30 syniadau am anrhegion Nadolig i blant tech-savvy

30 Christmas gift ideas for tech-savvy children

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “30 syniadau am anrhegion Nadolig i blant tech-savvy” ei ysgrifennu gan Stuart Dredge, am theguardian.com ar ddydd Iau 26 Tachwedd 2015 07.00 UTC

Ar gyfer rhieni sydd am wobr eu plant oddi wrth fywyd ar-lein, mae digon o diriaethol, ddyfeisgar, cynnyrch corfforol addysgol a / neu difyr allan yno ar gyfer y plant tech-savvy o 2015.

P'un a ydych yn rhiant, gofalwr, perthynas neu deulu ffrind - a beth bynnag yw eich ystod pris - rydych yn digonedd o ddewis pan ddaw i anrhegion sy'n gysylltiedig â tech eleni. Dyma rai o'r enghreifftiau gorau.

Amazon Tân HD Kids Argraffiad
Amazon Tân HD Kids Argraffiad

1. HD Tân amazon Kids Argraffiad Dabled (£ 100)

Os yw eich plant yn gyson yn ceisio cael eu dwylo ar eich tabled, gall wneud synnwyr i brynu nhw eu hunain - gyda rheolau addas ynglŷn â faint y maent yn ei ddefnyddio, wrth gwrs. tabled sy'n canolbwyntio ar blant Amazon yn werth edrych. Am £ 100 byddwch yn cael dyfais nippy gydag achos rwber trwchus i'w ddiogelu rhag diferion - gyda Tân Amazon for Kids apps £ 3.99-a-mis tanysgrifiad bwndelu Unlimited, llyfrau a gemau.

adolygiad llawn o'r Gwasanaeth Tân HD Kids Argraffiad

Codio i Ddechreuwyr Defnyddio Scratch.
Codio i Ddechreuwyr Defnyddio Scratch.

2. Codio i Ddechreuwyr Defnyddio Scratch (£ 13)

Usborne wedi bod yn cyhoeddi llyfrau plant am raglennu ers diwedd y 1970au, ac mae ei datganiad diweddaraf yn cyd-fynd yn daclus i mewn i'r dreftadaeth mân. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar Scratch, yr amgylchedd rhaglennu gweledol sy'n cael ei ddefnyddio mewn nifer cynyddol o ysgolion Prydain i gyflwyno plant i godio. Mae'n gyflwyniad hygyrch, cerdded plant drwy'r pethau sylfaenol cyn eu cael cychwyn ar rai prosiectau hwyliog i ymestyn eu sgiliau.

cyfweliad: Usborne Lisa Watts ar addysgu plant i cod

Minecraft Stop-Motion Movie Creator.
Minecraft Stop-Motion Movie Creator.

3. Minecraft Stop-Motion Movie Creator Stiwdio Animeiddio (£ 30)

Mae miliynau o blant wrth eu bodd yn chwarae Minecraft, yn ogystal â gwylio'r fideos ar-lein a grëwyd gan ddefnyddio iddo gan YouTubers fel Stampy a The Diamond Minecart. Mae'r pecyn o Mattel yn anelu at droi plant i mewn i storïwyr blocky yn eu rhinwedd eu hunain, er. Mae'n set o bropiau a chymeriadau mini-ffigur y gellir eu trefnu, yna symudodd i greu ffilmiau stop-motion ddefnyddio'r (rhad ac am ddim) app cydymaith ar gyfer Android neu iOS.

Haynes Adeiladu Eich Beiriant V8 Hun
Haynes Adeiladu Eich Beiriant V8 Hun.

4. Haynes Adeiladu Eich Beiriant V8 Hun (£ 40)

Faint o rieni modern yn teimlo'n wirioneddol yn y cartref pan edrych i mewn i'r innards o'u ceir? Efallai mae'n amser i hyfforddi ein plant. Mae'r pecyn oddi wrth y cwmni y tu ôl i'r llawlyfrau car enwog yn injan betrol V8 cwbl weithredol, y gall plant adeiladu o'r newydd. Fflachio wreichionen plygiau a seiniau a gofnodwyd oddi wrth y peth go iawn yn cael eu cynnwys.

Cartref Anhygoel Intergalactic Journey
Cartref Anhygoel Intergalactic Journey.

5. Cartref Anhygoel Intergalactic Journey (£ 20)

Nid yw hyn yn gadget: cyn belled ag y bydd eich plant yn y cwestiwn, 'i' jyst llyfr print. Ond mae'r dechnoleg y tu ôl i'r llenni. Yn gyntaf, oherwydd ei fod yn personol i enw eich plentyn, yn dilyn cyhoeddwr Lost llyfr cyntaf My Name yn Y Bachgen / Merch Little Pwy Lost ei enw / henw. ond yn ail, oherwydd bod eich cyfeiriad yn cael ei ddefnyddio i wneud y dudalen olaf map lloeren eich tŷ eich hun. Gwyliwch safnau eich plant gollwng pan fyddant yn sylweddoli.

cyfweliad: Wedi colli fy Enw yn adrodd stori ariannu $ 9m

Amgueddfa Wyddoniaeth SAM Kit Dyfeisiwr
Amgueddfa Wyddoniaeth SAM Kit Dyfeisiwr.

6. Amgueddfa Wyddoniaeth SAM Kit Dyfeisiwr (£ 100)

Gall micro-electroneg yn gwneud comeback mewn nifer o ysgolion, ond gall gael ymarferol gyda chaledwedd yn dal i fod yn fygythiol i blant. Kit Dyfeisiwr yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn anelu at wneud yn fwy hygyrch, gyda bocs o synwyryddion a seinwyr y gellir eu cysylltu wirelessly a'u rheoli drwy app cydymaith. bum prosiect, rhag anfon cod Morse i chwarae peiriant drwm, yn cael eu cynnwys.

PlayOsmo Chychwynnol Kit
PlayOsmo Chychwynnol Kit.

7. PlayOsmo Chychwynnol Kit (£ 70)

Osmo yn affeithiwr iPad wedi'i anelu at 5-13 oed, gyda sylfaen fod y dabled yn sefyll mewn, a drych sy'n ei roi ar ei ben i droi eich bwrdd i mewn i "cae chwarae". Mae hynny'n golygu y gall plant osod y rhif neu'r llythyren teils a gyflenwir, darnau pos pren neu eu lluniau eu hunain o flaen y iPad i chwarae gemau dysgu a chreadigrwydd Osmo yn. Mae ganddo lawer o botensial ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Boom Kids
Boom Kids.

8. Boom clustffonau Kids Coloud (£ 25)

Os yw eich plant yn ffrwydro Justin Bieber, Un Cyfeiriad neu Crud o fudreddi Taylor Swift ar chi, gall y rhain clustffonau lliwgar dros-glust fod yr union beth i gadw eich Nadolig heddychlon. Maent yn ysgafn ond yn teimlo fel y gallent gymryd battering, ac efallai y bydd y nodwedd fwyaf deniadol i rieni fod y rheolaeth gyfrol adeiledig yn sy'n eich galluogi i gyfyngu pa mor uchel yw eich plant yn chwarae eu cerddoriaeth.

Byd Rhyfelwyr: A Hero Newydd
Byd Rhyfelwyr: A Hero Newydd.

9. Byd Rhyfelwyr: A Hero Newydd (£ 7)

Ddim yn ddarn o dechnoleg, ond yn hytrach nofel yn seiliedig ar gêm symudol: Mind Candy Byd hanes-thema o Rhyfelwyr, sydd, fel Monsters Moshi yr un cwmni, wedi esgor ar lu o nwyddau mewn pryd ar gyfer y Nadolig 2015. Felly gall gêm symudol mewn gwirionedd yn annog plant i ddarllen? Yn seiliedig ar fwynhad fy nau fab 'o A Arwr Newydd, ie. Mae'n stori difyr am rai o gymeriadau allweddol y gêm, sy'n teimlo fel stori go iawn yn hytrach na tenau hyrwyddol sgil-.

cyfweliad: Mind sgyrsiau Candy Byd Rhyfelwyr

Tiggly Geiriau
Tiggly Geiriau.

10. Tiggly Geiriau (£ 25)

tabled arall affeithiwr, y tro hwn ar gyfer plant ifanc - a gweithio gyda thabledi Android yn ogystal â iPads. Yr hyn a gewch am eich 25 quid yn set o lythyrau corfforol - y pum llafariad - sy'n cael eu cydnabod gan apps Tiggly pan rhoi ar y touchscreen dabled. apps hynny - Tiggly Doctor, Maker Stori Tiggly, Tiggly Submarine a'r Sesame Street Wyddor Darllen Cegin newydd - yn rhydd, gan ddefnyddio'r llythrennau i helpu plant ffoneg ymarfer, datrys problemau a sgiliau adeiladu geiriau, ymhlith eraill.

Stargazer Lottie
Stargazer Lottie.

11. Stargazer Lottie (£ 20)

Rhoi'r "call" Barbie ddol yn colli ar sail preifatrwydd? Efallai Stargazer Lottie fod yn ddewis amgen diddorol. Mae'r cymeriad yn seryddwr gyda'i telesgop hun a dillad addas-cynnes i stargazing nos. Beth sydd yn fwy, ei gwneuthurwr wedi gweithio gydag Asiantaeth Gofod Ewrop, sydd wedi lansio gwefan cydymaith i annog plant i ddarganfod mwy am yr awyr uwchben.

Marbotic Llythyrau Smart
Marbotic Llythyrau Smart.

12. Marbotic Llythyrau Smart (£ 50)

Mwy o lythyrau wedi'u cynllunio i gael eu defnyddio gyda tabled - iPad yn unig yn yr achos hwn, am y tro - gyda Marbotic cyflenwi werth wyddor cyfan o lythyrau pren touchscreen-adnabyddadwy. Dechrau bywyd fel prosiect crowdfunding Kickstarter, Bydd y Llythyrau Smart cael dau apps cydymaith pan fyddant yn mynd ar werth yn gynnar ym mis Rhagfyr - Alphamonster a Vocabubble - a rhagor i ddilyn yn 2016. A thro modern daclus ar bosau pren-lythyr.

Touch Bwrdd Chychwynnol Kit
Touch Bwrdd Chychwynnol Kit.

13. Touch Bwrdd Chychwynnol Kit (£ 95)

Mwy o micro-electroneg gyda'r pecyn hwn, sydd yn gweddu gwifrau a chlipiau alligator â papercraft traddodiadol - sticeri, cutouts a stensiliau yn cael eu cynnwys yn y blwch. Mae'r craidd yw gwir Bwrdd Touch: cyfrifiadur Arduino gyda 12 electrodau, y gellir eu cysylltu gan ddefnyddio "paent trydan" - paent dargludol y gellir ei baentio ar i ddeunyddiau eraill i'w troi'n synwyryddion. Mae tri phrosiect Awgrymir yn y blwch, gyda mwy ysbrydoliaeth ar y wefan swyddogol.

Helo Ruby: Adventures in Codio
Helo Ruby: Adventures in Codio.

14. Helo Ruby: Adventures in Codio (£ 11)

Wedi'i anelu at fechgyn a merched fel ei gilydd, Helo Ruby Syniad datblygwr Ffindir Linda Liukas, pwy codi $ 380k ar Kickstarter mewn 2014 i crowdfund ei llyfr yn dysgu hanfodion rhaglennu i blant. Ruby yn seren y llyfr, sydd yn hanner stori a gweithgareddau hanner-gysylltiedig codio. Yn hytrach na dysgu ieithoedd penodol, mae'n canolbwyntio ar feddwl cyfrifiannol: torri i lawr tasgau yn gamau, batrymau sylwi ac yn fwy.

cyfweliad: Linda Liukas ar yr ysbrydoliaeth ar gyfer Hello Ruby

Creaduriaid Papur Toca
Creaduriaid Papur Toca.

15. Creaduriaid Papur Toca (£ 20)

Toca Boca yn un o'r rhai mwyaf dyfeisgar, datblygwyr app plant creadigol yn y byd, gyda'i chymeriadau animeiddiedig od wedi bodd filiynau o blant yn y blynyddoedd diwethaf. Nid yw Creaduriaid Papur Toca yn app, er: ei fod yn "set chwarae" o rannau creaduriaid lliwgar wedi'u gwneud o gerdyn, Gall pa blant slot gyda'i gilydd, fodd bynnag, maent yn hoffi i wneud eu cymeriadau eu hunain.

cyfweliad: cynlluniau Toca Boca i fynd i mewn fideo ar-lein

Argraffydd Da Vinci 3D Iau
Argraffydd Da Vinci 3D Iau.

16. Argraffydd Da Vinci 3D Iau (£ 300)

Alright, 3Efallai na fydd D argraffwyr fod ar frig y rhestr o anrhegion Nadolig ar gyfer y mwyafrif o rieni - heb sôn o fewn eu cyllidebau - ond ar gyfer y rhai sydd am adael i'w plant yn rhydd ar y dechnoleg o flaen torfeydd, y Da Vinci Jr yn werth rhoi cynnig. Mae'n argoeli i osgoi'r poenau calibro modelau mwy cymhleth, ac mae ganddo ei chymuned ar-lein ei hun ar gyfer plant ddod o hyd dyluniadau 3D diddorol i argraffu.

Kano Kit
Kano Kit.

17. Kano Kit (£ 90)

startup british Kano yn gwmni arall yn ceisio cael plant cyfrifiadurol - ac yn yr achos hwn, maent yn adeiladu y cyfrifiadur eu hunain. Mae ei ddyfais yn cael ei seilio ar y cyfrifiadur Mafon Pi diweddaraf, estynedig gyda llachar bysellfwrdd oren a meddalwedd i gael plant yn gwneud cerddoriaeth, rhaglennu a hyd yn oed ffidlan am â Minecraft. hefyd yn newydd: a £ 110 "kit sgrîn" i blant i adeiladu eu arddangos symudol eu hunain.

adolygiad: sut beth yw gwneud cyfrifiadur Kano gyda'ch plant

EE Robin
EE Robin.

18. EE Robin tabled (£ 30 + contract misol)

Dewis arall i Amazon Tân HD Kids Argraffiad (neu basio-ar iPads) yw Robin EE gweithredwr ffôn symudol, a gafodd ei lansio ym mis Hydref. Mae'n tabled Android sy'n dod rhaglwythedig gyda apps, gemau ac e-lyfrau, yn ogystal â mynediad am ddim i'r (rhagorol) gwasanaeth Hopster, sy'n bwndeli ffrydio sioeau teledu gyda mini-gemau addysgiadol. rheolaeth rhieni a system hidlo ar y we yn cael eu cynnwys.

Llyfr Lovely Stampy yn
Llyfr Lovely Stampy yn.

19. Llyfr Lovely Stampy yn (£ 8)

Os oes gennych blant sydd wrth eu bodd Minecraft a YouTube, byddwch eisoes yn gwybod popeth am Stampy - aka British YouTuber Joseph Garrett. Wedi denu mwy na 6.6 miliwn o danysgrifwyr at ei sianel, eleni lansiodd ei llyfr cyntaf gyda chyhoeddwr Egmont. Mae'n gymysgedd o gartwnau, cwisiau, ffeithiau am Stampy a'i ffrindiau, a syniadau am weithgareddau - yn ogystal â rysáit cacen - gyda digon o gyfeiriadau ar gyfer ei gefnogwyr ifanc i sylwi. Mae mwy na dim ond arian-yn flynyddol.

cyfweliad: o Minecraft i lyfrau, yr hyn a wnaeth Stampy nesaf

Dot Dash a
Dot Dash a.

20. Dot a robotiaid Dash codio (£ 130)

Mwy o godio ar gyfer plant - thema mawr yn 2015 - Ac eithrio y tro hwn mae pâr o robotiaid rotund i helpu. Dot yw'r un llonydd ar y dde sy'n edrych fel gwe-gamera, tra Dash yw ei gydymaith mwy o faint, gallu rholio o gwmpas yr ystafell. Mae'r ddau yn cael eu rheoli gan stringing gilydd blociau o cod yn eu apps cydymaith, sy'n anelu at addysgu plant yn gyntaf sgiliau rhaglennu.

Gall robotiaid rhaglenadwy Dot Dash a dysgu eich plant i cod?

Techair Universal Dabled Achos for Kids.
Techair Universal Dabled Achos for Kids.

21. Techair Universal Dabled Achos for Kids (£ 25)

Beth bynnag tabled eich plant yn ei ddefnyddio - yn dda, cyn belled ag y mae'n un 10.1-fodfedd, er bod fersiwn saith modfedd hefyd ar gael - yr achos hwn yn un o'r syniadau gorau ar gyfer amddiffyn ei. Nid yn unig oherwydd bydd yn eich arbed rhag bondigrybwyll sgrîn-crac os yw'r ddyfais yn cael ei ollwng ar y llawr. Mae'r pwynt gwerthu yma yw bod y tu allan i'r achos yn wipe-lân, gyda chorlannau golchadwy a ddarperir i blant i sgriblo eu Rolls eu hunain ar yr achos ac yn eu lliwio.

Mafon Pi 2 model B
Mafon Pi 2 model B.

22. Mafon Pi 2 model B (£ 26)

Y prif apêl y cyfrifiadur Kano yw ei fod yn gwneud y Mafon Pi ychydig yn fwy hygyrch i blant. Ond os ydynt (neu os ydych yn) yn fwy hyderus, efallai y byddwch am fynd yn syth at y deunyddiau crai a phrynu'r bwrdd cyfrifiadur Pi diweddaraf. Mae'n chwe gwaith yn gyflymach na'r model blaenorol, ac yn gallu cefnogi'r Windows 10 system yn gweithredu os nad yw Linux yw eich beth. Bydd angen i chi brynu dyfeisiau eraill fel sgrin a bysellfwrdd, ond gall rhoi system ar y Pi-gilydd o'r dechrau yn brosiect llawn hwyl ar y cyd.

Minecraft Gameband
Gameband.

23. Gameband (£ 65)

Un rhodd mwy ar gyfer plant Minecraft-mad: mae hyn ar gyfer y rhai sy'n chwarae gêm Mojang ar gyfrifiadur n ben-desg yn hytrach na consol neu ddyfais symudol. Gameband yn fand gwisgadwy sy'n, pan plygio i mewn drwy USB, yn cefnogi bydoedd Minecraft plant, fel y gallant fynd â nhw i chwarae yn dai ffrindiau '. Mae ychydig o bydoedd dod rhaglwythedig, ac y ddyfais hefyd yn gweithio fel gwylio pixellated - ynghyd â meddalwedd i addasu ei arddangos.

DIY Electric Toes Kit
DIY Electric Toes Kit.

24. DIY Kit Electro Toes (£ 15)

mewn gwirionedd, unrhyw gynnyrch ar y rhyfeddol A fydd technoleg Achub â Ni Gwefan yn werth eich ystyriaeth i anrhegu Nadolig. Ond mae'n y Kit Electro Toes DIY a all fod yn fwyaf deniadol: mae'n gasgliad o oleuadau, switshis a seinwyr cynllunio i gael eu gwasgu i mewn i Chwarae-Doh (neu does eich bod wedi gwneud gyda'ch plant yn y cartref) i greu lliwgar - ac Squidgy - cylchedau electronig. Mae'r wefan yn cynnig digonedd o syniadau ar gyfer beth i'w wneud, os ysbrydoliaeth yn brin.

Meccano Meccanoid G15 KS Robot.
Meccano Meccanoid G15 KS Robot.

25. Meccano Meccanoid G15 KS Robot (£ 170)

Ydw, mae'n ddrud. Ydw, Bydd adeiladu ei bod yn debygol sugno i fyny eich bore Nadolig cyfan o leiaf - mae ganddo fwy na 1,100 darnau. Ond humanoid Meccano yn(ish) robot i fyny yno gyda bot Mindstorms EV3 Lego fel ffordd wych i roboteg ar gyfer gwneuthurwyr ifanc. Fel gyda dyfeisiadau eraill yn Roundup hwn, mae 'na app cydymaith i reoli'r G15, er y gall plant hefyd yn dysgu trwy leferydd a symudiad.

Noson Zookeeper a'r ysbïo Giraffes
Noson Zookeeper a'r ysbïo Giraffes.

26. Noson Zookeeper a'r ysbïo Giraffes (£ 7)

Llyfr print traditonal arall, ond unwaith eto, roedd hyn yn silio gan byd digidol. Yn yr achos hwn, 'i' Night Zookeeper, y gymuned ar-lein lle mae plant yn freuddwyd i fyny a thynnu eu hanifeiliaid hudol eu hunain, tra'n darllen (a chreu) storïau a chwarae gêm i amddiffyn eu sw. Nawr mae llyfr i ymhelaethu ar y byd a'i greaduriaid, ynghyd â ysbïo jiraffod a eliffant-amser teithio. Roedd hwn yn un o'r llyfrau cyntaf i mi ddal fy (yn flaenorol amharod-darllenydd) chwech oed darllen mab ei ben ei hun ar ôl y goleuadau-allan - canmoliaeth uchel yn wir.

cyfweliad: Noson Zookeeper yn cynnig plant yn ffordd newydd i greu a chwarae

Bit Ozobot
Bit Ozobot.

27. Bit Ozobot (£ 50)

Anghofiwch humanoids: hwn robot maint poced yn fwy atgoffa rhywun o hen-ysgol Apple iMac llygoden. Mae'n pecynnau digon o Smarts er: plant "rhaglen" y ddyfais drwy dynnu llinellau a blociau o liw ar bapur, sy'n cael eu trosi'n orchmynion gan ei arf raglennu OxoBlockly. Bydd y apps cydymaith Ozobot ar gyfer Android a iOS dysgu plant sut i gael y gorau allan o'r robot.

Arwyr Tube DanTDM.
Arwyr Tube DanTDM.

28. Arwyr Tube Pecyn Arwr DanTDM (£ 15)

Sut y gall ffigurau gweithredu gael ongl dechnoleg? Pan maent yn seiliedig ar YouTubers enwog, wrth gwrs. Mae gan gamer british Daniel "The Diamond Minecart" Middleton un o'r sianeli mwyaf poblogaidd yn y byd yn 2015 diolch i ei anturiaethau Minecraft. Yr oedd hefyd yn un o sêr cyntaf i gael ei droi i mewn i "Arwyr Tube" ffigur gweithredu, cwblhau gyda'i blaidd Grim. Mae eraill yn y gyfres yn cynnwys CaptainSparklez, Sky a Tobuscus - pob enw cyfarwydd i gefnogwyr Minecraft ifanc.

dadansoddiad: Mae'r Minecart Diamond yn dod yn YouTuber mwyaf poblogaidd

Gwyddoniaeth Ravensburger X Electroneg a circuitry
Gwyddoniaeth Ravensburger X Electroneg a circuitry

29. Gwyddoniaeth Ravensburger X Electroneg a circuitry (£ 30)

Mwy o micro-electroneg, mewn ystyriwyd yn dda bocs o driciau sy'n anelu at gael plant ymarferol gyda transistors, gwrthyddion, cynwysorau a gwifrau. Mae'r ffocws ar blant adeiladu eu prosiectau eu hunain, o oleuadau a larymau i uchelseinydd ar gyfer eu cerddoriaeth. Mae wyth prosiect ym mhob, ond mae digon o ysbrydoliaeth ar gyfer arbrofion pellach ar ôl iddynt gael eu cwblhau.

Rwy'n Spy Gyda My Little Eye: Pethau Bod Spy On Me
Rwy'n Spy Gyda My Little Eye: Pethau Bod Spy On Me.

30. Rwy'n Spy Gyda My Little Eye: Pethau Bod Spy ar Me (£ 0.01)

Un ar gyfer plant ychydig yn hŷn. Gall ymddangos yn rhad ac anfoesgar braidd i roi anrheg sy'n costio ceiniog i chi ac efallai y gymell paranoia eich plant. Ond mae'n rhaid iddynt ddysgu rhywbryd (am resymau dros paranoia, Nid am eich rhad ac churlishness - er bod hynny hefyd). Mae'r llyfr hwn o gwmni technoleg Cuddio My Ass "Manylion 27 cynhyrchion ac offer ty cysylltu â'r rhyngrwyd y gellid ei hacio i mewn neu eu defnyddio i sbïo ar bobl heb eu gwybodaeth ". Nadolig Llawen…

Dyna 30 ideas for your Christmas gifting, ond yr hyn sydd gennym golli? Mae'r adran sylwadau ar agor ar gyfer eich awgrymiadau o anrhegion sy'n gysylltiedig dechnoleg ar gyfer plant.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010