Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “afal: beth ydych chi'n ei wneud ar ôl dod cwmni mwyaf proffidiol yn y byd?” Ysgrifennwyd gan Rupert Neate yn Efrog Newydd, ar gyfer The Observer ar ddydd Sadwrn 31 Ionawr 2015 15.01 UTC

pan Apple Daeth y cwmni mwyaf proffidiol yn hanes yr wythnos ddiwethaf, Gallai dadansoddwyr prin gynnwys eu cyffro.

"Stunning", "Eithriadol", "Anghenfil" Roedd rhai o ymatebion y dadansoddwyr 'i rifau sy'n dangos y cwmni Silicon Valley wedi gwneud $ 18bn (£ 12 biliwn) mewn dim ond tri mis - drwy werthu 34,000 iPhones awr o amgylch y cloc rhwng Hydref a Rhagfyr. Erbyn hyn mae $ 178bn o arian yn y banc.

Ond ar ôl yr holl cynnwrf, dechreuodd y cwestiynau. Ar gyfer cwmni sydd wedi dod yn ôl o fin methdaliad llai na 20 Flynyddoedd yn ôl, pa mor hir y gall y newyddion da yn parhau? Dyma'r chwe cwestiynau mawr sy'n wynebu llwyddiant corfforaethol mwyaf y byd.

Yn ariannol, yw hyn y copa?

Apple oedd 90 diwrnodau i ffwrdd o fethdaliad pan ailymunodd Steve Jobs yn 1997- wrth iddo ddiweddarach yn dangos - ond Apple bellach yn tueddu i bychanu ei lwyddiant ariannol yn y blaen i gyhoeddiadau elw chwarterol er mwyn syndod fuddsoddwyr a dadansoddwyr.

elw hwn chwarter oedd ar raddfa arall, er. Gwerthiannau yn y tri mis hyd at ddiwedd mis Rhagfyr i fyny 30% i $ 74.6bn. elw hwnnw o $ 18bn i fyny 37%.

Hwn oedd y twf chwarterol cyflymaf ers mis Mawrth 2012, ond yna Apple oedd hanner y maint y mae yn awr. Wrth i Afalau 'prif swyddog ariannol, Luca Maestri, Dywedodd: "I gwmni o'n maint nad yw'n chwarae bach."

Katy Huberty, dadansoddwr yn Morgan Stanley, Dywedodd ei fod yn "chwarter ar gyfer y llyfrau cofnodion" ac wedi cynyddu ei tharged pris yn rhannu o $126 i $133, gan nodi ei bod yn credu mae mwy o dwf i ddod. Mae'r cyfrannau, oedd yn neidio 5% yn masnachu ar ôl-oriau canlynol canlyniadau Afalau ', gau ar $117 ar Ddydd Gwener.

Yr her fawr yn awr, meddai Geoff Blaber, is-lywydd ymchwil ar gyfer CCS Insight, yw dod o hyd y cyfle twf nesaf. "Gorllewin Ewrop a gogledd America yn dod yn dirlawn: i gael lle i dyfu Apple wedi gorfod dibynnu ar gymryd twf o [Google] Dyfeisiau Android seiliedig ar system weithredu,"dywed. "Mae'r mawr, mawr, canolbwyntio ar Tsieina ac i raddau llai India. "

Dadansoddwyr a holwyd gan Thomson Reuters yn disgwyl i Afalau 'refeniw yn y flwyddyn hyd at fis Medi i dyfu 22%, ond mae'r twf i arafu i 4% yn y flwyddyn ganlynol.

A oes llawer mwy o bobl sydd eisiau gadael iPhone?

Apple gwerthu cofnod 74.5m ffonau symudol yn y chwarter, 46% yn fwy nag yn yr un cyfnod flwyddyn ynghynt. "Mae'r galw am iPhone wedi bod yn syfrdanol, chwalu ein disgwyliadau uchel,"Meddai prif weithredwr Tim Cook. "Mae'r gyfrol yn anodd ei deall."

Mae'r ffonau yn cyfrif am ddwy ran o dair o Afalau 'refeniw, ac yn werth mwy na Microsoft a gwerthiannau chwarterol diweddaraf Google cyfunol.

"Ymddangos fel y byd i gyd eisiau iPhone,"Steven Milunovich, dadansoddwr ar UBS, Ysgrifennodd mewn nodyn i fuddsoddwyr, gan nodi bod defnyddwyr wedi mynnu hyd yn oed mwy o ffonau, ond ni allai Apple eu cynhyrchu yn ddigon cyflym tan yn ddiweddar.

Fodd bynnag, Toni Sacconaghi, dadansoddwr yn Ymchwil Bernstein, rhybuddio y gall Apple twf fod yn rhy ddibynnol ar y saith mlwydd oed llinell cynnyrch. "Mae bet ar Apple yn fwyfwy bet ar yr iPhone,"Meddai Sacconaghi. "Y newyddion da yw, iPhones yn wych. Y newyddion drwg yw, ar hyn o bryd sy'n gyrru dros 100% o'r twf refeniw y cwmni. "

Mae cwsmer Tseiniaidd yn prynu dau 6s iPhone newydd.
Mae cwsmer Tseiniaidd yn prynu dau 6s iPhone newydd. Ffotograff: Johannes Eisele / AFP / Getty Images

Pa mor bwysig yw Tsieina?

iawn: gwerthiannau iPhone yn ffrwydro yn y wlad. Apple ragori cynhyrchydd lleol Xiaomi i ddod yn Tsieina gwerthwr smartphone mwyaf yn y chwarter diwethaf. gwerthiannau Tseiniaidd, a oedd wedi bod yn wan ar gyfer Apple nes iddo ryddhau y diweddaraf ffonau mwy-sgrîn, Daeth mewn o $ 16.1bn, i fyny 70% ar y llynedd - pan fydd yn hefyd nad oedd ganddynt lawer gan roi mynediad i Tsieina Mobile amcangyfrifedig 760 miliwn o danysgrifwyr.

Refeniw yn Tsieina yn cael eu dal i fyny yn gyflym gyda'r swm mae'n ei gasglu yn y cyfan o Ewrop, lle mae gwerthiant oedd $ 17.2bn, i fyny 20%.

"Bûm yno [yn Tsieina] dde ar ôl y lansiad ym mis Hydref, ac mae'r cyffro o amgylch y iPhone 6 ac 6 Mwy [Roedd] hollol ryfeddol,"Meddai Cook yn ystod ei alwad gyda dadansoddwyr. "Gallwch ddweud ein bod yn gredwr mawr yn Tsieina."

Afal yn bwriadu dyblu nifer o'i siopau mewn mwy o Tsieina i 40 erbyn canol 2016. "Mae'n farchnad anhygoel,"Meddai. "Mae pobl wrth eu bodd cynhyrchion Apple. Ac rydym yn mynd i wneud ein gorau i wasanaethu'r farchnad. "

Dim ond y flwyddyn gynt, ym mis Hydref 2013, Apple oedd yr No 6 gwneuthurwr smartphone yn Tsieina, llusgo Xiaomi, Huawei, Lenovo, Samsung a Yulong, yn ôl ymchwil gadarn Canalys.

"Mae hwn yn ganlyniad rhyfeddol, o gofio bod y pris gwerthu ar gyfartaledd o Afalau 'setiau llaw bron yn ddwbl rhai ei gystadleuwyr agosaf,"Meddai Canalys. "Er bod gwerthwyr smartphone Tseiniaidd yn gyflym ennill tir yn rhyngwladol, Apple wedi troi y tablau arnynt yn eu marchnad gartref. "

A ellir ei fforddio ar gyfer yr Watch Apple i fethu?

Mae wedi bod yn bum mlynedd ers i Apple lansio ei diweddaraf gynnyrch gwirioneddol newydd - y iPad - yn 2010. I fyw hyd at ei enw ar gyfer arloesi, ac arallgyfeirio refeniw i ffwrdd o ddibyniaeth ar y iPhone, Apple angen i'r Watch Apple i fod yn llwyddiant diamod.

Cyhoeddodd Cook y byddai'r gwylio yn mynd ar werth ym mis Ebrill, gan roi hwb yn ei trydydd chwarter y cwmni pan na fydd yn cael budd o Nadolig neu'r flwyddyn newydd Tsieineaidd, a fydd wedi helpu'r ddau chwarter blaenorol. "Rydym yn gwneud cynnydd mawr yn y gwaith o ddatblygu ei,"Meddai.

Apple yn disgrifio'r cynnyrch newydd - y cyfeirir ato'n aml fel y iWatch, er nad yw wedi cael ei enwi'n swyddogol - fel y "dyfais personol mwyaf erioed" a chredir y bydd yn gallu monitro iechyd ei gwisgwr yn ogystal â chysylltu â iPhone i ddarparu nifer o swyddogaethau eraill. Dywedodd Cook datblygwyr app eisoes wedi creu argraff arno gyda "rhai arloesedd anhygoel".

Carolina Milanesi yn Kantar Worldpanel Comtech yn dweud y bydd y wylio yn helpu Apple ymestyn ei werthu i farchnad llawer ehangach. "Maen nhw wedi bod yn smart iawn yn gwthio fel gemwaith a dylunio hytrach na pha mor dechnolegol smart ydyw,"Mae hi'n dweud. "Maent yn canolbwyntio mwy ar argraff y dyluniad a'r byd ffasiwn na'r blogwyr technoleg.

"Rwy'n credu y bydd hyn yn prynu llawer mwy afresymol na gyda iPad. Gyda iPad chi eisiau iPad: hyn yn mynd i fod yn fwy o ddatganiad ffasiwn. "

Dywedodd y byddai'r lansiad elwa o sgiliau ffasiwn a marchnata Angela Ahrendts, y cyn bennaeth Burberry Apple llogi y llynedd ar becyn cyflog $ 73m fel ei bennaeth manwerthu.

Apple potsio gyfres o enwau mawr o ffasiwn a dylunio i ymuno â'i dîm gwylio, gan gynnwys Patrick Pruniaux, cyn is-lywydd y gwerthiannau ar Tag Heuer a chyn-bennaeth Yves Saint Laurent Paul Deneve, sydd bellach yn Afalau ' "is-lywydd o brosiectau arbennig".

Tim Cook dadorchuddio'r Watch Apple yng Nghaliffornia y llynedd.
Tim Cook dadorchuddio'r Watch Apple yng Nghaliffornia y llynedd. Ffotograff: Zuma / Rex

Tim Cook wedi dod i'r amlwg o gysgod Steve Jobs?

Ychydig o brif weithredwyr yn gysylltiedig fel intimately i'w cwmnïau fel yr oedd Swyddi gyda Apple, ac yn wynebu Cook yn frwydr galed i ennill dros fuddsoddwyr oedd yn ofni ei fod yn brin o weledigaeth a dawn arddangos y cyd-sylfaenydd.

buddsoddwyr Activist David Einhorn a Carl Icahn wedi ceisio ymyrryd â rheolwyr Cook, ond mae wedi sefyll ei dir. Mae hefyd wedi dangos ei ochr steely drwy axing Scott Forstall, cyn bennaeth ei system gweithredu symudol iOS, dros y lansiad methodd y app Apple Mapiau, yn ogystal â disodli'r pennaeth storfeydd y cwmni, John Browett - yr hen bos Dixons - ar ôl llai na blwyddyn yn y swydd.

Swyddi a Cook yn cael eu "personoliaethau mor wahanol", Dywed Milanesi, sydd wedi dilyn Apple am fwy na degawd. "Roedd y derbyniad o dan Cook wedi bod yn gadarnhaol iawn: ei fod yn drawiadol iawn yn y gweithrediadau a rheoli'r gadwyn cynnyrch. "

Milanesi meddai Cook hefyd wedi gwneud llawer i wneud Apple deimlo fel brand yn fwy hawdd mynd atynt. "Gyda Swyddi roedd yn uchelgeisiol ond braidd yn anghyffyrddadwy a phell,"Mae hi'n dweud. "Mae'n ymddangos yn llawer mwy agored a hygyrch o dan Tim, ac mae hynny'n bwysig gan eu bod yn awyddus i ymestyn yr ystod o gynnyrch i ran helaeth o ddefnyddwyr.

"Bydd ei brawf mawr yn y Watch Afal, fel ei fod yn y cynnyrch cyntaf i gael ei lansio o dan ei arweiniad. "

A fydd Apple pentwr arian enfawr yn dod yn rhwymedigaeth?

Apple yn gwneud llawer mwy o arian nag y gall ei wario, i'r graddau ei fod wedi adeiladu pentwr arian parod $ 178bn. Mae'n ychwanegu $ 23 biliwn i'r coffrau yn y chwarter diwethaf ac mae bron pob un yn cael ei fancio dramor. Mynd yn ôl i'r Unol Daleithiau i ddychwelyd i gyfranddalwyr byddai codir bil treth mawr.

I appease buddsoddwyr Apple wedi bod yn prynu yn ôl cyfranddaliadau, ond trwy fenthyca yn erbyn yr arian yn hytrach na defnyddio'r cyfalaf. Mae'n brynu yn ôl $ 45bn o gyfranddaliadau y llynedd ond nid yw wedi gwneud llawer o tolc yn y arian parod. Mae ganddo $ 35bn o ddyled.

Blaber dweud Apple angen cynnal gormodedd mawr i roi "y cyhyrau a hyblygrwydd i fuddsoddi mewn categorïau newydd". Ond mae ei gaffael diweddaraf a mwyaf - clustffonau Dr Dre a busnes ffrydio Beats Electroneg - cost mae'n $ 3bn.

Mae maint Apple daliad arian parod wedi denu sylw gwleidyddion. Cook wedi dweud wrth Gyngres bydd y cwmni yn y pen draw yn dod yn ôl ar y tir, ond dim ond pan fydd yn "symleiddio'r dramatig y cod treth corfforaethol" gan gynnwys "treth rhesymol ar enillion tramor sy'n caniatáu llif rhydd o gyfalaf yn ôl i'r Unol Daleithiau".

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

26274 0