Pryder Ydy A Lleidr

Anxiety Is A Thief

Anxiety - Stress .. Time management vital for ...

Ydych chi erioed wedi cael pryder? Ni fyddwn yn oedi i ddweud bod allan o 100 oedolion a holwyd, bob 100 Byddai dweud wrthych eu bod wedi profi rhyw fath o bryder.

Pryder yn rhan arferol o'n bodolaeth. Yn y blynyddoedd cynnar o ddyn, pryder ac adrenalin yn gwasanaethu diben cadw ni effro i'r perygl agosáu. Mae hyn yn cael eu cadw yn fyw i ni. heddiw, y pryder y mae llawer ohonom yn teimlo mewn ymateb erioed i gynyddu cyfrifoldebau dyddiol ac unrhyw gynnydd yn y swm o amser sydd ar gael i ofalu am y cyfrifoldebau hynny.

Rhai pobl, Fodd bynnag,, profi cyflwr llawer gwaeth o bryder. ymosodiadau pryder, neu pyliau o banig, gan eu bod yn aml cyfeirir at, rob unigolion am eu gallu i weithredu fel arfer.

ofn Manteisio ar eu meddwl, numbing eu gallu i feddwl a phroses yn meddwl yn glir. Maent yn ofni i hyd yn oed anadlu ar adegau ac weithiau yn gallu anadlu'n arferol.

Mae hwn yn gyflwr gwanychol. Allwch chi ddychmygu cael cydio gan ofn a phanig, at y pwynt na allech hyd yn oed yn cyflawni taith syml i'r siop groser? Mae'n sefyllfa dyddiol i lawer o oedolion.

Mae'r penbleth mwyaf a wynebir gan y panig myned unigolyn yn unigedd llawer yn teimlo, a'r anallu i estyn allan at rywun am gymorth. Mae natur y clefyd unigion y claf, ac yn gwneud dewisiadau o ran triniaeth yn ymddangos yn ddim yn bodoli. Byddai ceisio triniaeth yn golygu bod yn rhaid iddynt fodoli tu allan i'r parth cysur eu cartrefi, neu eu hystafell wely.

Yn aml, bydd rhywun yn profi amgylchiadau sy'n dod ar pryder difrifol neu banig, ac unwaith yr amgylchiadau sy'n achosi'r panig yn cael eu datrys neu'n diflannu, felly hefyd y pryder. Nid wyf yn credu y gallwch chi fynd drwy eich bywyd cyfan oedolyn, a byth yn profi rhyw fath o bryder cryfach.

Os oes gennych gyfrifoldebau, plant, anwyliaid, a ffrindiau, yna yn ôl pob tebyg yn mynd i fod yn sefyllfa sy'n peri i chi i brofi pryder difrifol. Mae rhai pobl byth yn profi ymosodiad. Ond mae llawer yn ei wneud, ac ar gyfer y bobl hynny, ei fod yn beth fleeting. Ond bob siwrnai mewn blwc, rhywun yn profi pryder a phanig, ac mae'n dechrau tyfu y tu mewn iddynt.

Y mae'n ei ddefnyddio eu bywyd. Ar gyfer y bobl hyn, cyfrifoldebau syml yn dod yn sefyllfaoedd brawychus.

Y newyddion da, yn wir, yr unig fan a'r lle llachar gallaf weld, yn y clefyd hwn, yw ei fod yn gyflwr hawdd trin gyda chwnsela a defnydd o dechnegau hunangymorth gan gynnwys myfyrdod, meddyginiaethau ysgafn, a bioadborth.

Rhoi grym i'r unigolyn a chaniatáu iddynt gymryd rhan yn eu triniaeth eu hunain ynddo'i hun yn ffordd i atal y pryder a phanig.

Pan fydd unigolyn yn dechrau i deimlo eu bod mewn rheolaeth o'u bywydau, eto, ydych yn hyd yn oed yn agosach at gael gwared ar y pryder llethol a phanig.

Ers dyfodiad y clefyd hwn yn cael ei gwaethygu gan y gred unigolion yn eu hanallu i reoli eu bywydau bob dydd, reestablishing rheolaeth yn gwbl angenrheidiol.

Wella gan Zemanta