gwerthiannau Apple iphone gweddol, fel twf is o lawer na'r disgwyliadau

Apple iPhone sales flatline as growth falls well short of expectations

Gwerthiant ei ddyfais top-werthu wedi tyfu yn unig 0.4% dros y gwyliau, o'i gymharu â 46% dros yr un cyfnod y llynedd, ond refeniw cofnodi swyddi cwmni


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “gwerthiannau Apple iphone gweddol, fel twf is o lawer na'r disgwyliadau” Ysgrifennwyd gan Sam Thielman yn Efrog Newydd, ar gyfer The Guardian ar ddydd Mawrth 26 Ionawr 2016 21.49 UTC

Afalau 'iPhone gwerthiant yn gwastatau, y cwmni technoleg dywedodd ar ddydd Mawrth, gan ei fod cyhoeddodd arafu sydyn mewn twf gwerthiant ar gyfer ei ddyfais symudol top-werthu.

Mae'r cwmni yn gwerthu 74.8m o'i dyfeisiau blaenllaw yn y tri mis olaf 2015, is na'r disgwyl dadansoddwyr '. Yn yr un cyfnod yn 2014 y cwmni yn gwerthu 74.46m iPhones, sy'n golygu gwerthiannau yn y bôn fflat.

Gwerthiant y cyfrif iPhone am tua dwy ran o dair o Afalau 'refeniw, sy'n poeni rhai buddsoddwyr. "Apple yn gwmni un-gynnyrch,"Datgan Berenberg yn Adnaand Ahmad y llynedd, pan fydd y banc yr Almaen israddio stoc y cwmni i "gwerthu".

Apple postio cofnod refeniw chwarterol o $ 75.9bn ac elw chwarterol uchaf erioed o $ 18.4bn, ond byddai rhybuddiodd y refeniw yn disgyn chwarter hwn.

Dywedodd prif swyddog gweithredol Tim Cook: "Mae ein sefyllfa ariannol erioed wedi bod yn gryfach." Dywedodd fod Apple "mam pob mantolenni" gydag asedau cyfanswm o $ 293bn, gyda $ 205bn o hynny mewn arian parod. Ychwanegodd fod hyn o bryd mae gan 1bn ddyfeisiau gweithredol gweithredol y cwmni - yn garreg filltir bwysig, dywedodd.

Yn ogystal â arafu gwerthiannau iPhone adroddwyd Apple ei gwerthu llawer llai iPads yn y tri mis olaf 2015, 16.1m, i lawr o 21.4m dabledi yn yr un chwarter y llynedd. gwerthiannau Mac, hefyd, i ffwrdd, er yn llai sylweddol: mae'r cwmni yn gwerthu 4% llai, am gyfanswm o 5.3 miliwn.

Refeniw yn ei gategori "cynhyrchion eraill", sy'n cynnwys Apple Watch, Tyfodd yn sydyn i $ 4.4bn, i fyny o $ 2.6bn yn y trydydd chwarter 2015 (pan fydd y cwmni hadrodd yn gyntaf gwerthiannau Watch). cynhyrchion eraill yn y categori hwn yn cynnwys ategolion Beats, Tâl Afal a Apple TV.

Nid Mae'r arafu yn y gwerthiant symudol wedi ei gyfyngu i Apple. twf smartphone Worldwide wedi gostwng i'w raddfa isaf ers 2013, yn ôl ymchwil gadarn Gartner, ond gallai arwyddion y gallai defnyddwyr fod yn flinedig o iteriadau newydd o iPhones yn cael effaith fawr ar Apple a'r farchnad stoc ehangach Unol Daleithiau.

Ers Apple i mewn i'r farchnad smartphone yn y trydydd chwarter 2007, mae'r cwmni wedi gwerthu 821m iPhones. Gwerthiannau o iPhones wedi bod yn rym sylfaenol y tu ôl gwneud Apple cwmni mwyaf yn y byd.

Yn yr wyth mlynedd a hanner diwethaf, y cawr dechnoleg upended y farchnad ffonau symudol, dinistriol y BlackBerry yna-dominyddol a gorfodi y diwydiant cyfan i gyfrif gyda datblygiadau arloesol fel rhyngwyneb touchscreen, adborth cyffyrddiadol a siop gerddoriaeth integredig.

Mae'r cwmni mor fawr yn y fan hon, lle Apple yn mynd, y farchnad stoc yn aml yn a ganlyn - a chyfranddaliadau Apple yn mynd i lawr. "Apple yn cynnwys tua 7% o gyfanswm y S&P 500 enillion,"Meddai Angelo Zino o S&P Cyfalaf IQ. "Mae'n mynd i fod â goblygiadau enfawr nid yn unig ar gyfer Apple, ond ar gyfer Afalau 'gadwyn gyflenwi. bod 7% rhif yn dim ond ar gyfer Apple. Mae llawer o gwmnïau eraill fel Prynu Gorau sy'n cael eu clymu i nhw. "

Er bod y iPhone wedi bod yn llwyddiant ysgubol, Apple wedi cael llai o lwc gyda ei gynnyrch newydd. Mae gwerthiant iPads wedi arafu ac mae'r Watch Apple wedi i brofi ei apêl farchnad dorfol eto.

Steve Jobs iPhone cyntaf
Steve Jobs yn dal i fyny 'r iPhone cyntaf ym mis Ionawr 2007. Ffotograff: Paul Sakuma / AP

Nid oes neb yn cyfrif Apple allan, ond y newyddion yn rhoi pwysau aruthrol ar Cook i sicrhau bod y iPhone 7 Mae eu hymddangosiad cyntaf llwyddiannus yn ddiweddarach yn 2016. "Hyd yn oed gyda miss neu ganllawiau is, mae gan y stoc y potensial i hyd yn oed yn uwch fasnachu,"Meddai Zino. "Cawn weld; pobl yn gofyn os mai dyma'r uchafbwynt yn y gwerthiant iPhone, ac yr wyf yn dweud na. "

cyflwyniad y cwmni y iPhone 6 Byd Gwaith yn y flwyddyn gynt yn gwneud cymariaethau edrych yn arbennig enbyd; Dywedodd Zino y bydd y farchnad ac Afalau 'busnesau cysylltiedig yn disgwyl adlam - ac yna mae rhai - o'r cyhoeddiad y iPhone 7.

treiddiad Smartphone yn arafu yn yr Unol Daleithiau wrth i'r farchnad aeddfedu - llai a llai o Americanwyr yn mabwysiadu'r dechnoleg am y tro cyntaf, ac felly rhywfaint o dwf yn dod o gystadleuwyr tandorri, yn hytrach na gwneud trosi.

yn Tsieina, lle mae Apple wedi defnyddio ffyniant economaidd y genedl i gadw gwerthiant iPhone ffynnu, mae'r dyfodol yn edrych hyd yn oed yn llai sicr. Dywedodd Cook Roedd Apple cyflawni 77% cynnydd mewn gwerthiannau iPhone yn y wlad. "Er gwaethaf y canlyniadau rhagorol hyn, rydym yn dechrau gweld rhai tyner economaidd mewn mwy o Tsieina yn y misoedd diwethaf, yn fwyaf nodedig yn Hong Kong,"Meddai Cook.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.