gobaith Canser y fron fel hormon a ddangosir i arafu twf tiwmor

Breast cancer hope as hormone shown to slow tumour growth

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “gobaith Canser y fron fel hormon a ddangosir i arafu twf tiwmor” ei ysgrifennu gan Ian Sampl golygydd Gwyddoniaeth, am theguardian.com ar ddydd Mercher 8 Gorffennaf 2015 17.00 UTC

Gallai cannoedd o filoedd o ferched â chanser y fron o bosibl elwa o gael hormon benywaidd cost isel ychwanegu at eu therapi, gwyddonwyr yn dweud.

Mae'r gobaith newydd i'r amlwg o'r ymchwil mewn anifeiliaid a ddarganfu fod yr hormon, progesteron, arafu twf canser y fron pan gafodd ei gyfuno â tamoxifen, y TRINIAETH cyffur safonol.

Mae bron 1.7 miliwn o fenywod yn fyd-eang yn cael diagnosis o ganser y fron bob blwyddyn, ac mae tua hanner y gallai sefyll i elwa o therapi progesteron os y canfyddiadau yn cael eu cadarnhau mewn treialon clinigol.

Yn y DU yn unig, am 25,000 fenywod y flwyddyn yn cael diwmorau fron allai ymateb i'r therapi newydd, Dywedodd gwyddonwyr.

"Mae'r canlyniadau yn eithaf clir ac o bosibl gael manteision uniongyrchol i nifer o ferched â chanser y fron,"meddai Jason Carroll, a gyd-arweiniodd yr astudiaeth yn y Sefydliad Ymchwil Caergrawnt Cancer Research UK.

Meddygon wedi gwybod ers peth amser bod lefelau penodol moleciwlau mewn tiwmorau y fron yn cael effaith ar ba mor dda y bydd y canser yn ymateb i driniaeth, a siawns y claf o oroesi. Menywod y mae eu tiwmorau lefelau uchel o dderbynnydd estrogen, er enghraifft, budd o gyffuriau sy'n atal effeithiau'r hormon estrogen. Mae'r cyffuriau hyn yn gweithio am eu bod yn rhoi brêc ar y rhaniad celloedd a tiwmor twf yrru gan oestrogen.

Ond mae moleciwl arall, y derbynnydd progesteron, yn bwysig hefyd. Menywod y mae eu canser y fron yn cael eu "dwbl positif", neu os oes gennych lefelau uchel o ddau oestrogen a progesteron derbynyddion, yn cael y cyfraddau goroesi gorau. Hyd yn hyn, y rheswm pam yn anhysbys.

Gan weithio gyda thîm arall o dan arweiniad Wayne Tilley ym Mhrifysgol Adelaide, Perfformiodd y grŵp Carroll cyfres o arbrofion ar gelloedd canser y fron dynol ac ar lygod mewnblannu â thiwmorau y fron dynol. Maent yn gweld bod ychwanegu progesteron i ddyblu canserau cadarnhaol, ynghyd â tamoxifen, arafodd eu twf yn fwy na'r cyffur ei ben ei hun.

Mae'n ymddangos bod pan progesteron glynu at y derbynnydd progesteron mewn celloedd canser, mae'n newid sut mae'r derbynnydd estrogen, ac yn rhoi ail brêc yn effeithiol ar dwf tiwmor. Dangosodd profion fod gan llygod a roddwyd progesteron a tamoxifen tiwmorau y fron ond hanner y maint rhai a roddir y cyffur ar ei ben ei hun.

"Yn allweddol, mae'n darparu achos cryf dros treial clinigol i ymchwilio i'r budd posibl o ychwanegu progesteron i gyffuriau sy'n targedu'r derbynnydd estrogen, a allai wella triniaeth ar gyfer y rhan fwyaf o ganser y fron a yrrir gan hormon,"Ychwanegodd Carroll. Mae manylion yr astudiaeth yn cael eu hadrodd yn Natur.

tamoxifen a chyffuriau eraill sy'n targedu estrogen fel arfer yn cael eu rhoi i gleifion canser y fron ar ôl iddynt wedi cael llawdriniaeth i dynnu eu tiwmorau. Emma Smith yn Cancer Research UK, a ariannodd yr astudiaeth, dweud os progesteron yn dod o hyd i weithio mewn treialon dynol, gallai'r hormon arbennig helpu menywod y mae eu tiwmorau wedi dod yn ymwrthol i gyffuriau safonol.

"Mae'r astudiaeth cyffrous mewn celloedd yn dangos sut mae rhad, yn ddiogel, a gallai cyffuriau ar gael yn eang o bosibl yn gwella triniaeth ar gyfer tua hanner yr holl gleifion canser y fron,"Meddai. "Diolch i waith ymchwil, bron 70% o fenywod yn awr yn goroesi canser y fron y tu hwnt i 20 flynyddoedd, ond gymaint mwy mae'n rhaid ei wneud ac ni fyddwn yn rhoi'r gorau nes i ni ddod o hyd i iachâd ar gyfer pob math o'r clefyd. "

guardian.co.uk © Guardian News & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.