Brad a Angelina i symud i S.Africa ar gyfer ffilm newydd

Brad and Angelina to move to S.Africa for new film

Bydd cwpl brenhinol Hollywood Brad Pitt a Angelina Jolie yn symud i Dde Affrica eleni tra Pitt yn gweithio ar ffilm newydd, Dywedodd cyfryngau lleol Dydd Gwener.

Mae'r pâr, sydd â chwech o blant at ei gilydd, wedi rhentu tŷ yn y Johannesburg faestref pen ucha'r farchnad o Sandhurst am $7,600 y mis, y Affricaneg-iaith papur newydd llun Adroddwyd, gan nodi ffynhonnell yn rhan o'r busnes rhentu preifat.

Bydd y pâr yn byw yn Ne Affrica tra Pitt yn gweithio ar ffilm newydd gyda ffrind actor George Clooney, yn ôl y papur newydd.

Nid yw'n glir pryd y bydd y pâr cyrraedd neu os bydd eu plant yn dod yn rhy.

Mae'r pris rhent yn anarferol o uchel yn ôl safonau o Dde Affrica, er bod eiddo yn y gwerthu faestref gyfer $1 miliwn i fyny.

Ni fydd yn aros cyntaf y cwpl yn y rhanbarth. Maent yn teithio i ddinas Swakopmund yn cyfagos Namibia mewn 2006 lle rhoddodd Jolie genedigaeth i'w plentyn biolegol cyntaf, merch Shiloh Jolie-Pitt.

Ar y pryd yr heddlu Namibian a bodyguards preifat gosod diogelwch dynn er mwyn eu darian o lygaid busneslyd.

Mae'r wlad yn ddiweddarach cynnig y baban ferch Namibia dinasyddiaeth.

De Affrica yn dod yn gyrchfan fwyfwy poblogaidd ar gyfer egin ffilm Hollywood, diolch i ei thirweddau hardd a chostau cynhyrchu cymharol isel.

Ffynonellau diwydiant ffilm lleol yn Dydd Gwener gallu cadarnhau prosiect sydd ar y gweill Pitt.

ffynhonnell: afp.com

Wella gan Zemanta