arall, nid yw'n troi ac yn rhwbio ei hun yn erbyn arwyneb ac felly ni fydd yn marcio unrhyw gorffeniadau neu offer a allai fod gennych cain.

ar ôl tua 45 cofnodion glanhau y ffurflenni robot at ei orsaf sylfaen i godi tâl, sy'n cymryd ychydig o dan 2 awr a hanner. Yna, bydd yn mynd allan ac yn gorffen y darnau nad oedd yn cyrraedd unwaith ei fod yn cyhuddo. Mae'n troi oddi ar y sugno a brwsh bar pan gaiff ei gyrru'n rhy ac o'r orsaf sylfaen, a hefyd er ei fod seibiau ac yn gweithio allan ffyrdd o amgylch gwrthrychau.

sŵn

Dyson 360 adolygiad llygad
Mae'r robot yn ddigon byr yn ôl pob tebyg i gyd-fynd o dan wely ar gyfartaledd. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Y 360 Nid yw Eye yw'r tawelaf vacuums ac yn ddigon uchel i atal chi glywed y teledu os bydd yn dechrau glanhau yn eich ardal chi, ond mae hefyd yn ar draw yn fwy dymunol na'r rhan fwyaf o bobl eraill. Dyson yn gwneud llawer mawr ynghylch sut y mae'n alawon y sain ei sugnwyr llwch i fod yn fwy bearable ac mae wir yn gwneud gwahaniaeth. Fel rheol, ni fyddech yn yn tra ei fod yn gwneud y glanhau, Fodd bynnag,.

Cynnal a Chadw

Dyson 360 adolygiad llygad
Mae panel pop-off ar y cefn yn dangos y hidlo ôl-modur, tra bod yr hidlydd cyn-modur yn eistedd y tu ôl i'r bin. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Er bod y 360 Bydd Llygad yn gwneud y hwfro a chadw ei hun yn cyhuddo, mae ychydig o waith cynnal a chadw sy'n ofynnol. Unwaith y mis yn rhaid i chi olchi'r cyn ac ar ôl-modur hidlyddion, sy'n hawdd eu datgysylltu – un yn y cefn ac un ger y bin – rhedeg o dan dap a gadael sych ar gyfer 24 oriau.

Mae'r bin 0.33L yn hawdd iawn i'w gwag. Jyst gwasgwch y botwm rhyddhau ar ei ben, dynnu allan, codi'r caead ac ysgwyd yn y bin. A 30 ail swydd ar y mwyaf.

Clirio rhwystrau o'r bar brwsh yn syml. Gellir ei unscrewed a'i symud o'r ochr, ond yr wyf yn dod o hyd i byth angen mewn gwirionedd i wneud hynny, hyd yn oed ar gyfer careiau esgidiau iddo wedi bwyta.

sylwadau

Dyson 360 adolygiad llygad
Un glanhau rhedeg ar garped honnir lân. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian
  • Os mae'n colli cysylltiad â'r rhyngrwyd, Ymddengys amserlennu i gael ei ychydig o hap a damwain
  • Gall mynd yn sownd ar wefusau bach neu wrthrychau yn eithaf hawdd os yw'n cael ei gorfodi i droi ar un
  • Mae faint o faw ei dynnu i fyny o garped sôn, glân yn eithaf arswydus
  • Y 360 Nid oes angen Eye i redeg mor aml ag y rhai eraill i gynnal lefel canfyddadwy o glân
  • Bydd yn gwneud 20 metr sgwâr o garped gyda gwahanol ddarnau o ddodrefn a rhwystrau mewn dan 30 cofnodion heb fod angen ail arwystl
  • Mae angen iddo fod gallu gyrru allan tua metr neu fwy o'r doc i allu dechrau glanhau, sy'n golygu ei fod wedi cael llwybr am ddim i fan agored gweddus
  • Nid yw fel adorable fel vacuums robot arall

Price

y Dyson 360 Costau Llygaid £ 800. Er mwyn cymharu, Roomba iRobot yn 980 gyda mordwyo weledol hefyd yn costio £ 800, tra bod lwmp-navigation sugnwyr robot yn dechrau ar tua £ 150 a hyd.

Dyfarniad

y Dyson 360 Eye yw'r gwactod robot sy'n perfformio orau sydd ar gael. Mae'n syml, yn well yn glanhau na'r lleill i gyd, ond mae hefyd wedi ei anfanteision. Ni all pethau fynd o dan gymaint o bethau fel Roomba, mae'n dal taro i mewn i bethau tenau ac mae'n dal i fethu lanhau popeth, golygu nad dyma'r unig gwactod mae angen i chi fod yn berchen.

Ei ôl troed llai yn gwneud gwahaniaeth o ran ei allu i fynd i mewn ac o amgylch bwrdd a chadair coesau, ac mae'n cymryd llai o le pan eistedd ar ei doc, sy'n ei gwneud yn llawer haws i fyw gyda mewn fflatiau cyfyng a therasau.

sugnwyr llwch Robot wedi'u cynllunio i gwactod amseroedd bob dydd neu o leiaf sawl yr wythnos, sy'n golygu na allan-a-allan pŵer glanhau yn fater cymaint. Mae'r glanhau rheolaidd byth yn gadael i ei gael i lefelau arbennig o wael, ac os ydych yn gollwng rhywbeth rydych chi'n fwy tebygol o fynd allan gwactod fan a'r lle ac yn glir i fyny yn hytrach na adael am y robot.

Felly, gallech ddadlau y gallai robot llai galluog wneud y swydd lawn cystal, ond mae'r 360 Nid yw Llygad oes angen hefyd i redeg mor aml ag y rhai eraill i gynnal lefel canfyddadwy o glân, union oherwydd ei fod yn cael mwy ar ei cyrch cyntaf. Mae hefyd yn hawdd i drosglwyddo rhwng lloriau i gwmpasu ardaloedd gwahanol ar ddiwrnodau gwahanol.

Mae'n costio llawer, nid yw'n berffaith ac yn sicr nid yw'n rhaid prynu-i bawb. Ond mae'n y gwactod robot gorau ar hyn o bryd.

Manteision: yn cyd-fynd bylchau tynnach, glanhau well ar bob rhediad, gwneud sŵn mwy dymunol, gwell glanhau ymyl, cynnal a chadw yn hawdd, app da, amserlennu syml

Anfanteision: Ni allwch gael o dan gymaint o ddodrefn, ddrud, Ni all fod yn eich unig gwactod, angen mynediad rhyngrwyd am y rhan fwyaf o nodweddion y tu hwnt i lanhau gwthio-botwm, Gall mynd yn sownd fel pob sugnwyr robot

Dyson 360 adolygiad llygad
y Dyson 360 Mae diamedr llai na'r Roomba 880 y llun yma, ond yn dalach. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Adolygiadau eraill

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010