Mae Brains Pobl Pryderus Mai ganfod y byd Wahanol

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

Mae astudiaeth newydd yn dangos bod pobl sydd ag anhwylder gorbryder cyffredinol ddiarwybod yn labelu pethau ddiniwed fel bygythiadau, a all wasanaethu i hybu eu pryder. Y canfyddiadau hyn a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn y cylchgrawn Cyfredol Bioleg.

Seicolegwyr yn adnabod sawl gwahanol math o bryder clinigol. Y mwyaf cyffredin yw anhwylder gorbryder cyffredinol, neu GAD, lle mae pobl yn aml yn teimlo'n bryderus iawn neu'n bryderus hyd yn oed pan mae'n ymddangos fel does dim byd i boeni amdano.

Darllenwch Erthygl Llawn