Prynu Canllaw Beicio Mynydd

Buying A Mountain Bike Guide

Gall fod ychydig yn rhwystredig, yn ogystal â llawer o amser pan fyddwch yn prynu beicio mynydd.

isod, fe welwch rai awgrymiadau a phethau i fod yn ymwybodol ohonynt cyn i chi osod i lawr yr arian a phrynu beic mynydd.

Penderfynu ar eich pris

Nid oes mewn gwirionedd oes cyfyngiad o ran faint o arian y gallwch ei wario ar beic mynydd newydd. I'ch helpu i gadw eich gwariant o dan reolaeth, dylech chyfrif i maes beth yw eich ystod pris yn a faint yw eich barod i dalu am beic newydd.

Pan fyddwch yn prynu, ni ddylech prynu mewn siopau masnachol torfol fel Wal-Mart. Yn hytrach, dylech gefnogi eich siop feiciau leol a chael llawer gwell beic ac yn llawer gwell gwasanaeth.

Dod o hyd i'ch arddull

Mae pob beiciau mynydd yn cael eu cynllunio gyda nifer o wahanol arddulliau marchogaeth a mathau dir mewn golwg. Bydd angen i chi chyfrif i maes pa fath o marchogaeth byddwch yn ei wneud y mwyaf. marchogaeth Smooth, rasio traws gwlad, mordeithio mynydd, neu lifft mynediad i lawr y rhiw yn rhywbeth mae angen i chi chyfrif i maes. Gwnewch yn siwr bod y beic chi ddewis cyd-fynd eich arddull bersonol ac nid yw staff y gwerthiant yn.

atal dros dro llawn neu gynffon caled

Os gallwch chi ei fforddio, beic mynydd atal dros dro llawn bob amser yn werth prynu. Mae cynffon caled, heb ataliad cefn, yw pwysau llawer ysgafnach ac pedal yn fwy effeithlon, er bod ataliadau llawn yn cynnig mwy o gysur a rheolaeth well yn gyffredinol. Youll 'angen i wneud y penderfyniad hwnnw yn seiliedig ar eich ystod pris, arddull marchogaeth, a'r math o dir y byddwch yn marchogaeth ar y mwyaf.

Dod o hyd i'ch ffefrynnau

Cymharu beiciau mynydd gydran i gydran bron yn amhosibl, gan fod llawer gormod o gyfuniadau ar gael. Y ffordd orau i fynd ati i wneud hyn yw dod o hyd rhai elfennau sydd fwyaf pwysig i chi a gwneud yn siŵr bod y gweddill neu'r lleiafswm dod o fewn eich ystod pris. Gallwch ddechrau gyda'r fforc wedyn yn edrych ar yr olwynion a derailleur cefn.

Gwerthu a thymhorau

Yn ystod y flwyddyn, Gall y prisiau o feiciau mynydd amrywio cryn dipyn. Gwanwyn drwy haf yw'r prif dymor prynu. Os gallwch chi aros hyd nes y pris iawn pops i fyny, fel arfer yn yr hydref a'r gaeaf, gallwch arbed cwpl gant o ddoleri. Bydd llawer o siopau beiciau hefyd yn cynnig gostyngiadau neu ategolion eraill os ydych yn prynu oddi wrthynt.

Dod o hyd i ddeliwr da

Dod o hyd i ddeliwr beic da yn bwysicach na dod o hyd i'r pris gorau. Dylech bob amser ddod o hyd i ddeliwr sy'n gofalu mwy am werthu beic gwych chi na gwerthu un pris uchel i chi. Bydd deliwr mawr gennym siop trwsio yn lân ac yn rhoi'r argraff y gallwch chi wir yn ymddiried ynddynt i chi.

reid prawf

Dylech brofi reidio cymaint o feiciau ag y gallwch o fewn eich ystod pris ac arddull marchogaeth.

Fe welwch y bydd rhai beiciau teimlo'n iawn, tra na fydd eraill. Po fwyaf o feiciau gallwch brofi gyrru, yn well byddwch yn deall yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n.

Gwneud y gwaith ymchwil

adolygiadau cynnyrch ac adolygiadau beic yn rhai o'r ffyrdd gorau i gael gwybod am ddibynadwyedd beiciau mynydd a pherfformiad cyffredinol. Dylech bob amser yn edrych ar yr hyn perchnogion ac adolygiadau eraill yn meddwl am beic cyn i chi wneud y prynu terfynol.

Wella gan Zemanta

Erthyglau Perthnasol