Yfed coffi A allai Lleihau Risg Hunanladdiad!

Mae astudiaeth newydd gan Harvard ymchwilwyr yn dweud yfed 2-3 Gall cwpanaid o goffi y dydd yn lleihau'r risg o hunanladdiad gan 50 y cant.

 

Wella gan Zemanta

Erthyglau Perthnasol