Gay magtiayon magminyo alang sa unang higayon sa England ug Wales

Gay couples marry for first time in England and Wales
Gay magtiayon magminyo alang sa unang higayon sa England ug Wales (pinaagi sa AFP)

Gay magtiayon sa tibuok England ug Wales miingon nga “ako” sa Sabado ingon nga usa ka balaod nga nagtugot sa same-sex sa kaminyoon nga miabut ngadto sa epekto sa tungang gabii, ang katapusan nga yugto sa usa ka taas nga away alang sa pagkasama. Human sa unang mga kaminyoon taliwala sa usa ka unta lumba sa gikasal, Prime Minister ...

Enhanced sa Zemanta