Baby-cawod taflu gyfer Panda 1af a anwyd yn Taiwan

Baby-shower thrown for 1st panda born in Taiwan

Taipei sw cynnal “Cawod babi” parti Sul i ddathlu pen-blwydd un mis o'r panda cyntaf a anwyd yn Taiwan wrth i'r Cybiau yn parhau i fod yn atyniad seren er ei bod wedi i ymddangos yn gyhoeddus eto.

Mae cannoedd o blant yng nghwmni eu rhieni i fynychu'r parti, ac yn ystod y fideo sy'n cynnwys y panda babitwf 's ei sgrinio. Gwesteion hefyd eu gwahodd i brofi sut beth yw i fwydo cenau panda mewn deorydd ddefnyddio replica.

Mae'r cenau benywaidd eto i gael ei enwi ei gyflwyno ar Orffennaf 7 yn dilyn cyfres o sesiynau ffrwythloni artiffisial ar ôl ei rhieni, a elwir yn Tuan Tuan a'i bartner Yuan Yuan, methu â beichiogi yn naturiol.

parti dydd Sul gopïo y traddodiad Taiwanese lle mae rhieni yn cynnal dathliad o gwmpas mis ar ôl eu anedig yn cael eu darparu. Mae'r rhieni yn rhoi cacennau reis neu olew i ffrindiau a pherthnasau yn gyfnewid am eu bendithion.

Close up of a cute baby 7-month old panda cub ...

Cau i fyny babi 'n giwt 7 mis cenau oed panda yn y Warchodfa Wolong Natur yn Sichuan, Tsieina. Llun gan Sheila Lau. (llun: Wicipedia)

y cenau, Fodd bynnag,, Ni allai mynychu ei blaid ei hun. Mae hi wedi bod yn cadw i ffwrdd oddi wrth olwg y cyhoedd gyda'r sw, bydd angen dweud ymwelwyr aros am dri mis i weld ei.

Roedd y cenau ei anafu ychydig tra'n cael eu bridio gan ei mam y tro cyntaf ychydig ddyddiau ar ôl iddi gael ei geni.

Nid yw'n anarferol i pandas dibrofiad i ddamweiniol brifo eu hepil ac mae'r cenau wedi cael ei gymryd i ofal arbenigwyr sw ers y digwyddiad.

Dywedodd y sw y cenau wedi tyfu i 1,140 gram (2.5 bunnoedd), mwy na chwe gwaith ei bwysau gwreiddiol pan gafodd ei chyflwyno.

Tuan Tuan a Yuan Yuan Rhoddwyd i Taiwan gan Tsieina ym mis Rhagfyr 2008 ac wedi dod yn atyniadau seren yn ystod Taipei Sw yn ogystal fel symbol o'r gwella'r cyflym cysylltiadau rhwng Taiwan ac mae ei chyn wrthwynebydd chwerw Tsieina.

Bydd y genedl ynys yn cael cadw'r i'r Cybiau fel y cwpl panda yn rhodd o Tsieina yn hytrach na benthyciad, swyddogion Taipei wedi dweud.

Fel arfer, Beijing yn unig benthyg ei pandas a rhaid i unrhyw epil yn cael ei anfon yn ôl i Tsieina.

Tsieina penderfyniad i roi Tuan Tuan a Yuan Yuan i Taiwan yn arwydd symbolaidd i ddangos cysylltiadau cynhesu rhwng yr hen elynion bwa, llywodraethu ar wahân ers diwedd rhyfel cartref yn 1949.

Tsieina, sy'n dal i hawlio sofraniaeth dros y ynys hunan-diystyru o Taiwan, wedi defnyddio hyn a elwir yn “diplomyddiaeth panda” ledled y byd ers y dyddiau y Rhyfel Oer.

llai na 1,600 pandas yn aros yn y gwyllt, yn bennaf yn Sichuan talaith, gyda rhagor o 300 mewn caethiwed o gwmpas y byd.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, Cawod babi taflu i Panda 1af a anwyd yn Taiwan, ei syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2013 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta