Ffordd Oerach i Gwerthuso Surgery Brain Cleifion

A Cooler Way to Evaluate Brain Surgery Patients

Mae dull newydd o werthuso cleifion niwrolawdriniaeth yn rhoi cipolwg ffres i'r modd y mae'r ymennydd yn cynhyrchu lleferydd


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Mae ffordd oerach i werthuso cleifion llawdriniaeth ar yr ymennydd” ei ysgrifennu gan Mo Costandi, am theguardian.com ar ddydd Gwener 26 Chwefror 2016 09.30 UTC

Mae ymchwilwyr yn y U.S. wedi datblygu techneg newydd a gwell ar gyfer mapio ac amddiffyn swyddogaeth yr ymennydd mewn cleifion ymwybodol fin cael niwrolawdriniaeth - drwy oeri bach, rhanbarthau lleol ymennydd i dorri ar draws y maent yn gweithio dros dro a mapio ardaloedd sy'n ofynnol ar gyfer ffurfio geiriau a amseru lleferydd. Maent yn disgrifio eu dull, ac esbonio sut y mae'r ddefnyddio i ymchwilio i'r fecanweithiau'r ymennydd sy'n sail i gynhyrchu iaith lafar, mewn astudiaeth newydd yn unig a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn neuron.

Storïau am bobl sy'n aros effro yn ystod llawdriniaeth ar yr ymennydd ymddangos yn rheolaidd yn y cyfryngau torfol. Yn 2008, er enghraifft, Dywedodd allfeydd newyddion lluosog y cerddor chwedlonol Bluegrass Eddie Adcock nid yn unig yn parhau i fod yn ymwybodol, ond hefyd Chwaraeodd ei banjo, yn ystod tri-aa-hanner llawdriniaeth i drin cryndod llaw. A mis Rhagfyr diwethaf, roedd adroddiadau tebyg am y cerddor jazz Sbaeneg Carlos Aguilera, pwy Chwaraeodd ei sacsoffon drwy gydol ymgyrch 12-awr i dynnu tiwmor yr ymennydd.

Yn aml disgrifir y gweithdrefnau megis "syfrdanol,"" Chwyldroadol,"a, weithiau, "Gwyrthiol." Yn wir, llawfeddygon wedi bod yn gweithredu ar y ymennydd y cleifion yn ymwybodol am bron i gan mlynedd: Roedd y dull ei ddatblygu yn y 1920au gan y niwrolawfeddyg arloesol Canada Wilder Penfield, fel ffordd o leoli'r meinwe'r ymennydd annormal sy'n achosi ffitiau epileptig.

Defnyddir Penfield electrodau i ysgogi wyneb ymennydd ei gleifion ', a'u cadw yn fwriadol yn eu effro yn ystod llawdriniaeth er mwyn iddynt roi gwybod effeithiau'r symbyliad ôl ato. Drwy ysgogi'r ardaloedd o amgylch y meinwe annormal, gallai adnabod y meinwe achosi'r trawiadau tra hefyd yn pennu pa rai o'r ardaloedd cyfagos yn hanfodol ar gyfer swyddogaethau pwysig fel lleferydd a symudiad. Y ffordd hon, gallai dynnu'r meinwe annormal heb achosi unrhyw niwed cyfochrog.

Dull Penfield o symbyliad cortigol yn cael ei ddefnyddio o hyd yn eang heddiw, ond, braidd yn eironig, Gellir hun sbarduno trawiadau epileptig. Mae'r dull newydd yn cario unrhyw risg o'r fath. Datblygwyd gan Michael Long o Langone Medical Center Prifysgol Efrog Newydd a'i gydweithwyr, mae'n adeiladu ar ddull cynharach a ddefnyddiodd stilwyr oeri i astudio'r circuitry ymennydd sy'n gyfrifol am cynhyrchu cân mewn llinosiaid sebra.

Hir a'i gydweithwyr defnyddio dyfais oeri tebyg ar 16 cleifion yn cael eu gwerthuso ar gyfer gweithrediadau niwrolawfeddygol i drin eu epilepsi gyffuriau sy'n gallu gwrthsefyll. Gyda'r cleifion o dan anesthetig lleol, defnyddiodd yr ymchwilwyr y ddyfais i oeri 42 rhanbarthau arwahanol ymennydd, pob un ohonynt wedi eu cysylltu yn flaenorol yn cynhyrchu lleferydd, gan tua 10°C bob. Yn y cyfamser, gofynnwyd i'r cleifion eu i adrodd y dyddiau'r wythnos, neu gyfres syml o rifau, fel y gallai eu swyddogaeth lleferydd yn cael ei asesu tra bob rhanbarth ei oeri.

Oeri yn torri ar draws gweithgaredd cellol, ac mewn rhai achosion, canfu'r ymchwilwyr fod yn amharu ar allu'r cleifion i siarad, arafu a blurring eu lleferydd. Mae'r effaith yn unig oedd dros dro, fodd bynnag - weithrediad yr ymennydd dychwelyd i normal yn syth ar ôl y ddyfais oeri ei dynnu oddi ar yr ymennydd, a phob 16 cleifion hynny hadennill oddi wrth eu gweithrediadau heb unrhyw sgîl-effeithiau annymunol neu gymhlethdodau eraill.

Mae'r canlyniadau yn cadarnhau canfyddiadau cynharach bod yr ardaloedd yr ymennydd sy'n ymwneud â chynhyrchu a lleferydd yn cael eu cyfyngu yn bennaf i hemisffer chwith, ac maent hefyd yn darparu golwg newydd ar sut mae'r ymennydd yn cynhyrchu lleferydd. Yn benodol, oeri rhan benodol o'r cortecs modur chwith yn newid yn ansawdd y lleferydd y cleifion, tra oeri o Ardal Broca yn yn y llabed arleisiol chwith newid amseriad eu lleferydd.

Mae'r canlyniadau hyn yn dangos bod y cortecs modur yn cyfarwyddo symudiadau cyhyrol yn y gwefusau a'r tafod sydd eu hangen ar gyfer mynegi lleferydd, tra bod angen Ardal Broca ar gyfer cyflawni symudiadau hyn yn eu dilyniant priodol.

"Mae'r astudiaeth hon yn cadarnhau bod oeri yn fodd diogel ac effeithiol o ddiogelu ganolfannau pwysig ymennydd yn ystod niwrolawdriniaeth," dweud hir. “[Mae'n] hefyd yn cynrychioli[s] ddatblygiad pwysig yn y ddealltwriaeth o rolau a chwaraeir gan y rhannau o'r ymennydd sy'n ein galluogi i ffurfio geiriau. "

cyfeirnod

hir, M. A., et al. (2016). Gwahanu swyddogaethol y Rhanbarthau cortigol Gwaelodol Amseru Lleferydd ac Ynganiad. neuron 89: 1-7. DOI: 10.1016/j.neuron.2016.01.032 [Abstract]

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010