Armstrong setlo gyda Sunday Times

Armstrong settles with Sunday Times

Y Sunday Times dywedodd ar ddydd Sul ei fod wedi setlo gyda'r beiciwr disgraced gwaywffon Armstrong ar ôl iddo gael ei gorfodi i dalu iawndal dros adroddiad a oedd yn awgrymu ei fod wedi defnyddio sylweddau gwaharddedig.

Roedd y papur yn siwio Armstrong am £ 1 filiwn fis Hydref diwethaf pan oedd y US Gwrth Gyffuriau Asiantaeth (USADA) cyhoeddodd ei fod wedi “llethol” tystiolaeth o'i defnydd o gyffuriau.

Yn ddiweddarach, cyfaddef i Oprah Winfrey ei fod wedi cymryd sylweddau perfformiad sy'n gwella.

Mae'r saith-amser Tour de France Dyfarnwyd enillydd £ 300,000 mewn 2006 ar ôl iddo eich erlyn y papur a newyddiadurwyr Alan Saesneg a David Walsh, yr olaf ohonynt bron yn ben ei hun heb ei orchuddio twyllo Armstrong o.

Yn dilyn y cyhoeddiad USADA, y papur mynnu dychwelyd y arian yn ogystal â £ 720,000 gostau a brandio y enllib “baseless a thwyllodrus”.

Mae'r papur yn adrodd ar ddydd Sul ei fod yn, Walsh a Saesneg oedd gan “Cyrhaeddodd penderfyniad terfynol dderbyniol i'r ddwy ochr i bob hawliad yn erbyn Lance Armstrong yn ymwneud â'r 2012 achosion Llys uchel ac yn gwbl hapus gyda'r setliad y cytunwyd arno, telerau sy'n aros yn gyfrinachol”.

Dywedodd Armstrong ei fod yn cyfiawnhau ei weithredoedd yn y blynyddoedd iddo ennill y Tour o 1999 i 2005 oherwydd cyffuriau oedd bryd yn rhan o ddiwylliant y gamp — ac nad oedd yn credu y gallai ddal ras mwyaf seiclo heb gymorth anghyfreithlon.

Nid oedd yn ei weld fel cheating, dywedodd, gan ychwanegu: “Yr wyf yn gweld ei fod yn faes chwarae gwastad.”

Disgrifiodd ei ffafrio “coctel” o EPO, trallwysiadau gwaed a thestosteron, dwyn i gof bod ar y pryd, dywedodd ef ei hun fod ei hanes o ganser y ceilliau rywsut cyfiawnhau ei.

ffynhonnell: AFP

 

Wella gan Zemanta