Sa kinatibuk-an Score4
  • The Galaxy A5 is a solid, perfectly usable and attractive mid-range smartphone, which is unusual for Samsung, which has a habit of making its lower-priced smartphones frustrating to use.

 

Ang sulod kaniadto nga gipatik sa dinhi nga mipahawa. pasaylo kami sa bisan unsa nga kalisud.