Android N: Google yn Datgelu Dyfodol yr AO

Android N: Google Reveals Future of the OS

rhagolwg datblygwr Cynnar ar gael gyda gwell batri-bywyd Optimization, newid app gyflymach, aml-ffenestr a dull y nos


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Android N: Google yn datgelu dyfodol y AO” Ysgrifennwyd gan Samuel Gibbs, am theguardian.com ar ddydd Iau 10 Mawrth 2016 12.36 UTC

Google wedi rhyddhau rhagolwg yn gynnar iawn y fersiwn nesaf ei system weithredu symudol - Android N - gyda amldasgio hollt-sgrîn, mwy o fywyd batri a hysbysiadau gwell.

Fel arfer Google yn rhyddhau rhagolwg datblygwr y fersiwn newydd o Android yng nghynhadledd datblygwr y cwmni, Google I / O, ar ddiwedd mis Mai. Mae'n cynllunio i ganiatáu amser i ddatblygwyr brofi eu apps ac adeiladu rhannau newydd i gymryd mantais o nodweddion newydd yn Android cyn ei ryddhau i weithgynhyrchwyr smartphone ym mis Hydref.

Eleni, Fodd bynnag,, Google wedi dechrau ddeufis yn gynnar, gyda datblygwr a adeiladu beta sy'n galluogi defnyddwyr i brofi nodweddion newydd.

Pennaeth Android, Hiroshi Lockheimer, Dywedodd: "Mae'n gynharach nag erioed, mae'n haws i geisio ac rydym yn ehangu'r ffyrdd i chi roi adborth i ni. Rydym yn awyddus i glywed gennych ac yn ailadrodd ar y llwyfan gyda chi - dyna sy'n gwneud Android cryfach ".

Google yn gobeithio y bydd y rhagolwg yn gynharach caniatáu mwy o brofion a gadael iddo ddarparu'r fersiwn Android newydd i weithgynhyrchwyr gynharach. Mae'n cymryd sawl mis ar gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchwyr smartphone i ryddhau'r fersiynau newydd o Android ar gyfer eu smartphones presennol. Mae hyn yn golygu bod smartphones a thabledi Nexus Google yn parhau i fod yr unig dyfeisiau rhedeg y fersiwn newydd o Android am fisoedd.

Mae'r strategaeth rhagolwg newydd hefyd yn rhoi golwg cynharach ar yr hyn sy'n newid yn y system weithredu symudol a ddefnyddir fwyaf yn y byd.

Aml-ffenestr

android n aml-ffenestr
Android N aml-ffenestr amldasgio dangos ar Nexus 6P a Pixel C. Ffotograff: Google

Y newid mwyaf yw cyflwyno darlun amldasgio hollt-sgrîn a elwir yn Aml-Ffenestr, sy'n caniatáu dau apps i gael ei redeg ar un sgrîn. Mae'n rhywbeth gweithgynhyrchwyr smartphone Android megis Samsung wedi cael ers sawl blwyddyn, ond bydd yn awr yn dod i mewn i bobi Android N.

Gall y apps cael eu rhedeg ochr yn ochr neu un uwchben y llall, gyda'r rhaniad resizable ddefnyddio llithrydd canolog, yn debyg ddelw hollt-sgrîn Microsoft a gyflwynwyd gyda Windows 8 mewn 2012 ac Afalau 'iOS 9 ryddhawyd y llynedd.

Android apps yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio graddfa, sgrin-maint fformat agnostig, sy'n golygu y dylai'r rhan fwyaf weithio heb eu haddasu gyda'r nodwedd newydd. Er y bydd ar gael ar smartphones, nodwedd wedi'i anelu'n bennaf at ddyfeisiau mwy gan gynnwys phablets a thabledi megis Google Pixel C.

newid app Hymprydiwr

Bydd defnyddwyr yn gallu dyblu-tap y botwm apps ddefnyddiwyd yn ddiweddar i newid i 'r app a ddefnyddiwyd yn flaenorol heb agor y rhestr apps ddefnyddiwyd yn ddiweddar, cyflymu bownsio rhwng apps.

Cwsg a chwyddo

n chwyddo android
Mae'r lleoliad chwyddo yn caniatáu defnyddwyr i wneud gwrthrychau ar y sgrîn mwy am olwg cliriach neu ffitio mwy ar y sgrin trwy crebachu i gyd. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Bydd Android N gweithredu dull nos y blociau donfeddi o olau glas i helpu i atal ffonau rhag cadw pobl ddi-hun. apps Android trydydd parti wedi gallu gwneud rhywbeth tebyg am sbel gan ddefnyddio troshaen hidlydd coch ar y sgrin ac mae'n rhywbeth y mae Apple wedi llechi ar gyfer ei fersiwn nesaf o iOS.

Bydd defnyddwyr yn gallu newid maint y eiconau a thestun ar y sgrîn drwy ddefnyddio llithrydd chwyddo newydd Android N yn, a fydd yn helpu'r rhai sydd angen ychydig o chwyddo i weld beth sy'n mynd ymlaen.

hysbysiadau

hysbysiadau n android
Bydd y cysgod hysbysu newydd yn cael rhes uchaf o leoliadau cyflym, y gall y defnyddiwr yn newid, a hysbysiadau grŵp. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Bydd Android N dod gyda'r gallu i hysbysiadau grŵp o'r app sengl at ei gilydd. Mae nifer o apps eisoes yn gwneud hyn, gan gynnwys Google app Gmail, sy'n casglu negeseuon at ei gilydd fel y maent yn dod i mewn ac yn caniatáu defnyddwyr i ehangu iddynt ddarllen hysbysiadau neu ddiswyddo fel un.

Nodwedd cyflym-ateb Google, ar gael o fewn ei Hangouts a apps negeseuon Messenger a Android Wear, Bydd hefyd yn dod yn nodwedd safonol o fewn Android N, gan alluogi defnyddwyr i bash allan atebion i negeseuon yn syth o'r cysgod hysbysu heb orfod mynd i mewn i'r app.

oes batri Hirach

bywyd batri android n
Bydd y fersiwn newydd o doze helpu ymestyn bywyd batri pan fydd y sgrîn i ffwrdd. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Android 6.0 gwneud Marshmallow neidiau mawr o ran effeithlonrwydd batri drwy ddefnyddio nodwedd o'r enw doze, oedd yn rhoi smartphone neu dabled i gyflwr is-rym a cymryd rheolaeth dynn dros yr hyn a allai deffro y ddyfais i fyny pan oedd y sgrîn i ffwrdd ac nid oedd yn symud.

Mae hyn yn golygu, pan ffôn ei osod ar ddesg ac nid cyffwrdd am ychydig roedd yn ymestyn yn fawr y bywyd batri, cyfyngu pethau fel mynediad i'r rhyngrwyd i osod cyfnodau.

Android N yn ymestyn y nodwedd honno i weithio pan fydd y sgrîn yn ffwrdd, ond y ffôn yn symud - mewn poced neu fag er enghraifft – a ddylai gael effaith gadarnhaol sylweddol ar fywyd batri.

deneuach, Android gyflymach

Mae gan Android N fersiwn newydd o'i Java Runtime Android (celf), sy'n rhedeg y apps gosod ar y ffôn. Mae'n gyflymach ac yn fwy effeithlon, Bydd gan olygu apps osod a diweddaru gynt heb fod angen cyfnod o Optimization. Dylai hyn yn lleihau'r amser sydd ei angen i osod diweddariadau Android ac uwchraddio eraill.

Prosiect Google svelte hefyd wedi bod yn gweithio ar leihau faint a phwysau'r Android fel ei bod yn cymryd llai o le i storio ac yn gallu rhedeg ar ddyfeisiau-pŵer yn is, a ddylai olygu mwy o le ar gyfer apps a chyfryngau.

Datblygwyr yn edrych i roi cynnig ar y fersiwn beta o Android N gall cofrestru dyfais Nexus gyda Google i ddiweddaru dros yr awyr, ac yn gallu dychwelyd i'r fersiwn diweddaraf o Android 6 Marshmallow yn yr un ffordd.

Bydd y rhai nid rhedeg dyfeisiau Nexus Google rhaid i chi aros hyd nes y gweithgynhyrchydd eu smartphone i dderbyn Android N yn yr haf ac yna gwthio allan i ddyfeisiau, a fydd yn debygol o fod yn 2017.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010