Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “A oes pobl yn eu harddegau yn cael sberm yn enetig wan?” Ysgrifennwyd gan Hannah Devlin, gohebydd gwyddoniaeth, am theguardian.com ar ddydd Mercher 18 Chwefror 2015 06.01 UTC

Bechgyn yn eu harddegau sydd eisoes yn cael digon i chi boeni am: smotiau, merched a maint eu "beth", fel y gallai Adrian Mole wedi ei roi. A oes gan y broblem o gael sberm glasoed yn enetig wan 'n sylweddol angen i gael eu hychwanegu at y rhestr hon?

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt wedi awgrymu hyn yn wir ar ôl cynnal astudiaeth sy'n cynnwys mwy na 24,000 rhieni a'u plant. Canolbwyntiodd y dadansoddiad ar wahaniaethau genetig bach rhwng y rhieni a'r epil, sy'n cael eu cymryd yn ganiataol i gael ei achosi gan gopïo gwallau yn yr wy neu'r sberm gelloedd.

Mae'r astudiaeth yn dangos bod, ar gyfartaledd, tadau drosglwyddo o leiaf chwe gwaith cymaint o'r treigladau hyn i'w plant fel mamau. Mae hyn yn awgrymu DNA sberm yn dyblygu llai ffyddlon o ddilyniant genetig y tad, yn ôl pob tebyg oherwydd bod celloedd sberm wedi cael mwy o is-adrannau nag y gell wy benywaidd erbyn yr amser beichiogi yn digwydd.

Mae'r cais yn fwy trawiadol - a'r un sy'n cael y sylw mwyaf - yw bod y gyfradd gwallau yn y celloedd sberm o fechgyn yn eu harddegau yn ymwneud â 30% yn uwch nag ar gyfer dynion ifanc.

Mae'r ymchwilwyr yn dweud y gallai hyn esbonio pam fod plant o dadau yn eu harddegau â risg uwch ar gyfer anhwylderau megis awtistiaeth, sgitsoffrenia a spina bifida.

Awdur y papur, Peter Forster, Dywedodd: "Mae plant o fechgyn 15 mlwydd oed gennych am 30% mwy o treigladau na phlant o ddynion ifanc. Mae'n dosbarthiad siâp-J. "

Mae'n debyg bod hyn cyfieithu i risg o namau geni o tua 2% i fechgyn yn eu harddegau, o'i gymharu â chyfartaledd o risg 1.5%, dywedodd.

Dywedodd Forster: "Gallai fod yn bod y system gynhyrchu sberm cyfan yn fwy gwall dueddol ar y dechrau ... ei fod nid yn unig ei optimeiddio eto."

Dywedodd fod y ddamcaniaeth hyd yn oed wedi ysgogodd y syniad, gan y newyddiadurwr arall, os bechgyn yn eu harddegau masturbated fwy, efallai y byddant yn gallu gweithio eu ffordd drwy'r cyfnod hwn "suboptimal" yn gyflymach.

Cyn i bobl yn eu harddegau wrando ar yr awgrym hwn (Nid oes maent eisoes yn neilltuo cryn dipyn o amser i gweithgaredd hwn?), mae'n werth edrych ar y papur ei hun, yn y Gymdeithas Frenhinol Journal Achosion B.

Y peth rhyfedd yw absenoldeb cyflawn o'r gromlin siâp-J. Dyma y graff, sy'n edrych fel llinell syth i mi.

Mae cyfraddau mwtaniad STR germline i dadau a mamau
Mae cyfraddau mwtaniad STR germline i dadau a mamau. Ffotograff: Trafodion y Gymdeithas Frenhinol

 

Mae'n wir y gall y pwynt data ar gyfer bechgyn yn eu harddegau yn dangos nifer ychydig yn uwch o treigladau na'r un ar gyfer y 20- i ystod oedran o 30 mlynedd, ond mae'n dal i ymddangos yn gorgyffwrdd â'r 95% cyfwng hyder ar gyfer y duedd llinol. Ni allaf weld unrhyw reswm i ddod i'r casgliad bod "y celloedd germ o fechgyn glasoed yn eithriad i'r rheol sy'n heneiddio", fel mae'r awduron yn ei wneud.

Os byddwch yn mynd i fynd i lawr y llwybr hwnnw, efallai y byddwch hefyd yn meddwl tybed pam sberm yn mynd braidd yn amheus ar 30, ond wedyn yn adennill eto â'r dull o ganol oed, oherwydd ymddengys fod cynnydd sydyn yn y 30-35 categori. Mae esboniad symlach yw bod y data yn unig yw ychydig yn swnllyd.

Allan Pacey, athro Androleg ym Mhrifysgol Sheffield, yn cytuno: "Nid yw hyn yn gwneud synnwyr i mi. Dydw i ddim yn gweld perthynas siâp-J a, o ran bioleg, Ni allaf feddwl am unrhyw beth a fyddai'n egluro. "

Forster yn tynnu sylw at nifer o astudiaethau poblogaeth, sy'n awgrymu y gall tadau yn eu harddegau yn fwy tebygol o gael plant ag anhwylderau amrywiol. Ond mae'n anodd dweud a yw canlyniadau o'r fath yn cael eu cysylltu i achosion genetig uniongyrchol neu ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol. I mi, mae hyn studydoes diweddaraf beidio gwneud llawer i ddatrys y mater. Fel y dywed Pacey: "Dydw i ddim yn gweld unrhyw bryder mawr i dadau yn eu harddegau."

Ac ar gyfer bechgyn yn eu harddegau rhai nad ydynt yn tadau, mae rhesymau yn ôl pob tebyg eraill aros nes eu 20au i ddechrau ar tadolaeth.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

27118 0